mei 2013


* mei 2013

* Gezocht: 5 woningen voor gratis energiescan

* april 2013

* 9 april 2013: Raadsbijeenkomst nieuwbouw zwembad en sportstichting
* Informatiebijeenkomst over natuurvriendelijke oevers
* Donderdag 11 april overhandigt wethouder Veerman fietstoerboekjes aan deelnemers fietstocht
* Zaterdag 13 april gratis compost voor inwoners van Alblasserdam
* Zaterdag 13 april feestelijke opening nieuw voetbalveld Sportpark Souburgh
* 309 Alblasserdamse inschrijvingen voor groepsaankoop zonnepanelen
* MetDeZon wint veiling groepsaankoop zonnepanelen
* Gratis praktijkdag voor jonge automobilisten!
* Gemeente Alblasserdam krijgt KNZB-waarderingsprijs
* Raad verstrekt 5 miljoen voor nieuwbouw zwembad
* Programma Koninginnedag 2013
* Gemeente wil schikking treffen met Belastingdienst

* maart 2013

* Burgerinitiatief voor energiebesparing en duurzame energie
* B&W van Alblasserdam aan de slag voor NL Doet !
* Boomfeestdag in nieuwbouwwijk Alblasserwerf
* Open huis in De Waterhoven
* Al ruim 1.600 inschrijvingen voor zonnepanelen
* 25 maart: informatiebijeenkomst over zonnepanelen
* Veel animo informatiebijeenkomst zonnepanelen
* In gesprek over de toekomst van Alblasserdam
* Start aanleg LED-straatverlichting in wijk Blokweer
* Brandweer vraagt aandacht voor bereikbaarheid
* Herverdeling milieutaken Alblasserdam
* Werkgroep is klaar met inrichtingsplan Dijklint
* Gemeente wil snel duidelijkheid over emissiecijfers Nedstaal

* februari 2013

* Zaterdag 16 februari Sportverkiezingen Alblasserdam
* Ondertekening convenant Lean& Green tijdens Drechtstedendinsdag
* Op vakantie met Waterbus!
* Vergadering Wmo Adviesraad 26 februari 2013
* Speciale krant: Samen doen in de Drechtsteden
* Bij brand is uw huis een doolhof...
* Doe mee met de groepsaankoop zonnepanelen
* Jeugdland Alblasserdam kandidaat voor Oranje Fonds Kroonappels
* Bekendmaking: Nieuwe verordening Basisregistratie Personen
* Leerwerkbedrijf in Multifunctioneel Centrum op eigen benen
* De Sociaal Raadslieden helpen met de belastingaangifte 2012

* januari 2013

* Uw oude kerstboom is geld waard
* Afvalinzameling in Alblasserdam
* Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 10 januari 2013
* Vergadering van Drechtraad in Dordrecht
* Tweede bijeenkomst over inrichting van het Dijklint
* Schaatsen op natuurijs levensgevaarlijk
* Feitenrelaas afgerond rondom vergunningprocedure Nedstaal
* Concept Erfgoedverordening ter inzage
* Avonden structuurvisie gaan niet door in januari
* Strooien bij gladheid
* Gemeente adviseert Provincie geen vergunning te verlenen
* Wet kinderopvang veranderd

* december 2012

* Raadsvergaderingen Duurzaamheidsactieplan op 11 en 18 december
* Openbare gedachtewisseling vergunningprocedure Nedstaal
* Afsluiting West Kinderdijk
* Nieuw archeologiebeleid voor Alblasserdam
* Sluiting kantoor Stichting Welzijn Alblasserdam
* De Drechtsteden koersen op een bereikbare en leefbare regio
* Van gemeentelijke naar regionale brandweer
* Informatiebijeenkomst Nedstaal maandag 14 januari 2013
* Openingstijden Publiekszaken in december
* Gemeente gaat zienswijze indienen ivm vergunningaanvraag Nedstaal
* Vergunningaanvraag proef asbestverwerking Nedstaal
* Geplande woningbouw op Mercon Kloosterrein gaat niet door
* VV Alblasserdam maakt schoon schip

* november 2012

* Bewonersavond over inrichting van het Dijklint
* Inloopavond inrichtingsplan openbare ruimte Brede School Mesdaglaan
* Wethouder Veerman presenteert voorlopig ontwerp nieuwe zwembad
* 17 december 2012: brede bijeenkomst Wmo adviesraad
* Start werkzaamheden Dijklint
* Installeer NL-Alert op uw mobiele telefoon
* Strooien bij gladheid
* Nieuwe sportaccommodatie op sportpark Molenzicht

* oktober 2012

* 10 oktober 2012: Dag van de Duurzaamheid
* Raad bespreekt komst windmolens op 16 oktober
* Drechtsteden gaan voor meer kwaliteit.
* Themabijeenkomst `Armoede, schuldsanering en de voedselbank'
* Nationale brandpreventieweken in Drechtsteden Noord van start
* Nacht van de Nacht aanstaande zaterdag
* Informatiebijeenkomst beschermd dorpsgezicht
* Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs in Landvast
* 1 november 2012: Evenement 'Kompas naar succes'
* Inloopavond voorontwerp bestemmingsplan Haven Zuid
* Commissie Woonwagens presenteert unaniem advies
* Duurzaam Ondernemen in Alblasserdam
* Alblasserdam presenteert rustig financieel beeld

* september 2012

* Plaatsing 1e container voor plastic afval op het Wilgenplein
* Wethouder Veerman neemt e-laadpalen in gebruik
* Alblasserdam actief tijdens de Europese mobiliteitsweek
* Alblasserdamse scholen gaan voor veilig
* Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen
* Gezondheidsonderzoek 2012
* Rookmelders zijn onmisbaar
* Onderzoek Beneden Merwederoute: 365 ingevulde enquetes
* Onderhoudswerk gasleiding Edisonweg en Helling

* augustus 2012

* Kinderrommelmarkt in winkelcentrum Makado
* Antwoord zondag tijdelijk offline
* Onderhoud telefooncentrale
* Nieuwe structuurvisie op de markt
* Woensdag 12 september 2012: Tweede Kamerverkiezingen
* Wethouder en kopers slaan eerste paal Hof en Singel
* Maak een foto van de toekomst van Alblasserdam
* Sluiting De Abdij
* Uitbreiding begraafplaats op schema

