Invorderingsbedrijf daagt Easyjet voor de rechter


's-GRAVENHAGE, 20121107 -- DEN HAAG - De bekende low cost carrier Easyjet is door het Invorderingsbedrijf gedagvaard omdat zij weigert vergoedingen in verband met vertraging te betalen. Is een vlucht meer dan 3 uur vertraagd, dan is een vliegmaatschappij binnen de Europese Unie (EU) verplicht een schadevergoeding te betalen die ligt tussen de € 250,- en € 600,- per ticket. Het Invorderingsbedrijf claimde de bedragen, maar Easyjet legt de claim naast zich neer.

Vliegmaatschappijen kunnen vele claims verwachten

Als je niet op tijd betaalt, word je gedagvaard. Dat geldt voor consumenten, maar ook voor grote en bekende bedrijven”, aldus Konings, directeur van het Invorderingsbedrijf. Volgens hem hebben passagiers waarvan een vlucht is vertraagd in bepaalde gevallen dezelfde rechten als passagiers wiens vlucht is geannuleerd. Het Europese Hof van Justitie heeft dit in een recente uitspraak bevestigd.


We krijgen steeds meer verzoeken van reizigers om een fikse schadevergoeding bij hun vliegmaatschappij in te vorderen, omdat ze het zelf niet voor elkaar krijgen. We zijn druk bezig om een claimservice op te zetten. Passagiers zijn de dupe van de lakse houding van vliegmaatschappijen, daar moet een einde aan komen”, voegt Konings toe.

Niet alleen Easyjet, maar ook andere Europese vliegmaatschappijen zoals KLM, RyanAir en Transavia kunnen volgens Konings rekenen op vele rechtszaken, nu het Hof heeft besloten dat er met terugwerkende kracht geclaimd kan worden. De rechtszaak dient 15 november aanstaande op het Paleis van Justitie in Den Haag.
 
Relevante links:
 
1. http://www.invorderingsbedrijf.nl/2012/11/invorderingsbedrijf-daagt-easyjet-voor-de-rechter
 
2. Hof van Justitie van de Europese Unie, Luxemburg, 23 oktober 2012 Arrest in de gevoegde zaken C-581/10. Nelson e.a. / Deutsche Lufthansa AG en C-629/10 TUI Travel e.a. / Civil Aviation Authority.
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-10/cp120135nl.pdf
 
3. Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement  en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten (PB L 46, blz. 1).
 
http://www.ilent.nl/Images/Verordening%20(EG)%20Nr2612004%20-%20Compensatie%20en%20bijstand%20luchtreizigers_tcm334-319174.pdf
 
4. Sturgeon arrest d.d. 19 november 2009
 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=C-402/07