Persconferentie na ministerraad 13 december 2013 Letterlijke tekst

Mediatekst | 13-12-2013

Letterlijke tekst van de persconferentie van minister-president Rutte na afloop van de ministerraad op 13 december 2013.

RUTTE Volgende week ben ik in Brussel voor de laatste Europese Raad van 2013. Daar zal onder andere worden gesproken over de economische en monetaire unie. Deze week al belangrijke stappen gezet voor de ministers van Financien ten aanzien van de bankenunie. We komen daar ook nog over te spreken volgende week. De hoop is dat zij er zelf uitkomen, dat het niet de Europese Raad inloopt. We willen proberen om een akkoord te bereiken met 28 lidstaten over het resolutiemechanisme. U kent de lijn van Nederland, wij zijn daar voorstander van, mits goed vormgegeven. Dat we de band tussen de landen en de banken geleidelijk aan verbreken. De Europese Raad staat ook in het teken van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid en de verbetering van de Europese Defensiesamenwerking. Ik heb gisteren een heel plezierig gesprek gehad met mijn nieuwe collega uit Luxemburg, Xavier Bettel, samen met Emilio Di Rup. Dat was de zogenaamde Benelux-top die we eens in de twee jaar organiseren. Toen onder andere afgesproken dat we ten aanzien van het vraagstuk van social dumping en level playing field in februari met de ministers van Sociale Zaken en de regeringsleiders in de Nederlandse ambassade in Brussel een vervolgbijeenkomst organiseren om er voor te zorgen dat we als Benelux de afspraken die maandag zijn gemaakt in de Raad Sociale Zaken versneld uitvoeren. Maar ook op het gebied van defensiesamenwerking zie je natuurlijk dat de Benelux een goed voorbeeld is, want daar wordt heel intensief samengewerkt op het gebied van Defensie. Dus ook dat punt zullen wij volgende week gezamenlijk inbrengen. Dat betekent dat ik hier niet sta volgende week na de ministerraad. Lodewijk Asscher zal u te woord staan. Dat zal de laatste persconferentie zijn voor het Kerstreces. Dus hoewel het nog vroeg is, 13 december, mocht ik u niet meer zien na vandaag, en die kans lijkt me klein, alvast hele goede Kerstdagen en heel gelukkig en gezond 2014.

BLOK (RADIO 1) Hoe dicht bent u bij een pensioendeal?

RUTTE U weet dat ik op dat type vragen nooit antwoord geef. Gesprekken die nog gaande zijn en niet zijn afgerond, ga ik nooit voorspellingen doen over hoe lang ze duren. Ik kan alleen zeggen wat ik ook gisteravond zei, nog herhalen, en dat is dat we niet onnodig rekken en proberen er voor de Kerst uit te zijn, maar geen garanties.

BLOK Dijsselbloem is er maandag niet bij, waarom niet?

RUTTE Dat is vreselijk interessant dat iedereen altijd wil weten wie er wel dan niet bij is, ik ben er wel bij.

BLOK Tot nu toe was hij er altijd wel bij.

RUTTE Ja, maar hij heeft maandag volgens mij een vergadering in het kader van de aanloop, ik denk dat dat het is hoor, volgens mij heeft hij die avond overleg in de aanloop naar de eurogroep en de Ecofin dinsdag en woensdag. Dus volgens mij is dat de reden dat hij er niet bij is. Maar dan kan ik u verzekeren dat ik daar in die volle autoriteit, ook van hem, het woord kan voeren.

BLOK Kan het zonder hem?

RUTTE Nou, laten we het zo zeggen: zijn geest is er altijd.

BLOK Dan inhoudelijk: kunt u garanderen dat je toch nog minimaal een ton kunt sparen, belastingvrij, voor je pensioen?

RUTTE Nu kunnen we alle onderwerpen gaan langslopen, ik kan u garanderen dat het opbouwpercentage dat is of de aftoppingsgrens daar ligt. Nogmaals: ik vind het mijn taak om er voor te zorgen dat bij dit type gesprekken waarbij grote bedragen een rol spelen, waarbij grote belangen een rol spelen, het mijn taak is om zo min mogelijk te doen wat het bereiken van een akkoord verder weg duwt. En het bereiken van een akkoord wordt niet bevorderd door nu uitspraken te doen op onderdelen van de discussie.

