Nertsenfokverbod aangenomen: historische dag voor Nederland

Met een ruime meerderheid is vandaag het verbod op het houden en doden van nertsen aangenomen door de Eerste Kamer. Tijdens de stemming bleek dat de senatoren akkoord gingen met de nieuwe wet, die de nertsenfokkers nog tot 2024 de tijd geeft om te bouwen naar een andere bedrijfstak. Het verbod is uniek: nooit eerder werd een grote bedrijfstak in Nederland verboden vanwege ethische redenen.

Bont voor Dieren directeur Nicole van Gemert is blij dat er eindelijk duidelijkheid is, zowel voor de nertsen als de nertsenhouders: "Al in 1999 werd een motie aangenomen die vroeg om een nertsenfokverbod. Nu, 23 jaar later, geeft de politiek eindelijk gehoor aan wat een zeer ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking wil".

De Dierenbescherming pleit ook al decennia voor een verbod op de bontproductie. Directeur Frank Dales benadrukt hoe uniek het verbod is: "Nederland heeft al vaker belangrijke problemen rondom dierenwelzijn verboden, maar nooit eerder had dit zo'n grote consequenties. Vandaag laat Nederland zien keuzes te durven maken om voorop te lopen in dierenwelzijnsbeleid."

Het nertsenfokverbod werd al eerder behandeld in de Eerste Kamer, maar toen werden de compenserende maatregelen voor de nertsenhouders niet genoeg bevonden. Vandaag bleek echter dat de indieners van de wet, SP en PvdA, voldoende maatregelen voor de sector hadden getroffen voor compensatie van de schade.

Bont voor Dieren was de hele dag aanwezig met haar mascotte Nina de Nerts. Werknemers en kamerleden kregen op het Binnenhof een flyer in handen gedrukt waarop een laatste oproep stond om voor de wet te stemmen. Gelukkig bleek de Eerste Kamer voor te stemmen, in lijn met het gevoerde debat vorige week dinsdag.

Bont voor Dieren en de Dierenbescherming hopen dat de rest van Europa zal volgen. Met het totale productieverbod op bont is Nederland het vierde Europese land dat de stap zet.