NVJ eist einde intimidatie tegen Turkse journalist Kazmali


donderdag 24 januari 2013 | In een brief aan de Turkse ambassadeur Ugur Dogan heeft de NVJ gevraagd de bedreigingen tegen de Turkse journalist Burhan Kazmali direct stop te zetten. Kazmali bracht als eerste het nieuws naar buiten over beschuldigingen tegen Joris Demmink, voormalig
secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, van sekstoerisme tijdens bezoeken aan Turkije in de jaren negentig. Kazmali werd meerdere malen bedreigd en recent mishandeld.

Twee mannen, Mustafa en Osman, die zeggen misbruikt te zijn, hebben in oktober 2012 het Gerechtshof in Den Haag verzocht Demmink te vervolgen. De twee kregen in eigen land vervolgens geld aangeboden in ruil voor het intrekken van de in Nederland ingediende klacht. Osman en Mustafa weigerden
hierop in te gaan, waarna Osman werd mishandeld en Mustafa onderdook. Journalist Kazmali werd door een voormalig plaatsvervangend hoofd van de Turkse nationale politie gedwongen het nieuwe adres af te geven. Kazmali werd bewusteloos geslagen toen hij dit weigerde. Intussen is aangifte gedaan
van alle intimidaties en mishandelingen.

De NVJ maakt zich ernstig zorgen over de beperking van persvrijheid die Burhan Kazmali ondervindt en dringt aan op direct onderzoek.