Centrum voor Tandheelkunde weer gewoon geopend


06 maart 2013

Het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van het UMCG is vanaf donderdag 7 maart weer gewoon geopend. Na de legionella-uitbraak in februari zijn 88 van de 89 tandartsstoelen weer geheel vrij van legionella. De ene stoel waarin nog een minimale hoeveelheid legionella
non-pneumophila is aangetroffen, blijft buiten gebruik totdat ook in de monsters van deze stoel geen legionella meer wordt gevonden. Daarnaast is er nog een wasbakje waarin de non-pneumophila is aangetroffen. Uiteraard wordt ook dit wasbakje strikt buiten gebruik gehouden totdat de
legionellabacterie niet meer wordt aangetroffen.

De twee plaatsen waar nu nog legionella is aangetroffen worden wederom gedesinfecteerd en chemisch gereinigd. Als in daaropvolgende testen geen legionella meer wordt aangetroffen, worden de tandartsstoel en het wasbakje ook weer vrijgegeven.

UMCG en RUG hebben een gezamenlijk `legionella-beheersplan' om te voorkomen dat legionellabacterien zich in het waterleidingsysteem van het CTM nestelen. Ondanks de strikte naleving van de maatregelen in het beheersplan werd het CTM zowel in 2012 als in februari 2013 geconfronteerd met de
legionella non-pneumophila. Een onderzoeksteam van experts uit beide organisaties gaat analyseren hoe het kan dat er toch legionella is aangetroffen en zal voorstellen doen voor een verbeterplan om uitbraken in de toekomst te voorkomen. Voor de tussentijd (totdat het verbeterplan klaar is) is
het huidige legionella-beheersplan aangescherpt met extra spoelingen, filters en controles.

Half februari bleek dat bij een periodieke controle in de buurt van 9 tandartsstoelen van het CTM de non-pneumophila legionella was aangetroffen. Deze niet-ziekmakende bacterie werd aangetroffen bij verschillende wasbakken waar medewerkers en studenten hun handen kunnen wassen. Uit voorzorg
werden de tandartsstoelen in de buurt van deze wasbakken buiten gebruik gesteld en werden alle 89 tandartsunits nogmaals getest.

Uit die tests bleek dat in de spoelsystemen van ongeveer de helft van de tandartsstoelen legionella non-pneumophila is aangetroffen. Deze stoelen werden per direct (22 februari) buiten gebruik gesteld. Uiteraard werd er direct gestart met het desinfecteren en chemisch reinigen van het gehele
waterleidingsysteem van het CTM.
De non-pneumophila bacterie is niet-ziekmakend voor gezonde mensen. Zieke mensen met een sterk verlaagde weerstand hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van ziekteverschijnselen, varierend van milde griepachtige verschijnselen tot in het ernstigste geval een longontsteking.

In het UMCG wordt een stringent beleid gevoerd, waarbij ook bij lage positieve kweekuitslagen, ook bij relatief ongevaarlijke bacteriesoorten de betrokken units buiten gebruik worden gesteld en er maatregelen worden genomen. Alleen een negatieve uitslag garandeert een veilige behandelomgeving.

Het CTM heeft de legionella-uitbraak het hoofd kunnen bieden zonder grote gevolgen voor de patientenzorg: spoedzorg vond gewoon doorgang en reguliere zorg is slechts voor enkele patienten verzet naar een later tijdstip. Er waren beperkte gevolgen voor het patientgebonden onderwijs aangezien
ruim de helft van de stoelen gewoon gebruikt kon worden. De gezondheid van medewerkers, studenten of patienten is niet in gevaar geweest. De waterleiding van het CTM is gescheiden van de rest van het UMCG.