* juli 2012

* Website in nacht van 5 op 6 juli uit de lucht
* Gemeentehuis gesloten op woensdag 25 juli 2011
* Woensdag 25 juli: Sint Jacobus Paardenmarkt
* Geef brand geen kans... met kleine blusmiddelen
* Maritime Innovation experience
* Alblasserdam behaalt opnieuw Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen
* Vier Alblasserdamse bedrijven in de race voor MVO Award 2012
* Maak een foto over de toekomst van Alblasserdam
* Werkzaamheden oversteekplaats Dam-Haven
* Gewijzigde openingstijden Sociaal Raadslieden in de zomer
* Shoarma Grill Room Jaffa
* Alblasserdam wil eenmalige bijdrage geven aan molens Kinderdijk
* Containers voor plastic afval
* Hoe kan Alblasserdam er in 2040 uitzien?

* juni 2012

* Kom praten met de raad!
* Welkom brugwachters!
* Overeenkomst nieuw zwembad ondertekend
* Overhangend groen
* Alblasserdamse initiatieven gevraagd !
* Ga veilig om met de barbecue
* Nota Wonen Alblasserdam 2012-2020
* Start verhoging dijk polder Nieuwland
* Burgerjaarverslag 2011 verschenen
* Raad stelt commissie in voor herhuisvesting woonwagens Staalindustrieweg

* mei 2012

* Informatiebijeenkomst brede school Mesdaglaan 14 mei 2012
* Raadsbijeenkomst duurzaamheid 15 mei 2012
* Vergadering Wmo Adviesraad 9 mei 2012
* Digitaal loket Alblasserdam rond Hemelvaartsdag gesloten
* Stichting Kinderboerderij Alblasserdam weer een stapje verder
* Informatiebijeenkomst beschermd dorpsgezicht
* Op 14 mei starten werkzaamheden begraafplaats
* Herdenkingstoespraak burgemeester Blase
* Reizen met kinderen
* EK Voetbal 2012: Veilig versieren
* Informatiebijeenkomst beschermd dorpsgezicht
* Duurzaamheidsactieplan gepresenteerd aan gemeenteraad
* Varen in de Alblasserwaard? Check de vaarwijzer!
* Inloopavond voorlopig ontwerp verkeersveiligheid Dam-Haven
* Regionaal Mobiliteitsplan Drechtsteden ter inzage
* Nieuwe maatregelen Dijklint
* Perspectiefnota 2013: college houdt koers vast
* Tussenevaluatie collegeprogramma 2010-2014

* april 2012

* Onderhoud aan de website
* Asbestverdacht materiaal gevonden in parkje plan Waterhoven
* Veilig op pad met de caravan!
* Vermijd de eikenprocessierups en voorkom klachten
* Nationale dodenherdenking Alblasserdam 4 mei 2012
* Jaarrekening 2011 eindigt positief
* Koninklijke onderscheidingen in Alblasserdam
* Materiaal in grond parkje bevat minst schadelijke vorm van asbest
* Burgemeester Blase tijdelijk ook waarnemer in Hardinxveld-Giessendam
* Leerlingen Beukelmanschool adopteren monument Polderstraat
* Alblasserdam op 29e plaats economische toplocaties
* Alblasserdam krijgt beschermd dorpsgezicht
* Haal een reisdocument voor uw kind

* maart 2012

* Bijeenkomst over wegencategoriseringsplan Alblasserdam
* College DoetNL!
* Intensieve politiecontrole op Edisonweg
* Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
* Brug over de Noord afgesloten
* Start sloop LTS
* Boomfeestdag in De Waterhoven
* In blijde verwachting?
* Kroon treurwilg moet kleiner
* Gezocht: vrijwilligers voor het bedienen van de brug bij Haven Zuid!
* BROEM-cursus
* Ondernemers zetten tanden in arbeidsmarkt
* Gemeenteraden akkoord met Noordoevers
* Sluiting Shoarma Grill Room Jaffa
* Extra afsluiting Brug over de Noord op 16 maart 2012
* Terrein volkstuinvereniging Molensingel asbestvrij
* Gratis compost
* Kringloopcentrum Alblasserdam: gezellig, voordelig en duurzaam
* Nieuwe aannemer voor begraafplaats
* Woningbouw Hof en Singel van start
* Vanaf 1 april 2012 weer betalen voor camperplaats bij Landvast

* februari 2012

* Hulpdiensten voorbereid op Molentochten
* Hulpdiensten goed voorbereid op molentocht
* Molentocht Alblasserwaard
* Strooien bij gladheid
* Sportverkiezing 2011
* Vergadering Wmo Adviesraad 28 februari 2012
* Inspraak Wmo beleidsplan 2012-2015 gestart
* Twintig perenbomen weg
* Honden uitlaten achter hek
* Winnaars sportverkiezing Alblasserdam 2011
* Geslaagde bijeenkomst over nieuw Wmo beleid
* 'Woonmarketing Drechtsteden' van start met nieuwe website
* Verbetering verkeersveiligheid op Dam-Haven
* Gemeente en Hornbach maken een nieuwe start

* januari 2012

* Mogelijke evacuatie polder Nieuwland
* Hoogwater op 5 en 6 januari 2012
* Voorzorgsmaatregelen hoge waterstand
* Dalende waterstanden
* Geen evacuatie bedrijventerrein polder Nieuwland
* Inloopavond Project Noord- en Landzigt
* Nieuwe stap in brede school aan Mesdaglaan
* Uitnodiging voor gesprek over Wmo beleidsplan
* Opening P+R faciliteiten bij Waterbushalte
* College bezoekt autobedrijf Mulder
* Hulp bij belastingaangifte
* Ter inzage: Verordening Tijdelijke Stimuleringsregeling Woningbouwprojecten 2012 De Hellingen
* Een koopwoning die bij u past
* Renovatie en onderhoud Brug over de Noord
* Kledinginzamelingen 2012

