N-VA bereikt mee akkoord over Europese aanpak pandemieen


klok 07 mei 2013

Grensoverschrijdende pandemieen, die ernstige bedreigingen voor de gezondheid in Europa kunnen opleveren, zullen voortaan sneller en beter aangepakt kunnen worden. Daarover hebben het Europees Parlement, de Raad en de Commissie gisterenavond laat een akkoord bereikt. Europees Parlementslid
Mark Demesmaeker (N-VA) zat mee aan de onderhandelingstafel als mederapporteur: "Een epidemie stopt niet aan de grenzen van een lidstaat. Dit akkoord is dan ook cruciaal voor de bescherming van de gezondheid van de burger in Europa. Het moet de lidstaten in staat stellen de krachten te
bundelen en sneller te reageren om op die manier mensenlevens te redden."

Het akkoord, dat werd bereikt na drie maanden van intens onderhandelen, moet Europese lidstaten helpen om zich adequaat voor te bereiden en de burgers te beschermen tegen mogelijke toekomstige pandemieen en milieurampen. Het zet de procedures op punt die bij een urgente bedreiging moeten
worden doorlopen, het verbetert de toegang tot vaccins, en resulteert in duidelijkere risico- en crisiscommunicatie voor het publiek en beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.

Demesmaeker: "Na onder andere de uitbraak van de Vogelgriep (H5N1) en de uitbraak van de Mexicaanse griep in 2009 (H1N1) twijfelt niemand aan de ernst van een mogelijke pandemie. In onze geglobaliseerde wereld moeten we op alles voorbereid zijn, een pandemie kan zich razendsnel verspreiden.
Zeker in de context van het H7N9 vogelgriepvirus dat momenteel in China slachtoffers maakt, moeten we voorbereid zijn. Onder andere door een verbeterd waarschuwingssysteem op Europees niveau zullen we ons efficienter kunnen voorbereiden en daadkrachtiger kunnen reageren. Een vast panel van
medische experts zal nu ook permanent mogelijke gevaren opvolgen en maatregelen adviseren."

Een cruciaal aspect van het akkoord is de mogelijkheid om tot een gezamenlijke aanschaf van vaccins over te gaan wat moet leiden tot een meer rechtvaardige toegang tot vaccins tegen eerlijkere prijzen. Demesmaeker: "Door de gezamenlijke aanschaf kunnen lidstaten besparen op de aankoop van
levensnoodzakelijke vaccins. Dit is in het bijzonder van belang voor de kleinere lidstaten die de hoge prijzen van vaccins tijdens recente pandemieen niet konden betalen. Europa zorgt ervoor dat, als meerdere lidstaten in de toekomst samen een aankoop willen doen, ze over een sterkere
onderhandelingspositie tegenover de farmaceutische bedrijven beschikken en betere prijzen kunnen afdwingen."

Om de toepassing zo vlot mogelijk te laten verlopen, heeft de N-VA tenslotte ook gehamerd op het betrekken van de deelstaten bij de uitvoering van deze wetgeving. "De Vlaamse overheid zal rechtstreeks betrokken worden bij de aanpak van grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid. Dat
is ook logisch: daar waar Vlaanderen bevoegd is, moet het ook op Europees niveau kunnen meespelen", meent nog Demesmaeker.

Auteur(s): Mark Demesmaeker, Europees parlementslid

Kantoor Mark Demesmaeker
Contactinfo: 02 284 58 62
mark.demesmaeker@ep.europa.eu
www.markdemesmaeker.eu

Thema('s): Europa