BLOK Zou het maandag al kunnen?

RUTTE Ik doe geen uitspraken over de timing. Niet langer dan nodig, we hopen voor de Kerst, maar geen garanties.

BLOK Heeft u wel garanties van Diederik Samsom voor de Eerste Kamer, van Adri Duivesteijn.

RUTTE Diederik Samsom zit in de Tweede Kamer, moet ik u vertellen, niet in de Eerste Kamer. Ten aanzien van het debat, want daar gaat het dan over, over de verschillende maatregelen op het terrein van de woningmarkt, wat dinsdag gaat plaatsvinden in de Eerste Kamer, daar is de situatie dat Stef Blok de verantwoordelijk minister, as we speak, gaat beantwoorden de schriftelijke vragen die zijn gesteld. Zo ruimhartig mogelijk en uitvoerig mogelijk. En daar zal op de inhoud een debat gevoerd worden. en zo hoort dat ook in de Eerste Kamer. De Senaat is een inhoudelijk Kamer, die zal op de inhoud een debat voeren: de kwaliteit van wetgeving, de consistentie van de maatregelen. Daar ziet Stef Blok naar uit en volgens mij ook de fracties.

BLOK Maar de partijen die hadden meegewerkt daaraan, die waren natuurlijk niet zo blij met de optredens van Duivesteijn.

RUTTE In ieder geval, wat iedereen ook in de aanloop naar zo'n debat allemaal zegt en vindt en doet, ik merk...

BLOK (onverstaanbaar)

RUTTE Ik merk in ieder geval dat iedereen uitziet naar een goed debat dinsdag op de inhoud en ik vertrouw ook op een goede afloop.

DE ZOETEN (NIEUWSUUR) Hans van Baalen is liever bij u dan in het Europarlement. Wat vindt u daarvan?

RUTTE Wat Hans van Baalen doet is dat hij eigenlijk invulling geeft aan zijn EP-lidmaatschap, zijn Europees parlement-lidmaatschap, zoals hij ook vanaf het begin heeft gezegd. Hij heeft gezegd: ik wil daar zijn waar ik het Nederlands belang het beste kan bedienen. Daar maakt hij afwegingen in. Dat betekent dat hij vaak in Brussel is, dat betekent ook dat hij vaak in Den Haag is, omdat ook hier Europa belangrijk is en heel veel Europese maatregelen hier een oorsprong vinden of hier moeten worden vertaald, dan wel je de gemeenschappelijke opvatting hebt dat Europa er niet over gaat. Dus die mix van werkzaamheden van een lid van het Europees Parlement vind ik van grote waarde. Uiteindelijk is het natuurlijk aan de volksvertegenwoordiger zelf om precies daarin zijn prioriteitstelling te kiezen, maar ik vind die van Hans van Baalen heel verstandig. Hij is internationaal zeer breed actief en natuurlijk hoort daar ook bij dat hij regelmatig in Nederland is, omdat Europa niet in Brussel ligt, maar in Nederland.

DE ZOETEN Maar vindt u het niet pijnlijk dat hij van alle Europarlementariers - op de voorzitters na die gebruikelijk niet meestemmen - het minste stemt?

RUTTE Nee, dat vind ik helemaal niet pijnlijk. Wat ik belangrijk vind is dat een parlementslid effectief is, dat hij voor zijn kiezers aan het werk is, dat hij probeert...

DE ZOETEN Maar stemmen is toch wel een kerntaak van een parlementarier?

RUTTE Nee, dat vind ik niet. Niet in een parlement met meer dan 700 leden waarbij de meeste stemmingen met meerderheden van honderden tegelijk gaan. Het is allemaal buitengewoon boeiend, maar ik vind dit geen kerntaak.

DE ZOETEN Maar wat als al die leden denken: ik ga maar naar huis?

