Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Doorbraak voor de bij!

PvdD-motie voor Europees moratorium op giftige bestrijdingsmiddelen aangenomen

Den Haag, 24 januari 2013 - Staatssecretaris Dijksma moet zich gaan inzetten vooor een Europees moratorium op de giftige bestrijdingsmiddelen neonicotinoÑ-den en fipronil. Vandaag heeft de Tweede Kamer de motie van Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) aangenomen die hierom vroeg. Ouwehand wil dat deze middelen zo snel mogelijk van de markt worden gehaald omdat het landbouwgif een ernstig gevaar vormt voor de gezondheid van bijen.

Bestuiving door bijen en hommels is van essentieel belang voor de natuur en voor onze eigen voedselvoorziening. Giftige bestrijdingsmiddelen, zoals neonicotinoïden, vormen al jaren een grote bedreiging voor deze onmisbare schakel in ons ecosysteem. Neonicotinoïden zijn een systemisch bestrijdingsmiddel, waarin planten (zaden) worden ondergedompeld, zodat de plant in zijn geheel giftig wordt. Dit nieuwe type landbouwgif wordt door experts aangewezen als een belangrijke veroorzaker van de hoge sterfte onder bijen.

De Partij voor de Dieren pleit al sinds haar komst in de Tweede Kamer voor een verbod op deze bestrijdingsmiddelen. De vorige kabinetten waren echter niet bereid de waarschuwingen van onafhankelijke wetenschappers serieus te nemen over de gevolgen van dit type gif. De Universiteit Wageningen (WUR), belangrijk adviseur van de regering, heeft de invloed van neonicotinoïden op de bijensterfte altijd gebagatelliseerd.

Na een vorige week verschenen rapport van de European Food Safety Authority (EFSA) heeft staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) zich bereid verklaard om twee toepassingen van dit landbouwgif van de markt te halen. De Partij voor de Dieren vond dat echter onvoldoende en heeft een motie ingediend voor een Europees moratorium op alle toepassingen van neonicotinoïden en fipronil.

Deze motie is vandaag gesteund door een Kamermeerderheid van PvdA, SP, GroenLinks, D66, 50plus en de ChristenUnie. Staatssecretaris Dijksma moet zich nu sterk gaan maken voor een Europees verbod op deze gevaarlijke soorten landbouwgif.

Esther Ouwehand: 'Dit is een belangrijke doorbraak in de strijd tegen de bijensterfte. De private belangen van de chemische industrie hebben tot nu toe steeds voorrang gekregen op het publieke belang van een gezonde landbouw en de biodiversiteit. Vandaag heeft de Tweede Kamer dat eindelijk omgedraaid'. Vanavond brengt Zembla in kaart waarom een meerderheid in de politiek belastend wetenschappelijk onderzoek naar landbouwgif negeerde in 'Moord op de Honingbij II', 21.10u, Ned.2.


---

Noot voor de redactie,