MILLENNIUM-WERKGROEPBEZORGD OM DE BIJ


De gemeente Onderbanken heeft de ambitie om Millennium Gemeente te worden. Een werkgroep is sinds kort bezig dit voor te bereiden. Twee millenniumdoelen zijn als speerpunt genomen: `er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu' en `er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp'.
Concreet moet u hierbij denken aan energiebesparing, gebruik van duurzame energie (zonnepanelen), duurzaam bouwen, faire handel met ontwikkelingslanden (Fair Trade) en scheiden van afval. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de burgers zelf gaan meewerken aan het behalen van deze doelen. De
gemeente geeft het goede voorbeeld, geeft voorlichting, maar uzelf trekt de kar. Samen met uw wijkgenoten werkt u aan een duurzame samenleving. Alle ideeen zijn welkom.

Daarom leek het ons een goed idee om uw medewerking te vragen bij het aanpakken van een concreet probleem: de bijensterfte. Wereldwijd is er sprake van een verontrustende bijensterfte. En als de bij uitsterft, dan is de mens erbij. Experts wijzen naar drie oorzaken. Er is te weinig
biodiversiteit, er zijn te weinig verschillende soorten bloemen en planten. Bijen hebben verschillende soorten stuifmeel nodig om goed doorvoed de winter door te komen. Ten tweede is de honingbij slecht bestand tegen de varroamijt, die allerlei ziektes overbrengt. Tot slot worden bijen
verzwakt door bestrijdingsmiddelen (met name de neonicotinoiden). Deze worden niet alleen in de landbouw gebruikt, maar ook in tuincentra aangeboden voor huis, tuin en keukengebruik (bv. voor de bestrijding van mieren en luizen).

Samen met u willen we de strijd tegen de bijensterfte oppakken. Op de eerste plaats verhogen we de biodiversiteit. De gemeente zet zich in voor bloemrijke rotondes en bermen (van akkers). Scholieren zouden kunnen helpen bij het inzaaien/inplanten van een rotonde of berm. Uzelf kunt uw tuin
voorzien van bloeiende bloemen en planten, waarbij u let op een opeenvolging van bloeiperiodes. Op de tweede plaats gaan de neonicotinoiden in de ban. Wij als gemeente beperken de chemische bestrijding tot het allernoodzakelijkste. U vermijdt bestrijdingsmiddelen en gaat over op gifvrij
spuiten met een mengsel van groene zeep en schoonmaakazijn. Het beste is natuurlijk om het onkruid handmatig te verwijderen (wieden en schoffelen).

Wist u dat koolmeesjes kampioenen zijn in het opeten van insecten? Denk dus aan nestkastjes. Boeren kunnen kiezen voor ecologische landbouw en het zaaien van koolzaad. Verder willen we wijzen op de site van Greenpeace, waar u een petitie kunt tekenen voor gifvrije, ecologische landbouw, dit om
de bijensterfte tegen te gaan.

U ziet aan zo'n concreet project dat u in uw dagelijks leven zelf al direct invloed kunt hebben. Laat dit de aftrap zijn van Onderbanken Millenniumgemeente. We zullen u regelmatig voorzien van tips om de duurzaamheid te verhogen.

De werkgroep Millenniumgemeente (Mia Lamerichs, Netty Nijssen, Jos Pieper, Jeannette Quadvlieg, Marcel Richter, Zus Sajovec). Voor meer informatie 045-5278725 of m.richter@onderbanken.nl.