KNMI Jaarverslag 2012


19 juli 2013 - 2012 had voor het KNMI een aantal bijzonderheden in petto. Een nieuwe supercomputer, een koudegolf, een aardbeving van 3,6 in Huizinge, opening van het KNMI Data Centrum, het veertigjarig bestaan van de meetmast in Cabauw. In het KNMI Jaarverslag 2012 is het allemaal nog een
keer terug te lezen.
[IMG]
Het KNMI Jaarverslag 2012 geeft een overzicht van gebeurtenissen waar het KNMI vorig jaar mee te maken heeft gehad. Iedere maand was er wel een gebeurtenis die er voor het KNMI uitsprong.

In januari 2012 voerde het hoogwater in het noorden van het land de boventoon. In februari was dat de plotselinge koudegolf en in maart de officiele ingebruikname van de supercomputer op het KNMI. In juni kwamen windexperts vanuit de hele wereld in Utrecht bijeen en schrok Groningen in
augustus op van twee aardbevingen. In oktober vierde het KNMI het veertigjarig jubileum van de meetmast in Cabauw en opende het KNMI Data Centrum in december een nieuw webportaal voor datagebruikers.

In het KNMI Jaarverslag 2012 komen ook minder voor de handliggende werkzaamheden van het KNMI aan bod. Al eens gehoord van het Damage-project waarbij via de smartphone gevolgen van extreem weer kunnen worden gemeld bij het KNMI? Of van het lespakket meteorologie voor scholieren? Bekend dat het
KNMI ook op de BES-eilanden actief is en energiebedrijven klimatologische gegevens gebruiken? Dat risicoanalyses van de bodem en ballonvaartverwachtingen ook werk is van het KNMI?

In het jaarverslag staan tal van voorbeelden van KNMI-werkzaamheden waarbij niet meteen wordt gedacht aan het kennisinstituut in De Bilt maar die toch typisch KNMI zijn. De kennis en kunde die het KNMI hiervoor in huis heeft, prijst staatsecretaris Wilma Mansveld in haar voorwoord. Zij
concludeert dat het KNMI alle Nederlanders elke dag weer ten dienste is. Uiteraard is het KNMI ook een instituut in beweging en vragen overheidsbezuinigingen om keuzes. KNMI-Hoofddirecteur Frits Brouwer legt uit hoe het KNMI verandert en robuust de toekomst in wil gaan.

Verder bevat het jaarverslag de gebruikelijke overzichten van de financien, het weer in 2012, het personeel en het websitebezoek.

Het KNMI Jaarverslag 2012 is digitaal te vinden via een link in de rechterkolom op deze pagina. Een gedrukt exemplaar kan gratis aangevraagd worden via het contactformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harry Geurts of Janine Leunessen, persvoorlichting KNMI, telefoon 030 2206317 of 030 2206386. E-mail: Persvoorlichting.
Persbericht:
Eerste uitgave: 19-07-13