Vogelgriep in Leusden


Gepubliceerd op
1 juni 2013

Door
Central Veterinary Institute

Vogelgriep (aviaire influenza, AI) is vastgesteld bij een pluimveebedrijf in Leusden. Dit bedrijf met 11.000 legkippen heeft buitenuitloop. Het gaat om de milde H7N1 variant. Dat blijkt uit analyse van het Central Veterinary Institute, onderdeel van Wageningen UR. Dit is een nieuwe introductie
van de H7N1 variant, die het laatst is gedetecteerd in Schore in 2011. Er is dus geen verband met de vogelgriepuitbraken in Lochem en Zeewolde eerder dit jaar of met de recente uitbraken in Duitsland.

- De social media buttons kunnen niet getoond worden - controleer uw instellingen

Ruiming

Omdat een laagpathogene (milde) H7 variant kan muteren tot een hoogpathogene (zeer besmettelijke en voor kippen dodelijke) variant, wordt het bedrijf zowel bij een laag- als een hoogpathogene variant geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Lokaal vervoersverbod voor pluimvee

Vanaf zaterdag 1 juni om 13.00 uur geldt er in een zone van ruim een kilometer rond het bedrijf in Leusden een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Binnen het gebied liggen 11 andere pluimveebedrijven. De dieren op deze bedrijven zullen de komende dagen
worden gecontroleerd op vogelgriep.

Pluimvee moet voorlopig binnen blijven

De komende periode geldt voor die bedrijven ook een afschermplicht. Dat betekent dat alle pluimvee op die bedrijven binnen gehouden moet worden. Deze verplichting geldt alleen voor de commerciele pluimveehouders.

* Op de website van de Rijksoverheid is de Regeling uitbraak aviaire influenza in Leusden gepubliceerd en een kaart van het 1 kilometergebied Leusden

* JH (Annet) Blanken
Contactpersoon JH (Annet) Blanken
Contactformulier

Central Veterinary Institute

Het CVI draagt bij aan de bescherming van de dier- en volksgezondheid door onderzoek aan en advisering over dierziekten

* [IMG] Onderzoek naar extended spectrum beta-lactamase (ESBL) producerende bacterien bij kippen
* Prijs voor website Wageningen UR Prijs voor website Wageningen UR
* [IMG] Meer dierlijke reservoirs voor Q-koorts bij mensen?

Meer nieuws