RUTTE Als nou al die leden zouden doen wat Hans van Baalen doet, namelijk naast stemmen ook ervoor zorgen dat inhoudelijk de voorstellen in de richting worden beinvloed die goed is, dan zou ik dat zeer toejuichen.

DE ZOETEN Bent u niet bang dat juist dit soort lijstjes slecht zijn voor het draagvlak van Europa?

RUTTE Nee, omdat dat soort lijstjes de kans geven om toe te lichten wat een Europees parlementarier doet. En volgens mij is dat gesprek dat wij nu hebben heel verhelderend en zal dat mensen juist de overtuiging geven...

DE ZOETEN Ik denk dat toch veel mensen denken dat: laat hij zijn kerntaak even uitvoeren.

RUTTE Misschien kan ik het antwoord even afmaken. Ik denk juist dat dit gesprek wat wij voeren juist wel heel nuttig is, omdat het de kans geeft om toe te lichten wat ene parlementslid in Europa doet en nog eens, in de meeste stemmingen gaat het om honderden stemmen meerderheid en waar beinvloed je, hoe zorg je ervoor dat de Nederlandse belangen worden verdedigd? Dat is echt in samenspraak met de hoofdsteden.

DE ZOETEN Ja, maar het blijkt dat hij ook bij stemmingen waar het er wel om spant vaak niet bij is.

RUTTE Nogmaals, we hebben het gesprek, dat is heel goed, ik denk dat een Europees parlementslid, in en parlement met over de 700 leden, het meest effectief is als hij heel scherp zijn keuzes maakt: wat doet een Brussel, waar kan ik daar beinvloeden? Dat zit 'm vooral in de aanloop naar wetgeving, dat zit 'm heel sterk ook in de relatie met de hoofdsteden en dat doet hij echt voortreffelijk.

DE ZOETEN Maar uiteindelijk is toch, je kan heel veel doen, maar is toch stemmen een essentieel onderdeel van het werk van een Europarlementarier?

RUTTE Dat vind ik echt onzin, dat ben ik echt niet met u eens. En zeker niet in een parlement waar bijna alle stemmingen met honderden zetels meerderheid tegelijk doorgaan. Ik denk als je een lijstje zou maken: wat zijn de meest invloedrijke parlementsleden, als dat voor Nederland zou zijn, ik denk dat hans van Baalen op nummer 1 staat. Als je er een voor Europa zou maken, wie is nu het meest invloedrijke parlementslid? Ik denk dat Hans van Baalen heel hoog zou scoren. Ja, ik vind het echt een voortreffelijk parlementarier. Een man die rechtstreeks in contact staat met zijn kiezers en heel goed zijn keuzes maakt.

DE ZOETEN Dus u zegt ook: hij moet vooral zo doorgaan?

RUTTE Zeker.

BERGSMA (ANP) (onverstaanbaar, red.)

RUTTE Dat doet hij niet, maar om de precieze details te geven van de regels in Brussel, dus wanneer je tekent en welke vergoeding er tegenover staat als je vervolgens wel of niet gaat stemmen, verwijs ik u echt naar de regels van het Europees Parlement, daar staat het precies in. Maar het kan inderdaad zo zijn dat een Europees parlementslid tekent, daar ook werkzaamheden verricht, weggaat voor de stemming, en dan krijgt hij ook niet zijn volledige dagvergoeding. Maar dat zijn de regels, die kennen we hier niet in Den Haag, daar hebben we niet de tekengelden, in het Europees Parlement wel, maar dan zou u echt even moeten duiken - en Hans van Baalen heeft dat ook allemaal op zijn website gezet dacht ik, of anders belt u hem even, dan kan hij dat precies uitleggen. Maar er is een goede uitleg bij.

VANDENPUTTE (VRT) De Belgische minister van Defensie De Crem, hoopt dat Benelux op termijn in 2019 geloof ik, als een kiesregio naar de Europese verkiezingen zal gaan. Voelt u daar ook iets voor?

