Sterke samenwerking Diergeneeskunde Utrecht en Thailand

Samenvatting De faculteit Diergeneeskunde gaat wederom een samenwerking aan met faculteiten diergeneeskunde van Thailand en de Thaise veterinaire dienst om diergeneeskunde in Thailand verder te professionaliseren. Op 7 mei 2013 tekenen prof. dr. Anton Pijpers, decaan van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en dr. Tritsadee Chaosuancharoen, Director General van het Department of Livestock Development van Thailand, in aanwezigheid van dr. Yukol Limlamthong, Deputy Prime Minister en Minister of Agriculture and Cooperatives van Thailand, daartoe een Memorandum of Understanding (MOU) op de Nederlandse Ambassade in Bangkok.

De samenwerking met de veterinaire faculteiten in Thailand gaat nu haar twintigste jaar in en omvat naast de vijf veterinaire faculteiten in Thailand nu ook het Department of Livestock Development (DLD). Doel is om kennis en ervaring te delen op het gebied van onderwijs, onderzoek en patientenzorg. Deze overeenkomst heeft wederom een duur van vijf jaar. De Utrechtse manier van opleiden staat wereldwijd hoog aangeschreven en internationale ervaring is daarbij een belangrijk onderdeel.

De faculteit Diergeneeskunde werkt met de Thaise faculteiten samen bij het opleiden van studenten, docenten en veterinaire onderzoekers. In deze nieuwe MOU wordt de studentenuitwisseling geintensiveerd en is er bijzondere aandacht voor het ontwikkelen van de opleiding voor specialisten in de diergeneeskundige zorg van gezelschapsdieren. Medewerkers van de faculteit Diergeneeskunde gaan daarvoor samenwerken met de Thaise collega's bij het opzetten van een groot dierenziekenhuis en het uitwerken van specialistische standaarden.

Daarnaast blijft een belangrijk focus liggen op het diergeneeskundig onderzoek. De samenwerking met de DLD zal dan ook met name gericht zijn op onderzoek van infectieziekten die dier en mens (wereldwijd) bedreigen. Verder zullen Thaise wetenschappers in Utrecht een PhD of MSc opleiding kunnen volgen.

Thais onderzoek in de prijzen

De Utrechtse promovendus Thanawat Tiensin is recent onderscheiden met de Distinguished Award 2012 van de National Research Council of Thailand (NRCT). Het proefschrift van Thanawat werd uitgeroepen tot het beste proefschrift geschreven door een Thaise promovendus. Thanawat's proefschrift `Epidemiology and control of avian influenza H5N1 virus in Thailand' beschrijft in vier gepubliceerde artikelen de uitbraak, verspreiding en controle van het gevreesde H5N1 HPAI virus in Thailand. Hij werd hierbij begeleid door prof. dr. Mirjam Nielen en prof. dr. Arjan Stegeman van het departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren van de faculteit Diergeneeskunde. De Deputy Prime Minister overhandigde eerder de Award aan dr. Thanawat Tiensin in aanwezigheid van de Minister of Agriculture and Cooperatives van Thailand. Dr. Thanawat Tiensin zal een belangrijke rol gaan spelen in de samenwerking tussen de faculteit Diergeneeskunde en het Department of Lifestock Development (DLD) van Thailand.

Regionale samenwerking

In de regio is Thailand voorloper op het gebied van de veterinaire ontwikkeling, zeker als het gaat om uitbraken van besmettelijke dierziektes. Samen met buurlanden Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam (de CLMV countries) probeert Thailand een goede veterinaire structuur op orde te brengen zodat de gezondheid van mens en dier gewaarborgd blijft.