* december 2011

* Extra raadsvergadering op 22 december 2011
* Op 28 en 29 december geen rijbewijzen aanvragen of ophalen
* Politie en OM zetten in op veilige jaarwisseling
* Eerste KNZB bad in Alblasserdam
* Wmo Adviesraad Alblasserdam heeft nieuwe voorzitter
* Veilige vuurwerkverkoop in de regio
* Vuurwerkschoonmaakactie 2012
* Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 11 januari 2012
* Nieuwe buizen meten grondwater
* Arbeidsmarktmonitor Drechtsteden 2011
* Aandacht voor hondenpoep
* Burgernet... voor u en door u!
* Nieuw jeugdtarief identiteitskaart januari 2012

* november 2011

* Drechtsteden gaan voor energiebesparing bij supermarkten
* Zaterdag 5 november: onthulling `Broerestraat'
* Mini-Sportcongres 2011
* Vergadering Wmo Adviesraad 21 november 2011
* Horecabeleid bedrijventerreinen
* Alblasserdam scoort prima op klantvriendelijkheid
* Openingstijden Publiekszaken in december
* Strooien bij gladheid
* Uitnodiging voor gesprek over duurzaam Alblasserdam
* Ontwerpbestemmingsplan Werkgebied
* College bouwt verder aan vertrouwen en verbinden
* Ontwerp bestemmingsplan Dijklint ter inzage
* Waterschap past winterpeil polder Blokweer aan

* oktober 2011

* Raadsdebat bestuurlijke toekomst
* Wethouder Veerman start samen met kopers de bouw van villapark Klein Alblas
* Opening skatepark Vondellaan
* Wegafsluiting aan de West Kinderdijk
* Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs
* Voorstel nieuw zwembad voor Alblasserdam
* Gemeenteraad kiest voor Alblasserdam bestuurlijk zelfstandig
* College blijft op koers

* september 2011

* Uitnodiging voor gesprek over bestuurlijke toekomst
* Identiteitskaart gratis vanaf 14 jaar
* Weekendafsluiting van afrit 22 snelweg A15
* Levertijd identiteitskaart fors hoger
* Gesprek met de samenleving
* Brug Haven Zuid dagelijks in gebruik
* Ondernemingsklimaat Alblasserdam flink verbeterd
* Identiteitskaart niet meer gratis
* Zuid-Holland Zuid start met Burgernet
* Haven Zuid is online

* augustus 2011

* Werkzaamheden aan de Helling
* Wijkschouw in Souburgh
* Vergadering Wmo Adviesraad 6 september 2011
* Gemeente en VVN vragen aandacht voor veiligheid scholieren
* Wethouder Veerman tekent huurovereenkomst Zuiderstek 1
* Voorontwerp bestemmingsplan Lint Vinkenpolderweg ter inzage
* Toeristen gaan betalen voor camperplaats bij Landvast

* juli 2011

* Vergadering Wmo Adviesraad 12 juli 2011
* Toegangsweg Landvast, aansluiting Haven en Kraanbaan tijdelijk afgesloten
* Bomen vernield door vandalen
* Sint Jacobus Paardenmarkt
* Gemeentehuis gesloten op woensdag 27 juli 2011
* Alblasserdam heeft beste voorzieningenpakket voor kinderen
* Bouw villapark Klein Alblas van start in september
* Aangepaste openingstijden Buro Sociaal Raadslieden tijdens zomer
* Storing in telefonienetwerk KPN in veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid verholpen
* 5 tot en met 11 september 2011: Week van de Alfabetisering
* Gemeenteraad gaat in gesprek over bestuurlijke toekomst

* juni 2011

* 15 juni: wegen afgesloten i.v.m. wielerronde
* Tijdelijke afsluiting van de Kerkweg
* Tijdelijke afsluiting van de Grote Nes en het Westeinde
* Feestelijke opening Nieuwland Parc
* Burgerjaarverslag 2010 verschenen
* Waterschap gaat Kortlandsebrug vervangen

* mei 2011

* Programma 4 mei 2011: Nationale dodenherdenking Alblasserdam
* 24 mei 2011: vergadering Wmo Adviesraad
* Alblasserdam heeft nieuwe brandweerkazerne
* Feestelijke opening educatief waterprogramma op de Watervlo
* "Samen sterk: Leegstand te lijf in Alblasserdam"
* Dodenherdenking 2011: speech burgemeester Blase
* College bezuinigt en vernieuwt
* Zwemmen in Zuid-Holland
* Stedin vervangt gasaansluitingen in Alblasserdam

* april 2011

* Gemeente gaat voetbalkooi aan Cortgenehof/Van Nesplantsoen verwijderen.
* Feestelijke start fietspad dijklint
* Opening rioolgemaal Kortland
* Hoogste punt nieuwe brandweerkazerne gevierd
* Gemeenteraad bespreekt scenario's bestuurlijke toekomst
* Grip op geld
* Vondellaan-Rembrandtlaan van 18 tot en met 22 april afgesloten
* Aangepaste openingstijden
* Koninklijke Onderscheidingen in Alblasserdam
* Jaarrekening 2010 eindigt met plus van 3 ton
* Rapportage GGD brand bij Chemie-Pack te Moerdijk
* Gemeente en SKA ondertekenen samenwerkingsovereenkomst
* Wielercomite kan vergunning aanvragen voor proloog Ster ZLM Toer 2011
* Leerlingen De Loopplank adopteren monument Polderstraat
* Gemeente start met actualisatie verkeers- en vervoersplan
* Bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 078
* 50plusnetzhz.nl: daar ontmoet je mensen!