RUTTE Dat lijkt mij heel wild. Ik ben erg voor de Benelux samenwerking, waar het waarde toevoegt voor onze burgers. Dus grensoverschrijdende arbeid, zaken als fraude en criminaliteitsbestrijding. Op al dat door thema's heeft de Benelux echt meerwaarde, ook in Europa zelf. Want als wij het met z'n drieen eens zijn heb je ineens een blok van 28, 29 miljoen mensen die iets vinden in plaats van drie landen. Naar de Benelux wordt geluisterd, maar het hebben van een kiesgroep lijkt me wat al te veel.

VANDENPUTTE Dan is het te vroeg, of nooit?

RUTTE Dat lijkt mij niet, dat ze zoiets gaan doen. Ik ken het voorstel ook niet van Le Pen, dan zou ik het moeten bestuderen. Maar dat lijkt me niet een begaanbare weg.

VANDENPUTTE Diezelfde minister wil dat Belgie 40 nieuwe gevechtsvliegtuigen gaat kopen. Ik neem aan dat u hoopt dat dat hier JSF's worden?

RUTTE Ik doe geen uitspraken over het aankoopbeleid van Belgie.

VANDENPUTTE Maar ik neem aan dat u hoopt dat ze die richting uitgaan?

RUTTE Ik hoop altijd heel veel, maar ik heb ook geleerd die hoop soms voor me te houden om niet te treden in de soevereinen beslissingen in dit geval van Brussel, als in de hoofdstad van Belgie.

VANDENPUTTE Maar we moeten toch samen patrouilleren enzo? Het zou toch heel onhandig zijn als wij andere vliegtuigen kopen.

RUTTE U probeert nu in mijn hoofd te kruipen om te kijken wat ik hoop, maar nogmaals daar uitspraken doen zou treden in de soevereine beslissingen van mijn collega Elio Di Rupo en zijn kabinet en het Belgische parlement, dus dat moet ik niet doen. Ik ga ervan uit dat zij daar een verstandig besluit over nemen.

WESTER (RTL) Als ik spreek met mensen van de luchtmacht, dan zeggen die: het zou heel fijn zijn als de Belgen ook de JSF zouden kopen, kunnen we dingen combineren met trainingen en missies, misschien met onderhoud.

RUTTE Dat is natuurlijk als je samenwerkt. Dan ligt het voor de hand dat zij dat zeggen.

WESTER En dan is het ook fijn als inderdaad beide landen hetzelfde toestel hebben.

RUTTE Dat begrijp ik heel goed, dat mensen die u spreekt in onze luchtmacht dat zeggen.

WESTER En die hopen ook dat de Belgen dat gaan doen. RUTTE Dat begrijp ik heel goed dat zij dat zeggen.

WESTER Dan zou u die hoop toch ook kunnen overnemen als de experts zeggen: dat hopen wij?

RUTTE Dan moet ik rolvast zijn en ik vind het niet mijn taak als premier van Nederland om - waar wij onze handen vol hebben aan het eigen land, ook Belgie te gaan besturen.

WESTER Maar u begrijpt wel heel goed dat de luchtmacht hoopt dat de Belgen dit ook doen?

RUTTE Ik snap dat zij dat hopen.

WESTER Ok, dan zijn we er.

RUTTE Wat ik hoop, dat houd ik voor mezelf.

WESTER Dan zijn we er wel.

RUTTE Dat is uw conclusie.

BERGSMA (ANP) Het is toch ook gewoon zo dat elke JSF die waar dan ook wordt afgenomen, de Nederlandse industrie gewoon geld oplevert?

RUTTE Wij kiezen voor dit toestel omdat dit toestel het enige toestel is wat ook de komende jaren in onze overtuiging, en inzicht, in staat is om verdere proliferatie, met name op het gebied van hand afvuurgeschut, die proliferatie kan bijhouden. Dat is de belangrijkste doorslaggevende reden geweest uiteindelijk, in alle afwegingen, om te zeggen: je hebt een toestel nodig dat kan voldoen aan deze zes missietypen. Dat is een Nederlandse afweging. Uiteindelijk maakt de Belgische regering zijn eigen afweging. We wachten dat vol vertrouwen af. En verder is het in algemene zin inderdaad zo dat het natuurlijk aantrekkelijk is voor degenen die betrokken zijn bij de JSF, als meer mensen in de JSF vliegen. Als meer landen daar gebruik van maken. Maar dat is dan een aspect van de JSF, namelijk de mate waarin het ook bijdraagt aan de Nederlandse Defensie-industrie.

