Nieuwe dijkgraaf Vallei en Veluwe


Dinsdag, 5. Maart 2013

Nieuwe dijkgraaf Vallei en Veluwe

map1-037.jpg

Op 1 maart is mevrouw Tanja Klip-Martin gestart als de nieuwe dijkgraaf van waterschap Vallei en Veluwe. Zij heeft de voorzittershamer overgenomen van dijkgraaf Gert Verwolf.De functie van dijkgraaf is vergelijkbaar met die van een burgemeester in een gemeente. De dijkgraaf is onder meer verantwoordelijk voor de bestuurlijke aansturing van het waterschap en voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur.

Achtergrond

Tanja Klip was namens de VVD lid van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Zij was sinds 2005 onder andere verantwoordelijk voor de portefeuille bodem, lucht en milieu, klimaat en energie, water en waterschappen en cultuur.

Mevrouw Klip bekleedde tal van nevenfuncties in adviescolleges aan het kabinet en bestuurscommissies als het Bestuurlijk Platform Zoet Water. Zij is voorzitter van de stuurgroep, die onlangs is ingesteld door minister Kamp in verband met de onderzoeken die plaats gaan vinden in het kader van
de aardschokken in Groningen.Bron: Waterschap Vallei en Veluwe