* maart 2011

* Dinsdag 8 maart 2011: haven gestremd voor scheepvaart door montage ophaalbrug
* Kom naar de Banenmarkt Alblasserdam!
* Dam- Ruigenhil op zaterdag 9 april 2011 afgesloten
* Gratis compost ophalen
* Gemeente onderzoekt mogelijkheden Star Elektra Tour
* Werkzaamheden Vondellaan-Rembrandtlaan uitgesteld tot 15 april 2011
* Voorlopige uitslag verkiezingen Provinciale Staten 2011
* GGD Zuid-Holland Zuid vaccineert negen- en twaalfjarigen
* College wil alle opties open houden
* Burgemeester geeft gastlessen aan basisscholen
* Start metamorfose portiersloge Zuiderstek 1
* Gratis bijeenkomsten van start voor weduwen en weduwnaars
* Nieuwe maatregelen tegen ernstige overlast

* februari 2011

* Asfaltreparaties Oude Torenweg
* Oude handgranaat gevonden
* Woensdag 2 maart 2011: Provinciale Staten Verkiezingen Zuid-Holland
* Publiekstelefoon brand Moerdijk opgeheven
* Integraal draaiboek heeft goed gewerkt
* Convenant Samenwerking Aangepast Sporten getekend
* Gemeenteraad bezint zich op toekomst Alblasserdam
* Belastingsaangifte 2010 bij Buro Sociaal Raadslieden
* Gratis spelprogramma voor kinderen van gescheiden ouders
* Aantal aangiftes in Alblasserdam neemt af

* januari 2011

* Oud papier vandaag opgehaald
* Gevaarlijk ijs
* Aangepaste openingstijden 10 januari
* Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 12 januari
* Bericht van Veiligheidsregio ZHZ (1)
* Brand in Moerdijk
* Bericht van Veiligheidsregio ZHZ (2)
* Bericht van Veiligheidsregio ZHZ (3)
* Bericht van Veiligheidsregio ZHZ
* Bericht van Veiligheidsregio ZHZ
* Bericht van de Veiligheidsregio ZHZ
* Vergadering Wmo Adviesraad 7 februari
* Meetresultaten en adviezen Moerdijk buiten 10 km zone beschikbaar
* Verbeteracties handhaving in lijn rapport rekenkamer
* Nieuwe dienst voor milieu en omgeving
* Nieuwjaarstoespraak burgemeester Blase

* december 2010

* Strooizout alleen bij Gemeentewerf
* WAO belangengroep overhandigt sleutel aan Ynes Emre
* Kerstboomverbranding
* Aangepaste openingstijden rond de feestdagen.
* Vuurwerkafval voor hamburgerbon McDonald's
* Buro Sociaal Raadslieden gesloten in kerstvakantie
* Maatregelen om wegen begaanbaar te houden
* Containertransferium wordt stil en zeer duurzaam bedrijf
* Start verkoop woningen Waterhoven Oost
* Nieuw bestuur voor openbaar onderwijs
* Fase twee bezuinigingen gestart

* november 2010

* Gemeenteraad op 8 en 10 november
* Zaterdag 6 november: Dam/Ruigenhil afgesloten
* Algemene beschouwingen
* Vondellaan-Rembrandtlaan op 9 en 10 november afgesloten
* Themamiddag Centrum voor Jeugd en Gezin
* Wmo Adviesraad 23 november
* Meer aandacht voor de fiets
* Koninklijke onderscheiding voor de heer J. Seelbach
* Dam-Ruigenhil weer toegankelijk
* Strooizout gratis verkrijgbaar
* Verkiezingen in Sered
* Alblasserdamse sportkampioenen gezocht
* KVO project Makado van start
* Renovatie ophaalbrug Haven Zuid
* Minister akkoord met toezeggingen
* Inzet suswachten voortgezet

* oktober 2010

* CBR systemen niet beschikbaar van 1 tot 5 oktober
* Raadsvoorstel VV Alblasserdam
* Meer bezoekers en hoge waardering voor de Woondag Drechtsteden
* Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs in Landvast
* Chat mee op jongerenwebsite Cilio
* Start project eenzaamheid ouderen
* Werkzaamheden Makado patio
* Nieuwe trainers voor 'beweegkriebels'
* Collegeprogramma en structureel sluitende begroting 2011-2014
* Ondertekening Keurmerk Veilig Ondernemen
* BOA's gaan intensiever handhaven op foutparkeren
* Aantal vernielingen fors gedaald
* Vergaderingen gemeenteraad nieuwe stijl
* Voorleeshulp op websites in Drechtsteden

* september 2010

* Wethouder Verheij las mee op basisschool De Schalm
* Samenwerking Drechtsteden met maatschappelijke partners
* Zaterdag 9 oktober Woondag Drechtsteden in Sliedrecht.
* College stelt voor: containertransferium onder voorwaarden
* Dam/Ruigenhil blijft open tussen 6 en 9 uur

* augustus 2010

* Asfalteren Rembrandtlaan
* Kortlandseburg korte tijd afgesloten
* Dam-Ruigenhil vanaf maandag 16 augustus "dorp-uit" afgesloten
* Veilig zwemmen in Lammetjeswiel
* Geen dweilavond tijdens Havenfestival
* Adviescommissie Straatnaamgeving Alblasserdam
* Gemeente en VVN vragen aandacht voor veiligheid scholieren
* Tussen 6 en 9 uur 's morgens dorp uit ook via Dam/Ruigenhil
* Vraag aan het gemeentebestuur? Kom naar het spreekuur!

* juli 2010

* Verkeersmaatregelen i.v.m. drukte begrafenis Ds. Mallan
* Gemeentehuis gesloten op 28 juli
* Sint Jacobus Paardenmarkt en wielerronde
* Blauwalg in Lammetjeswiel
* Uitslagen verloting Paardenmarkt 2010

* juni 2010

* Dagje mee met wethouder Verheij
* Presentaties onderzoeken containertransferium
* Onthulling projectbord als startsein voor de uitvoeringsfase Haven Zuid
* Inloopbijeenkomst fietspad dijklint
* Nieuwe kabelbaan langs Boerenpad
* Uitslag Tweede Kamerverkiezingen Alblasserdam
* College stelt Perspectiefnota 2011 vast
* Beukelmanschool naar Mesdaglaan
* Nieuwe verordening leerlingenvervoer
* Basisonderwijs Alblasserdam scoort goed bij Cito-toets
* College vraagt reactie aan maatschappelijke partners
* Overhangend groen
* Burgerjaarverslag 2009 verschenen
* Van der Laansubsidie tot 1 januari 2011
* Aangifte van verloren paspoort bij gemeente

