NCRV Dokument: Groningen beeft


Uitzenddatum:
maandag 16 december 2013 - 22:55 uur
Zender:
Nederland 2

Groningen beeft is een documentaire van NCRV Dokument over de ingrijpende gevolgen van aardbevingen door gaswinningen voor de inwoners van Noordoost Groningen. In december presenteren het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) het resultaat van meerdere
onderzoeken naar de aardbevingen en de gevolgen ervan.

Als eind jaren 50 het aardgas in de Groninger bodem wordt ontdekt, zijn de inwoners hoopvol over de financiele groei en werkgelegenheid in de regio. Er is nog alle vertrouwen in de NAM en men denkt dat de schade wel mee zal vallen. Een bodemdaling van maximaal de dikte van een rijksdaalder
over de lengte van een voetbalveld, wordt er voorspeld. Maar met de onrust in de bodem stijgt de onrust bij de bewoners van het gebied.

De toenemende bevingen schudden de mensen letterlijk en figuurlijk wakker. Steeds meer mensen melden zich bij de NAM met scheuren in hun huis, verzakkende vloeren en bakstenen die uit de muur vallen. De consequenties in het dagelijks leven van de Groningers worden steeds beter zichtbaar:
cultureel erfgoed en woonhuizen raken onherstelbaar beschadigd en de huizenprijzen kelderen. Men voelt zich in de steek gelaten door de politiek die de NAM blijft steunen omdat aardgaswinning nu eenmaal van cruciaal belang is voor de Nederlandse economie. Deskundigen voorspellen nog heftigere
bevingen en achten het niet ondenkbaar dat een dijk het tijdens een volgende zware beving begeeft, waardoor Noordoost Groningen in een groot meer zal veranderen.

De woede, de frustratie en het onvermogen van de bewoners van Noordoost Groningen worden zichtbaar in allerlei initiatieven. De Groninger Bodem Beweging probeert een vuist te maken. Er is een online Gasbeving-portaal en er zijn zelfgebouwde aardbevingsalarmen. Een familie heeft een verstevigd,
volledig ingericht vluchthuisje gebouwd waarin zij kan overleven. Terloops geeft Groningen beeft een kijkje in de aard van de Groninger die moeilijk in beweging te krijgen is. Ze zijn gewend hun eigen boontjes te doppen en vragen niet graag om hulp. Maar het punt van `Nou is `t doan!' wordt
genaderd. Waar zijn die miljarden die onder hun voeten uit zijn gepompt? Waar is Den Haag nu Groningen hulp nodig heeft?

Groningen beeft is een film van journalist Kick Stokvis. Groningen beeft is een coproductie van Selfmade Films en NCRV en is mede tot stand gekomen dankzij een financiele bijdrage van het CoBOfonds.Programma:
NCRV Dokument
Foto:
NCRV Dokument Groningen beeft
NCRV Dokument Groningen beeft
NCRV Dokument Groningen beeft
NCRV Dokument Groningen beeft
Website:
NCRV Dokument
Meer informatie:

Groningen beeft wordt op 3 december 2013 voor het eerst in Groningen vertoond, in zalencentrum Vita Nova in Middelstum (Gr), tijdens een avond die is georganiseerd wordt door het Groninger Forum
Na de vertoning is er een paneldiscussie onder leiding van Gerdi Verbeet (oud voorzitter Tweede Kamer) over de film en de toekomst van het aardbevingsgebied.

Voor meer inlichtingen en aanmeldingen voor de eerste vertoning, kunt u contact opnemen met NCRV Communicatie, Jaap Friso, jaap.friso@ncrv.nl, tel. 035 671 9204