Horeca wordt weer geviseerd


klok 12 december 2013

In navolging van haar collega's viseert nu ook minister Milquet de horecasector. Nu zijn alle horecagelegenheden met portiers of wachters aan de beurt. "Dit is opnieuw een gemiste kans en zolang deze regering geen algemeen plan ter ondersteuning van de horeca op tafel legt zullen wij oppositie
blijven voeren." Zo reageert N-VA-Kamerlid Jan Van Esbroeck op de goedkeuring van het wetsontwerp tot wijziging van de private en bijzondere veiligheid dat horecagelegenheden verplicht om speciaal opgeleide bewaking in te zetten.

Zonder de sector te horen, zonder degelijk debat met hoorzittingen met de betrokken partijen, werd het wetsontwerp door de meerderheid aanvaard dat voortaan burgemeesters kunnen beslissen of er in een dancing een bewakingsdienst moet voorzien worden, en uit hoeveel personeelsleden deze
bewakingsdienst moet bestaan. Na de stemming verklaarde Van Esbroeck: "Deze maatregel kan de sector veel geld gaan kosten, is het niet aan opleiding van eigen personeel, dan is het aan het inhuren van externe bewakingsagenten. Ik vind het zeer betreurenswaardig dat de sector hier niet bij
betrokken werd en dat wij hierover geen debat hebben kunnen voeren. Het verontrust mij dat er geen rem staat op de bevoegdheden van de burgemeester in deze."

De horeca heeft het al moeilijk. Na het rookverbod, de terrasperikelen en de geregistreerde kassa komt deze nieuwe wet er nu bovenop. "Wanneer gaat de regering beseffen dat de horeca een zeer arbeidsintensieve sector is die beter ondersteund zou worden in plaats van hem met nog meer wetten en
regeltjes op te zadelen, die het rendabel uitbaten van een horecazaak haast onmogelijk maken", besluit Van Esbroeck.

Auteur(s): Jan Van Esbroeck, Kamerlid

Contactinfo: Annemie Nijs, communicatieverantwoordelijke Kamerfractie N-VA
E-post: annemie.nijs@n-va.be

Thema('s): Economie, werk & ondernemen