* mei 2010

* Vandaag beperkte dienstverlening door computerstoring
* Toespraak Dodenherdenking
* Gemeenteraad op dinsdag 29 juni
* Jaarrekening sluit met plus van 8 ton
* Reconstructie Rembrandtlaan-Vondellaan

* april 2010

* Informatieavond Driehoek Kinderdijk
* Programma's Koninginnedag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag
* Atletiekvereniging haalt bevrijdingsvuur op.
* Leerlingen Beukelmanschool adopteren monument Polderstraat
* Vergadering Wmo Adviesraad 19 april
* Coalitieonderhandelaars bereiken akkoord
* Nieuw kunstwerk Polderstraat
* Nieuwe verkeerslichten voor veiliger oversteek Landvast
* Alblasserdam, sterk door verbinding

* maart 2010

* Onderhandelingen nieuw college
* Boomfeestdag 24 maart 2010
* Verkeerslichten oversteekplaats Landvast
* Erespeld voor Andre Ruikes
* ICT storing Burgerzaken
* Kaboutersport voor groepen 1 en 2
* Gemeentehuis gesloten
* Gemeente wil pand Staalindustrieweg aankopen
* Speeddaten met burgemeester
* Verdieping formatieronde nieuw college
* Formateur boekt vooruitgang
* Coalitieonderhandelingen met vier partijen
* Eerste resultaten informatieronde nieuw college
* Definitieve uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2010
* Water gedragen voor water
* BOA's mogen sinds 1 februari bekeuren

* februari 2010

* Alblasserdam op 14 februari in Citytrends van SBS6
* Jeugdgemeenteraad organiseert jeugddebat op 18 februari
* Lijsttrekkersdebat op 19 februari 2010
* Kunstcarrousel
* Verkiezingen 3 maart 2010
* Raadslid Leny Sundquest - van Solingen overleden
* Website verkiezingen online
* Afsluiting fietspad Ruigenhil
* Alblasserdam blij met straatklimaatfeest
* Alblasserdammers doen mee aan de samenleving
* Maatregelen Q koorts kinderboerderij
* Gemeente trekt teugels aan op de Dam

* januari 2010

* Nieuwjaarsreceptie 4 januari
* Extra inhaalronde vaccinatie Mexicaanse griep
* Inloopavond herinrichting Rembrandtlaan/Vondellaan
* Laatste dansles Kunstcarrousel
* Vrijdag 29 januari: Sportverkiezing 2009
* Netwerk strooit alleen doorgaande routes
* Geluidsisolatieproject 'Oost Kinderdijk' voltooid
* Gemeente, Drechtwerk en Wellantcollege starten leer-werkbedrijf
* Openbaar onderwijs zelfstandig verder op 1 januari 2011
* Afsluiting fietspad Ruigenhil
* Gemeente en politie tevreden over activiteiten jaarwisseling
* Gemeenteraad heeft nieuwe APV vastgesteld
* Werkzaamheden aan waterleiding Rembrandtlaan
* Digitale krant over Jeugd en Gezin
* Evaluatie collegeprogramma 2006-2010
* Start uitbreiding begraafplaats
* Start inzamelen plastic afval in februari

* december 2009

* Urban voetbal
* Website voor 50-plussers
* Doe het Anders sportdag
in de kerstvakantie
* Gladheidbestrijding
* Huisvuil niet opgehaald wegens gladheid
* Vuurwerkactie
* Aangepaste openingstijden gemeentehuis
* De heer Van Steenis wint prijsvraag risicowijzer
* Alle Alblasserdamse vrijwilligers voortaan verzekerd
* Kerstboom inleveren en kerstboomverbranding
* Alblasserdam start met ophalen plastic afval
* Tarieven rioolheffing 2010
* College had al eerder maatregelen getroffen

* november 2009

* In het weekend
werk aan de weg
* Burgemeester Bert Blase op website NEC
* Keuze voortgezet onderwijs
* Raad geinformeerd over financien Landvast
* Koos de Vuilnisman
* Bert Blase geinstalleerd als burgemeester van Alblasserdam
* Denk na over het riool
* Sportkampioenen gezocht
* Onderhoudswerkzaamheden kruising Edisonweg - De Helling
* Denk na over het riool
* Symposium Jeugd en zorg
op 9 december
* GGD vaccineert jonge kinderen tegen de Mexicaanse griep

* oktober 2009

* Survival bij A-Kidz in Sportcentrum Blokweer
* Asfalteringswerk Oost Kinderdijk
* Installatie nieuwe burgemeester op 2 november 2009
* Startnotitie MER containerterminal
* College presenteert begroting 2010 en meerjarenperspectief
* Geslaagde tweede editie
mini-sportcongres Alblasserdam - Papendrecht
* Dag van de Mantelzorg 2009
* Afscheid burgemeester Lennie Huizer op 11 november
* Inwoners positief over leefbaarheid en veiligheid in Alblasserdam

* september 2009

* Ganzenoverlast: ganzen niet voeren
* Verkeersveiligheid in de schoolspits
* Film Daltononderwijs 't Nokkenwiel
* Project 55+ in beweging
* Bert Blase nieuwe burgemeester Alblasserdam
* Nieuwe portefeuilleverdeling college van B&W
* Nieuwe gemeentesecretaris: Rianne van den Berg
* Aanpak onveiligheid bedrijventerreinen

* augustus 2009

* Bekendmaking Nota Integrale Handhaving
* Vergadering Wmo Adviesraad 18 augustus
* Commissie Grondgebied
* Informatieavond Haven Zuid voor ondernemers
* Bericht VVD: Catharina Leeuwis volgt Arjan Dekker op
* Gemeente Alblasserdam doet aangifte
* Afschaffing gratis Nederlandse identiteitskaart voor 14-jarigen
* Omwisselen bromfietscertificaat voor rijbewijs vanaf 1 oktober 2009 niet meer mogelijk
* College stelt definitief ontwerp brandweerkazerne vast

