Advies AG in zaak Ron P. : straf opnieuw bepalen


Den Haag , 13-5-2013

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest in de zogenoemde Puttense moordzaak, maar uitsluitend wat betreft de strafoplegging. Voor zover is geklaagd over de bewezenverklaring van de moord op en verkrachting van Christel Ambrosius,
heeft de advocaat-generaal geadviseerd de desbetreffende middelen te verwerpen.
De strafoplegging van achttien jaar gevangenisstraf miskent volgens de advocaat-generaal de regeling van artikel 63 Sr, die meebrengt dat ingeval het hof kiest voor een tijdelijke gevangenisstraf de straffen die de verdachte opgelegd heeft gekregen tussen de moord op Christel Ambrosius en de
huidige veroordeling moeten worden afgetrokken van het maximum van de tijdelijke gevangenisstraf. Dat maximum bedroeg ten tijde van het delict twintig jaar. De klacht daarover is dus gegrond, aldus de advocaat-generaal. Dit betekent dat wat betreft de advocaat-generaal de zaak moet worden
teruggewezen naar een hof om opnieuw de straf te bepalen voor de bewezenverklaarde delicten, waarbij het hof moet beoordelen of alsnog een levenslange gevangenisstraf is aangewezen, dan wel een tijdelijke gevangenisstraf, en in dat laatste geval met een maximum van (afgerond) zestien jaren en
negen maanden.

Een conclusie is een rechtsgeleerd advies aan de Hoge Raad. De advocaat-generaal is lid van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.
Het parket bij de Hoge Raad kan zich over een door de Hoge Raad te beoordelen zaak niet anders uitlaten dan in het kader van de conclusie en is dan ook niet in de gelegenheid tot het geven van nader commentaar.

Uitspraken: BZ9992