VAN SOEST (AD) Als we zo intensief samenwerken met de Belgen en wij nemen zelf het besluit om de JSF aan te schaffen, waarom is dat dan niet van tevoren afgestemd met de Belgen?

RUTTE Daar geldt het vorige antwoord: dat uiteindelijk Belgie zijn eigen afweging maakt en wij vertrouwen hebben in dat proces.

VAN SOEST Waarvoor hebben we er niet voor gekozen om dat besluit samen te nemen? RUTTE Omdat uiteindelijk de aanschaf van de jachtvliegtuigen echt een soevereine nationale beslissing is, het niet zo is dat als dat een ander type zou zijn, je niet zou kunnen samenwerken. Maar natuurlijk, de interoperabiliteit, dat is ook het standpunt, begrijp ik, van mensen senior bij de luchtmacht zoals de heer Wester net vroeg en suggereerde, de interoperabiliteit neemt natuurlijk toe als je hetzelfde toestel hebt. Maar ook binnen de JSF moet ik erop wijzen, zijn er in specifieke specificaties nog allerlei keuzes te maken die ook raken aan de interoperabiliteit. Dus het is geen automatisme dat als je allemaal hetzelfde toestel hebt, dat dat altijd perfect op elkaar afgestemd is. Maar het is natuurlijk wel makkelijker. Maar uiteindelijk is het aan Belgie om zijn eigen keuze te maken.

UITING (RAMBAM) Ik ben hier eigenlijk gekomen om u te verleiden, namelijk wij als Rambam proberen Nederland een stukje wettelozer te maken. Dus overbodige wetten en regels die proberen wij aan te pakken en te laten zien hoe onnuttig ze eigenlijk vaak zijn. Nu weet u dat ik ten tijde van Rutte-I, hebt u een tijdje lang aan het einde van de persconferentie een overbodige wet af ging schaffen - of ieder geval kenbaar maakte. Kan ik u verleiden om die traditie weer in eren te herstellen?

RUTTE Een traditie van Balkenende, niet van mij. U wilt dat ik de traditie van Balkenende alsnog ook overneem?

UITING Zou u de traditie die Balkenende heeft ingezet, willen overnemen en een nieuw leven willen gunnen.

RUTTE Nee.

UITING Maar u bent toch de minister-president die ook tegen de overbodige wetten en regels is.

RUTTE Nou en of. Maar ik ga het niet doen. Ik zal uitleggen waarom ik daar zelf altijd mijn vraagtekens daarbij heb geplaatst. Laat ik een voorbeeld noemen: als je een regel zou toevoegen in Brussel, kun je als je het slim doet 28 nationale toezichthouders schrappen. Dan is er wel een regel bij, maar het leidt tot het schrappen van 28 toezichthouders. Als je in Nederland een wet invoert, bijvoorbeeld waar we aan werken nu: de crisis- en herstelwet, die overgaat in de omgevingswet, waarbij dus alle mogelijke vraagstukken rondom milieu, planologische inpassing, opvattingen van de omgeving, bijvoorbeeld de aanleg van de Maasvlakte - stel er komt ooit nog een derde Maasvlakte - aanleg tweede Maasvlakte heeft tien jaar geduurd voordat we een besluit namen. Streven is nu dat je zo een besluit kunt nemen in een a twee jaar. Betekent wel dat je een nieuwe wet moet maken. Dus het zomaar schrappen van een regel, leidt niet altijd tot minder regeldruk.

UITING Zijn er niet ook wetten die echt voor niemand eigenlijk interessant zijn?

RUTTE Die willen we schrappen. Schrappen we graag. U heeft een suggestie, voel ik aankomen.

UITING Ik heb een suggestie en die zou ik graag met u willen delen, als u mij toestaat. Artikel 435d, ik neem aan dat u niet uit uw hoofd weet...

RUTTE De belediging van de Zwitserse vlag. UITING Ah, u heeft uw huiswerk gedaan.