* juli 2009

* Uitslagen en verloting Sint Jacobus Paardenmarkt 2009
* Gemeente reikt Erespeld uit aan de heer De Ruiter
* Rioolreconstructie Vondel- en Rembrandtlaan
* Blauwalg in Rijzenwiel
* Woensdag 22 juli: Paardenmarkt
* Sirenes niet afgegaan
* Burgerjaarverslag 2008
* Gemeenteraad wil Bert Blase als burgemeester
* Gemeente start onderzoek naar fietspad op het dijklint

* juni 2009

* Wegwerkzaamheden Haven/Cortgene
* Leerling het Palet ontwerpt nieuw verkeersbord
* College presenteert Jaarrekening 2008 en Perspectiefnota 2010
* 57 nieuwe woningen aan Esdoornlaan
* Uitslagen Alblasserdam verkiezingen EP 2009
* Alblasserdam haalt vriendschapsband met Sered aan
* Overeenkomst Containertransferium Alblasserdam
* Burgemeester Huizer benadrukt voorwaarden Alblasserdam
* Partijen tekenen convenant Zorg Advies Team
* Inspraak regionale woonvisie
* Raad van State stelt gemeente in gelijk inzake Hornbach
* Alblasserdam verwelkomt acht gemeentelijke monumenten
* Fractievoorzitters lichten procedure burgemeester toe
* Wat doe jij na je examen?

* mei 2009

* Ongeval Oostkinderdijk
* Schaapscheren dierenweide de Plantage
* Donderdag 4 juni: Verkiezingen Europees Parlement
* Asfaltonderhoud Van Wenaeweg
* Inloopavond uitbreiding begraafplaats
* Bekendmaking Algemene Subsidieverordening 2009
* Raad vraagt gemeentesecretaris Blase te solliciteren als burgemeester
* Toekomst dierenweide de Plantage
* Arjan Dekker stopt als wethouder in Alblasserdam
* 5010 voor onderwijsvragen

* april 2009

* Vergadering WMO adviesraad 7 april
* Luchtkwaliteit Alblasserdam in beeld gebracht
* Gemeente gaat voetbalkooi legaliseren
* Speeltuin Kinderdijk is weer open
* Programma dodenherdenking 4 mei in Alblasserdam
* Ook Alblasserdam staakt activiteiten Koninginnedag
* Leerlingen Palet adopteren monument
* Griezelnacht en snorkelclinic in de meivakantie
* Sloop torenkranen gestart
* Koninklijke onderscheidingen in Alblasserdam
* Uitreiking Erespeld van de gemeente Alblasserdam
* Vergadering WMO adviesraad 13 mei
* Jeugdgemeenteraad heeft jeugdpanel
* Monumentenverordening 2002
* Vandalismebarometer eerste kwartaal 2009

* maart 2009

* Open dag zwembad groot succes
* 19 maart 2009 vergadering WMO-adviesraad
* Samenwerking MEE Zuid-Holland Zuid en gemeente Alblasserdam
* Werk aan het riool Vondellaan en Rembrandtlaan
* Nieuw artikel over openlijk drankgebruik
in Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
* CdK bezoekt Alblasserdam
* Wmo adviesraad zoekt enthousiaste nieuwe leden
* Kaboutersport in Alblasserdam
* Splinternieuwe tractor gestolen
* Behoud torenkranen helaas te duur
* Wegafsluitingen door rioolreconstructie Vondel- en Rembrandtlaan
* 2 en 3 april asfalteren Haven en Cortgene
* Voorstel Oude Torenbrug ingetrokken
* Gratis compost ophalen

* februari 2009

* Sportverkiezing en kampioenenparty
* Inloopbijeenkomst LTS-Esdoorn locatie
* Noodreparatie asfalt Randweg
* Omleiding centrum opgeheven
* Bijhouden van de graven op de begraafplaats
* Oproep leden stembureau
* A-KIDZ CIRCUS tijdens voorjaarsvakantie
* Start werk aan het riool Vondellaan en Rembrandtlaan
* Bestrijding gladheid
* Reageer op de plannen voor de locatie LTS - Esdoorn
* Vanaf maandag 2 maart zwembad weer open
* WOZ-waarde per 1 januari 2008
* College legt uitgangspunten woonwagenbeleid voor aan gemeenteraad
* Vrachtverkeer op de Oude Torenbrug
* Oproep vacature programmaraad
* Aanwijzen gemeentelijke monumenten
* Bouwplan Van Eesterensingel ter visie

* januari 2009

* Informatieavond multifunctioneel centrum Kinderdijk
* 50 euro voor minima
* Lampionnenoptocht
* Piet Aantjes nieuwe brandweercommandant
* Inloopavond reconstructie riool
Vondellaan en Rembrandtlaan
* Vuurwerk waarschijnlijk oorzaak brand
* Broemcursus voor 55-plussers

* december 2008

* Grijze container geleegd op maandag 22 december 2008
* Dierenweide gesloten met Kerstmis en oudjaar
* Buurthuis De Mijlpaal gesloopt
* Dierenweide gesloten met oudjaar
* Vuurwerkactie 2009
* Hondenpoepbakken tijdelijk weg
* Nieuwjaarsreceptie
* Kerstboomverbranding
* Woonstraten en trottoirs nu ook gestrooid
* Kastanjebloederziekte
* Laag inkomen?
Ontvang vijftig euro
* Verkeersmaatregelen door werkzaamheden zwembad
* Asfalteringswerk Centrum
* Voorontwerp bestemmingsplan
Parapluherziening geluidszone Aan de Noord
* Asfalteringswerk Centrum
* Aanleg glasvezelkabel op bedrijventerrein Vinkenwaard
* Zwembad Blokweer gesloten vanaf 22 december 2008

* november 2008

* Werk aan de Edisonweg
* Voorlichting over voortgezet onderwijs
* Provincie Zuid-Holland tevreden over bestuurskracht Alblasserdam
* Werk aan de Esidonweg
* Mini sportcongres Alblasserdam - Papendrecht
* Realiseren blusvoorziening Staalindustrieweg vertraagd
* Toezichthouder kinderopvang
* Inzet suswachters wegens succes verlengd
* Commissie Bezwaarschriften
* Club Extra voor voor kinderen met beperkte motorische vaardigheden
* Edisonweg
* Alleen kleinere asfaltprojecten tot het eind van 2008
* Edisonweg
* Gemeentewinkel officieel geopend
* Asfalteringswerk Centrum pas in 2009
* Kruispunt Cortgene - Blokweerweg
* Haven en Cortgene
* Laatste werkzaamheden opknappen Park Huis te Kinderdijk
* Verkeersbrigade start op Boerenpad
* Openingstijden gemeentehuis rond oudjaar
* Radiozenders op de kabel in 2009
* Voorlopig geen overlast door asfalteringswerk

