Provincie Groningen

Groningen, 12-12-2013

Damwanden Eemskanaal voldoende sterk
De damwanden langs het Eemskanaal zijn voldoende sterk. Dit blijkt uit een (duik)inspectie die de provincie Groningen heeft laten uitvoeren van de noordoever tussen de Jan B. Bronssluis en Woltersum. Dit heeft ze gedaan naar aanleiding van een brief van de vier burgemeesters van de aanliggende gemeenten die namens hun inwoners hun zorg uitspraken. Vanaf 1 januari aanstaande is Rijkswaterstaat eigenaar van het Eemskanaal en de bijbehorende damwanden. Waterschap Noorderzijlvest is eigenaar van de noordelijke oever. Daarom hebben de bestuurders van de vier gemeenten, de provincie, het waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat afspraken gemaakt over het onderhoud van de damwanden van het Eemskanaal in de toekomst.

Staat van de damwanden De damwanden aan het Eemskanaal zijn deels van hout, deels van beton en deels van staal. Uit het duikonderzoek blijkt dat de damwanden van voldoende kwaliteit zijn om hun taak te kunnen doen. Damwanden zijn de planken of panelen op de grens van de oever en het water. Ze zitten er om te voorkomen dat de oever in het water schuift. Voor de betonnen delen van de beschoeiing geldt dat ze een restlevensduur van 15-20 jaar hebben. De houten damwanden, zo blijkt uit het onderzoek, kunnen in ieder geval nog 2-5 jaar mee. De stalen damwanden zijn niet geinspecteerd omdat deze nog maar net zijn geplaatst en de langste levensduur van de drie soorten hebben.

Brief van vier burgemeesters Een aantal weken geleden ontving de provincie een brief van de burgemeesters van de gemeenten Ten Boer, Loppersum, Appingedam en Delfzijl. In deze brief spraken zij hun zorg uit over de staat van de damwanden. Dit deden ze naar aanleiding van een brief die een aantal bewoners uit de gemeente Ten Boer naar hen had gestuurd. Deze bewoners wonen in het gebied dat in januari 2012 is geëvacueerd. Zij constateerden dat de oever op een aantal plekken was beschadigd. Ondanks het feit dat de provincie Groningen nagenoeg zeker wist dat de beschoeiing onder water goed zijn werk deed, heeft ze toch besloten met een duikinspectie zwakheden in de damwanden uit te sluiten. Dit heeft ze gedaan in nauw overleg met Rijkswaterstaat die vanaf 1 januari 2014 eigenaar is van het Eemskanaal en de bijbehorende damwanden.Overname kanaal door Rijkswaterstaat Per 1 januari 2014 neemt Rijkswaterstaat de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl over in eigendom, beheer en onderhoud. Het Eemskanaal is onderdeel van deze hoofdvaarweg. In de afspraken die gemaakt zijn tussen provincie, gemeenten en waterschap Noorderzijlvest over de damwand in het Eemskanaal heeft de toekomstige eigenaar ook aan tafel gezeten. De resultaten van het onderzoek van de provincie Groningen zijn dan ook overgedragen aan Rijkswaterstaat zodat zij de bevindingen kunnen opnemen in hun inspectie-, beheer- en onderhoudsplanning. Met betrekking tot de houten damwanden is afgesproken dat RWS deze damwanden jaarlijks gaat monitoren.

Resultaten onderzoek Rijk In januari verwachten betrokken partijen de resultaten van de rijksonderzoeken naar de aardbevingsbestendigheid van de dijken. De resultaten van de duikinspectie gelden voor nu.