RUTTE Nee, die kennen we allemaal hoor. Maar nu gaat u iets vragen wat we niet weten.

UITING Wat hebben wij er in het Nederlandse wetboek aan om niet de Zwitserse vlag te mogen beledigen? Die wet kunnen we toch makkelijk kwijt?

RUTTE Als ik een euro zou krijgen iedere keer als ik deze vraag kreeg van de collega's hier, dan was ik rijk. Nee, ik heb het even nagezocht, nog maar eens een keer. Iedereen kent hier wel het antwoord. Dat artikel vloeit rechtstreeks voort uit de derde Geneefse Conventie. Over verbetering van het lot van gewonden en zieken in oorlogssituaties. En Nederland kan dit artikel niet zomaar afschaffen omdat het om een verdragsverplichting gaat. De Geneefse Conventie kun je niet zomaar opzeggen. Dat is de reden waarom het niet kan.

UITING Kunt u dan in ieder geval wel toezeggen om andere overbodige wetten, regels, u staat daarvoor - dat is kabinetsbeleid... U wilt geloof ik 2,5 mrd bezuinigen door regels af te schaffen en wetten te schrappen. Kunt u ons blij maken en zeggen dat u extra uw best gaat doen in het nieuwe jaar om dit voor elkaar te krijgen?

RUTTE Zeker. Dit heeft voor ons topprioriteit. Daar heeft u volkomen gelijk in. En voor mij als liberaal, maar dat geldt ook voor de sociaaldemocraten in het kabinet, er is niets links of rechts aan de regels. Dus we willen daarvan af, overbodige regels. Je moet dat wel slim doen. Het is niet zo dat een regel minder altijd goed is. Want sommige regels leiden tot minder regeldruk. Dat is eigenlijk mijn punt met die regel van de week. Ik geloof dat ze ook nogal eens moeite hadden om die iedere week weer te vinden. Dus daar ben ik niet zo voor. Maar ik ben er enorm voor om u mijn absolute commitment te geven dat wij er alles aan doen. Inderdaad 2,5 mrd. 1,7 mrd is daarvan nu belegd. Een stuk moeten we nog vinden. We zijn ook bezig om te kijken naar hoe we de lastendruk moeten verminderen voor mensen en ondernemingen en de administratieve lasten zijn daarbij natuurlijk heel erg belangrijk. Dus graag.

UITING Wat vindt u als minister-president van zo een wet over de vlag, dat wij die niet mogen beledigen als het de Zwitsers schaadt?

RUTTE Kijk, als je dat zou kunnen schrappen, ben ik het meteen met u eens, dan schrap je dat. Maar dan geloof ik niet dat onmiddellijk de regeldruk in Nederland heel erg afneemt door deze regel te schrappen, want het aantal keren dat ik rechtszaken in de Telegraaf of in de Volkskrant voorbij zag komen vanwege de belediging van de Zwitserse vlag is al weer even geleden. Dus je zou ook kunnen zeggen: vraagt ook weer administratieve lasten.

UITING Maar dan zijn we er in ieder geval vanaf.

RUTTE Jazeker, dus per saldo ja.

UITING En dat wilt u als minister-president?

RUTTE Zeker weten. Maar je hebt ook je conventies. En het is nu eenmaal zo dat de Geneefse Conventie is voor ons van hele grote waarde. Je kunt niet zomaar, het gaat hier over het lot van gewonden en zieken in oorlogssituaties, en daar hangt die vlag natuurlijk mee samen. Die Zwitserse vlag is daar een symbool. En daarom is in die Geneefse conventie opgenomen dat die vlag niet mag worden beledigd. Daar kunnen we van alles van vinden. Ik vind het zelf een hele mooie vlag. Ik kom graag in Zwitserland. Ik vind het een mooi land. Heb geen enkele neiging die vlag te gaan beledigen. Maar ik ben het in algemene zin met u eens dat dit wel een regel zou zijn die, ware het geen onderdeel van de Geneefse Conventie, geschrapt zou kunnen worden. Maar dan zouden we ook de hele Geneefse Conventie opzeggen en dat lijkt me ook - voor de VARA was u', dat lijkt me toch wel een stap te ver.

