COMMISSIE VOLKSGEZONDHEID KEURT VERBOD WILDE DIEREN IN CIRCUSSEN GOED


04/12/2013

Brussel 4 december 2013. De Commissie Volksgezondheid van de Kamer keurde vandaag het voorstel van Minister Onkelinx (bevoegd voor dierenwelzijn) dat wilde dieren in circussen verbiedt goed. De nieuwe wetgeving, die nog door het de plenaire vergadering van het Parlement moet worden
goedgekeurd, sluit het gebruik en het houden van wilde dieren in circussen uit. Belgie volgt hiermee het voorbeeld van Oostenrijk en Groot-Brittannie. De dierenrechtenorganisatie GAIA is zeer tevreden.Dierenwelzijn niet gegarandeerd

Verschillende enquetes van GAIA hebben aangetoond dat het welzijn van wilde dieren met hun specifieke behoeften onmogelijk kan gegarandeerd worden in circussen. Dat komt vooral door de veelvuldige verplaatsingen en de beperkte ruimte. Wilde dieren in circussen vertonen dan ook vaak abnormaal,
gestoord gedrag, wat wijst op slecht welzijn.10 jaar lange strijd

GAIA voerde tussen 1995 en 2002 onderzoek in 18 circussen. In januari 2003 onthulde de dierenrechtenorganisatie voor het eerst de slechte levensomstandigheden van wilde dieren in circussen (bekijk hier de beelden). Er was op dat moment geen enkele wetgeving voor circusdieren. Uit het rapport
van GAIA 'Dierenleed is geen amusement' bleek duidelijk dat de situatie van de wilde dieren in circussen schrijnend was. GAIA is al die jaren blijven acties en campagne voeren voor een verbod. Ook nadat de wetgever in 2005 de dierentuinnormen oplag aan circussen. Deze wetgeving werd pas in
2012 volledig uitgevoerd maar GAIA stelde vast dat circussen deze minimale normen niet (konden) naleven.Steden en gemeenten gaven voorbeeld

Naarmate de welzijnsproblemen van wilde dieren in circussen meer en meer aan het licht kwamen en omdat een nationaal verbod op zich liet wachten, richtte GAIA zich de afgelopen jaren ook tot lokale overheden. Met succes: meer dan 130 steden en gemeenten voeren op dit moment een beleid om
circussen met wilde dieren op hun grondgebied te weigeren. Ondertussen bleef GAIA ijveren voor wettelijk verbod op federaal niveau.Mijlpaal voor dieren

"Met deze wetgeving kan er eindelijk een einde komen aan een 10 jaar lange strijd die GAIA in ons land heeft gevoerd voor een verbod op wilde dieren in circussen. Het is duidelijk dat het welzijn van wilde dieren in circussen onmogelijk kan gegarandeerd worden. Deze dieren horen daar niet
thuis. Een verbod is dan ook de enige juiste maatregel. We zijn heel erg tevreden. Dit is een nieuwe mijlpaal in de strijd voor dieren." zegt Ann De Greef, directeur van GAIA.

Tags: circusdieren