Griepepidemie voorbij


08-05-2013
NIVEL: Griepepidemie voorbij

De griepepidemie is na 18 weken voorbij. Het was de langste van de afgelopen vijfentwintig jaar. Door de lange koude en droge periode, en doordat er naast elkaar drie verschillende griepvarianten heersten.


De afgelopen twee weken kwam het aantal mensen met griepachtige klachten bij de huisarts onder de epidemische grens. Daarmee is er een einde gekomen aan de griepepidemie. Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) spreekt van een epidemie als meer dan 51 op de
honderdduizend mensen zich met griepachtige klachten melden bij de huisartsen van de Continue Morbiditeits Registratie Peilstations en het griepvirus wordt aangetoond in neus- en keelmonsters. De afgelopen weken werd nog maar mondjesmaat griepvirus in de monsters van patienten gevonden.

Drie varianten
Door de lange periode met koude en droge lucht kon het griepvirus zich deze winter optimaal en langdurig verspreiden. Bovendien duurde de epidemie lang doordat er drie varianten circuleerden die elkaar niet verdrongen. De laatste maanden waren mensen vooral ziek van de B-griep. Over de hele
periode werd in een kwart van de monsters Mexicaanse griep (A(H1N1)pdm09) gevonden, die een comeback doormaakte na vorig seizoen bijna niet te zijn gesignaleerd. In bijna een kwart van de monsters werd A(H3N2) gevonden en in ruim de helft type B.

Vaccin
NIVEL-projectleider, epidemioloog en huisarts Ge Donker: "Gelukkig bleef bij de meeste patienten de overlast beperkt tot enkele dagen met koorts in bed, al zijn er natuurlijk ook patienten met complicaties van griep, zoals bronchitis en longontsteking, maar die behoren tot de uitzonderingen.
Nadere analyse van virusmonsters in het WHO-centrum in Londen toonde aan dat het griepvaccin dit seizoen optimaal heeft beschermd tegen subtype A(H1N1)pdm09, maar suboptimaal tegen A(H3N2) en B, waardoor gedurende de epidemie ook meer ouderen ziek werden. Ook daardoor kon de epidemie langer
aanhouden."

CMR
De Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations van het NIVEL vormen een representatieve groep van 59 Nederlandse huisartsen in 42 praktijken. Hun patientenpopulatie bestrijkt ongeveer 0,8% van de Nederlandse bevolking en is representatief naar regio en naar verdeling over stad en
platteland. De peilstation-huisartsen rapporteren wekelijks (waardoor trends zeer snel zichtbaar worden) of op jaarbasis over het voorkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen die in routine-registraties ontbreken en daarin niet gemakkelijk zijn op te nemen. De
CMR-peilstations bestaan sinds 1970. De meeste registraties lopen over meerdere jaren.

Wekelijkse griepcijfers