Rijksvoorlichtingsdienst
31 mei 2013 ­ 16:14
Agenda publieke optredens minister Kamp en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. Maandag 3 juni tot en met zaterdag 8 juni 2013.
31 mei 2013 ­ 16:14
Minister Kamp

Maandag 03 juni
10.00 - 17.00 uur: Wetgevingsoverleg Elektriciteitswet.
Locatie: Tweede Kamer Den Haag

Woensdag 05 juni
18.00 - 20.30 uur: Algemeen Overleg Popmuziek, met minister OCW.
Locatie: Tweede Kamer Den Haag

Donderdag 06 juni
10.15 - 10.45 uur: Verslag Algemeen Overleg Telecom
Locatie: Tweede Kamer, Den Haag

14.30 - 17.30 uur: Algemen Overleg Bedrijfslevenbeleid
Locatie: Tweede Kamer, Den Haag

Vrijdag 07 juni
10.00 - 18.00 uur: Europese Energieraad
Minister Kamp is aanwezig bij de Europese raad van ministers over energie. Er wordt gesproken over de versterking van de interne Europese energiemarkt, de verbetering van het Europese investeringsklimaat en samenwerking op het terrein van betrouwbare energielevering.
Locatie: Luxemburg


Staatssecretaris Dijksma


Maandag 3 juni
11.00 -12.00 uur Werkbezoek door staatssecretaris Dijksma aan Ilperveld

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken brengt een bezoek aan Ilperveld. Dit is één van de gebieden die nu definitief worden aangewezen als natuurgebied (Natura 2000). Daarmee komt het aantal aangewezen natuurgebieden op 120. Ilperveld is een gebied van in totaal2550 haligt in het veenweidegebied ten noorden van Amsterdam in de gemeenten Oostzaan, Landsmeer en Waterland. Broedvogels waarvoor het gebied is aangewezen, zijn: roerdomp, kemphaan, visdief, bruine kiekendief, snor en rietzanger Ook de Noordse woelmuis vind je nog hier. Dit is één van de meest beschermde diersoorten van het Ilperveld.

Het programma is als volgt:
11:00 uur Instappen in boot; tijdens de boottocht vertellen de beheerders Onno Steendam en Jelle Abma van Landschap Noord-Holland over Ilperveld.
11:25 uur Einde boottocht
11:30 uur Ceremoniële ondertekening van de aanwijzing van het Ilperveld tot een Natura 2000 gebied in het bezoekerscentrum
11:40 uur Gelegenheid tot stellen van vragen door pers

Locatie:
Het Bezoekerscentrum Ilperveld, Kanaaldijk 32A in Landsmeer (020-4825520).

Informatie en aanmelden bij Marian Bestelink, m.p.bestelink@minez.nl, telefoon 06-51285619.


16.00 - 16.45 uur: Staatssecretaris Dijksma reikt SBIR-cheques uiit voor duurzame stallen.

Drie initiatiefnemers van duurzame stalprojecten krijgen elk 480.000 euro. Deze bijdragen zijn gebaseerd op de regeling Small Business Innovation Research (SBIR), een aanpak om innovatief ondernemerschap te stimuleren door het ontwikkelen van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Locatie: Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg73 inDen Haag

Informatie en aanmelden bijJan van Diepen, j.s.vandiepen@minez.nl, telefoon 06 - 53415202.

Dinsdag 4 juni
16.00 - 16.15 uur: Voortgezet Algemeen Overleg Bijensterfte

Locatie: Tweede Kamer in Den Haag

Donderdag 6 juni
11.00 - 14.00 uur: Algemeen Overleg Biotechnologie

Locatie: Tweede Kamer in Den Haag

Zaterdag 8 juni
10.30 uur: Staatssecretaris Dijksma opent Vlaggetjesdag2013 inScheveningen.

Vlootschouw waar talloze grote en kleinere visserijschepen uitvaren en zorgen voor een spektakel op zee, het Schevenings Tafereel en Dorp met foto's en ansichten en demonstraties van Scheveningse ambachten.


Noot voor redacties

Noot voor redacties (