* oktober 2008

* Bezoek uit Sered (Slowakije)
* Houten kunstwerk op de begraafplaats
* Tussentijds advies tv-programma's
* Start asfalteringswerk West Kinderdijk
* Burgerzaken gesloten op 31 oktober
* Maandag 3 november 2008 Gemeentewinkel in gebruik
* Asfalteringswerk
* Bent u waterproef?
* Minder hinder
* Oost Kinderdijk
* West Kinderdijk
* College presenteert begroting 2009 tot 2012
* Meepraten over uitvoering Wet sociale werkvoorziening
* Moonlight swimming

* september 2008

* In Memoriam
* Informatieavond bouw nieuwe brandweerkazerne
* Verkeersmaatregelen tijdens het Havenfestival
* Treurbeuk wordt kunstwerk
* Gevolgen voor het verkeer Rabobankloop 27 september 2008
* Hoofdlijnen van woonwagenbeleid besproken met bewoners
* Gemeenteraad benoemt op 1 oktober 2008 nieuwe griffier
* Zwembad Blokweer nog vijf jaar in gebruik
* Legionella
* Basisscholen zoeken klaar-overs
* Doen en ontdekken
* Asfalteringswerk dit najaar
* Succesnummer Kaboutersport krijgt een vervolg
* Activiteiten programma Zwembad Blokweer

* augustus 2008

* Plaatsing tijdelijk lokaal Ds.Beukelmanschool
* Oudste Populier omgewaaid in Park Huis te Kinderdijk
* Gemeente mag Hornbach dwangsom opleggen
* Medewerkers Onderwijs, Welzijn en Sport naar gemeentehuis

* juli 2008

* Extra krediet voor bouw Landvast
* Cilio Musical Award
* Koninklijke onderscheiding
* Sint Jacobus paardenmaarkt 2008
* Nieuw Grondbeleid vastgesteld in gemeenteraad
* Openingstijden Wmo-loket
* Extra lokalen voor Het Kompas
* Gemeenteraad aanvaardt jaarrekening 2007
* Eerste ronde Perspectiefnota in de gemeenteraad
* Gemeenteraad akkoord met bouw brandweerkazerne
* Tentoonstelling regionale projecten
* Gemeenteraad stelt Perspectiefnota 2009 vast
* Na de zomer handhaven parkeren Zuiderstek
* Voorbereidingsbesluit Dijklint, Mercon Kloos en Werkgebied

* juni 2008

* Voorontwerp bestemmingsplan Kom
* Voorlichtingsbijeenkomst over alcohol- en medicijngebruik
* Voortgang project Noord- en Landzigt
* Werkzaamheden Plantageweg en Cortgene
* Landvast voor de bouwvakvakantie beschikbaar
* Beslissing zwembad niet voor de zomer
* Wmo-beleidsplan door gemeenteraad vastgesteld
* Controle op hondenbelasting
* Realistisch beeld van de financien van Alblasserdam
* Inloopavond bestemmingsplan Kom
* Nieuwe brandweerkazerne op Haven-Zuid
* Bestemmingsplan Haven Zuid
* Nablijven is leuk
* Nokkenwiel Boerenpad Sportiefste Basisschool van Alblasserdam
* Vervolg uitvoering aanpassen verharding Plantageweg en het Cortgene.
* Ter inzage: Beheerplan Waterkeringen 2008-2012
* Bestemmingsplan Mercon Kloos
* Alblasserdam veilige en prettige omgeving

* mei 2008

* Informatieavond plannen locatie Noord & Landzigt
* 28 mei Schapen scheren dierenweide de Plantage
* Gemeentehuis gesloten
* Folder 'Ik heb wat, krijg ik ook wat''
* Surseance van betaling aannemer Landvast
* Overhangend groen
* Opknappen vak Z van de begraafplaats
* Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
* Iets vergeten in het zwembad?
* Landelijk gebied beschermd

* april 2008

* Werk in Uitvoering
* Wethouder Veerman geen spreekuur
* Conceptbeleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) onder loep genomen
* Afwijkende openingstijden gemeentehuis
* Dodenherdenking 4 mei 2008
* Adoptie monument Polderstraat
* Koninklijke onderscheidingen in Alblasserdam
* Nieuwe dienstregeling busvervoer
* Wmo Beleidsnota

* maart 2008

* Diplomazwemmen
* Tweede thema-avond Wmo: "Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers"
* Werk in uitvoering
* Mercon Kloos
* Nieuwbouw zwembad
* Herstelwerkzaamheden Blokweerweg
* Openstelling gemeentehuis
* Gewijzigde inzameldag huisvuil
* Begraafplaats gesloten
* Werk in uitvoering
* Wmo
* Begraafplaats gesloten
* Kaboutersport in Alblasserdam
* Werk in uitvoering
* Lokale belastingen

* februari 2008

* Brandweer Alblasserdam zoekt vrijwilligers m/v
* Geen spreekuur wethouder Veerman
* Verslag Haven Zuid inspraakavond 21 januari jl.
* Zwembadrooster voorjaarsvakantie
* Controle op hondenbelasting
* Inspraakavond Mercon Kloos
* Inburgeringscursus voor alle inburgeraars
* Brandweer Alblasserdam zoekt vrijwilligers m/v

* januari 2008

* Nieuwjaarsreceptie
* Vuurwerkschoonmaakactie 2007
* Zwemexamens Guppy en puppy in zwembad Blokweer
* Geen spreekuur wethouder Veerman
* Tarieven 2008 zwembad Blokweer
* Aquatraining in Zwembad Blokweer
* Presentatie plannen Haven Zuid
* Kampeermiddelen
* Nieuwjaarstoespraak burgemeester L. M. Huizer
* Digitaal indienen van milieumeldingen via Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
* Geen digitaal loket op 17 februari aanstaande
* Start bouw appartementencomplex in Kerkstraat
* Ruimen graven
* Wat wil Alblasserdam met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)'
* Nieuwbouw Zwembad

* december 2007

* Natuurpad Park Huis te Kinderdijk
* Werk in uitvoering
* Een van Alblasserdams oudste treurbeuken omgewaaid
* Nieuwbouw Maas- en Rijnstraat: alles bij de hand
* Werk in uitvoering
* Werk in uitvoering
* Start restauratie Huis Rijkee
* Serviceloketten en Sociale Dienst Drechtsteden eerder gesloten....
* Zorgverzekering voor lage inkomens
* Onderzoek naar beleving risico's overstromingen en wateroverlast
* Hondenbeleid evaluatie
* Markt op 24 en 31 december eerder open
* Hondenbeleid
* Openingstijden Burgerzaken in de Kerstweek en Oud- en Nieuwjaarsweek
* Kerstgroet en Nieuwjaarsreceptie
* Verschoven afvalinzameling
* Gemeentehuis gesloten
* Hondenpoepbakken tijdelijk weg!!!
* Kerstboomverbranding 2008
* Aangepast rooster zwembad Blokweer
* Brandweer Alblasserdam

* november 2007

* Verkeersmaatregel i.v.m. aankomst Sint Nicolaas
* Opening natuurpad park Huis te Kinderdijk
* Werk in Uitvoering
* Laatste kans burgemeesterverklaring 'Generaal Pardon'
* Jeugd Gift 2007
* Werk in uitvoering
* Werk in Uitvoering
* Opfriscursus theorie verkeer
* Doe ff normaal, anders ben je er gloeiend bij

* oktober 2007

* Baggerwerkzaamheden met zuigboot
* Brand in Alblasserdam
* Veel woningbouwprojecten te zien op Woondag Drechtsteden
* Werk in uitvoering
* Op zoek naar een nieuwbouwwoning?
Nieuwe editie woonfolder Drechtsteden verschenen
* Bekendmaking Toezichthouders Kinderopvang
* Werk in uitvoering
* Zwembad weer open
* Adverteren in Wmo-krant van de gemeent
* Aangepast rooster Zwembad Blokweer tijdens herfstvakantie

* september 2007

* Burendag 15 september
* Verkeersmaatregelen Havenfestival
* Wijziging tijdelijke verkeersmaatregel tijdens het Havenfestival
* Geen inloopspreekuur wethouder S.J. Veerman op 10 september
* Werk in Uitvoering
* Werk in uitvoering
* Afsluiting fietspad over rijksweg
* BROEM-dag; Opfriscursus rijvaardigheid voor gemotiveerde 55 plussers
* Sered partnergemeente van Alblasserdam
* Werk in uitvoering
* Baggerwerkzaamheden met zuigboot
* Afscheid van oud burgemeester Van den Bergh
* Verkeersmaatregelen Rabobank Jubileumloop op 7 oktober 2006
* Werk in uitvoering
* Openbaar basisonderwijs Alblasserdam in de lift
* Informatieavond Brede School aan de Randweg
* Beeindiging exploitatie gemeentelijke aula
* Essay- Beschouwingen over Alblasserdam gebundeld

* augustus 2007

* Nieuwe Nederlanders welkom geheten tijdens naturalisatieceremonie
* Beweeg- en Gezondheidsmarkt in Sportcentrum Blokweer
* Vanaf 3 september is zwembad Blokweer weer geopend voor alle activiteiten.
* Hoe goed bent u voorbereid op een ramp?

* juni 2007

* Raadsvergadering 4 juli
* Werk in uitvoering
* Vernielingen monitor
Maart-April-Mei
* Raadsvergadering 11 juli
* Werk in uitvoering
* Baggerwerkzaamheden met zuigboot
* Werkzaamheden Nieuw Kinderdijk
* Verwerking bagger en maken natuurvriendelijke(r) oevers
* Verkeersmaatregelen Paardenmarkt en Wielerronde 25 juli
* Gemeentehuis gesloten op 25 juli (Paardenmarkt)
* Activiteiten rond Paardenmarkt
* De WMO adviesraad zoekt nog enkele leden!
* Erespeld voor Romeijn
* Werk in uitvoering
* Eensgezind Alblasserdams college ontvouwt plannen
* Geen inloopspreekuur wethouder Veerman
* Uitslagen Paardenmarkt
* Jeugdsubsidieregeling niet Alblasserdamse Verenigingen
* `Groene long' Alblasserdam in kaart gebracht
* Voorzieningen voor campers
* Opbrengst "Heitje voor een Karweitje" voor Kankerbestrijding

* mei 2007

* Geslaagden Zwembad Blokweer
* Verschoven afvalinzameling
* Werk in uitvoering
* Agenda's commissievergaderingen
* Gevonden voorwerpen 'Open-dag' Zwembad Blokweer
* Weekmarkt viert feest
* De gemeente Alblasserdam zoekt enthousiaste leden voor de Wmo-adviesraad
* Kennisgeving
* Werk in uitvoering
* Inloop spreekuur 18 juni afgelast
* Werk in uitvoering
* Lammetjeswiel
* Geen spreekuur wethouder Veerman
* Informatieavond Boerderij Randweg

* april 2007

* Kermis
* Werk in uitvoering...
* Werk in uitvoering
* Verkeersmaatregelen Van Eesterensingel t.b.v. de herinrichting Blokweerweg 2e fase
* Postcodelijst
* Nieuwbouw goed voor doorstroming op huurmarkt
* Kom naar de installatie van de Wmo-adviesraad
* Hondenbeleid Alblasserdam: 1 jaar oud
* Werk in uitvoering
* Is de overlast van hondenpoep werkelijk wel zo'n probleem''

* maart 2007

* Werk in uitvoering
* Aanbesteding Collectieve Zorgverzekering 2008
* Milieustraat geopend vanaf 22 september
* Telefoonnummer aula begraafplaats vervalt tijdelijk
* Gewijzigde openingstijden zwembad