UITING U gaat extra uw best doen om de overbodige regels te schrappen?

RUTTE Ik kan Rambam verzekeren, dat dit kabinet...

UITING Kunnen we daar de hand over schudden?

RUTTE Dat is ook goed. Als u meehelpt dan.

UITING Bij deze beloofd!

RUTTE Nu de persconferentie uitzitten he?

DE WINTHER (DE TELEGRAAF) In het regeerakkoord had u afgesproken dat de Dienst Buitenlandse Zaken per 1 januari van dit jaar zou gaan vallen onder de Algemene Bestuursdienst. Is de uitwerking van die afspraak vandaag het persbericht dat er een uitwisselingsprogramma gaat beginnen?

RUTTE Ja, zo is het. Waar je hier eigenlijk op komt is dat de rechtspositie natuurlijk van mensen bij de Buitenlandse Dienst weer een andere is dan de rechtspositie van de rest van de overheid, dus we hebben echt met elkaar gezocht naar hoe kun je nou het doel wat we met elkaar hebben - namelijk ervoor zorgen dat er een goede uitwisseling komt van mensen in de Buitenlandse Dienst met de rest van de Rijksoverheid, dat dat werkt. En ik denk dat de uitwerking die nu Blok en Timmermans daaraan geven, dat dat ook echt een heel begaanbare weg is om dit voor elkaar te krijgen.

DE WINTHER Maar was het doel wel het bereiken van een uitwisseling, ik meende dat het doel juist was te zorgen dat het Koninkrijk Buitenlandse Zaken met al z'n ambtenaren misschien eens de luiken moest opengooien en niet meer zelf over de eigen arbeid moet gaan.

RUTTE Ja, nu zitten er in uw vraag een aantal aannames over die dienst, die wat, laten we zeggen, wat bevestigend zijn op een aantal traditionele beelden over de Buitenlandse dienst. Gelukkig kloppen die beelden niet meer. Ik was net nog zoals u weet in de Palestijnse gebieden, daar met Birgitte Tazelaar gewerkt en ook een Caspar Veldkamp, dat is de ambassadeur in Tel Aviv. Dat zijn echt moderne diplomaten die van aanpakken weten. Dus dat hele beeld moet ik zeggen, als ik over de wereld reis, dat is wel weg van meestal adellijke namen dragende, tamelijk relaxte dagindeling er op na houdende diplomaten. Maar dat bestaat niet meer. Ze werken keihard en ze werken ook in het belang van Nederland en onze handel. Wat wel zo is, is dat je die uitwisseling wilt. Ik wil dat zo'n Caspar Veldkamp een keer kan werken op een senior baan bij Binnenlandse Zaken of bij Infrastructuur en Milieu. Ik vind het fantastisch. We hebben die voorbeelden al. Onze huidige ambassadeur in Turkije, is afkomstig, zat hiervoor in Rusland, is afkomstig van Financien. Wat we nu gaan doen is dat veel meer intensiveren. Dus we krijgen nu goede mensen uit ministeries, die kunnen bij onze Buitenlandse dienst gaan werken. Hoort wel bij dat die ministeries ook accepteren dat die mensen terugkomen. En dat ze ook accepteren dat, als er inderdaad een goede diplomaat is die zegt: ik wil werken bij weet ik veel, op AZ of op Justitie, dat het ook kan. Dus je moet over en weer faciliteren. Alleen de juridische vorm die we hadden bedacht in het regeerakkoord, daarvan hebben we gezegd: die leidt tot onnodige bureaucratie en dat past toch niet in het schrappen van regeltjes.

DE WINTHER Is minister Timmermans, de opperdiplomaat van Nederland er niet gewoon in geslaagd zijn eigen winkel binnenskamers te houden, en te zorgen dat de ABD, minister Blok, gewoon buiten de deur blijven?

RUTTE Ook daar zit een aanname in over met welke mindset minister Timmermans dit debat zou zijn aangegaan. Frans en Stef hebben beide voor het regeerakkoord getekend. Ik heb ook eerlijk gezegd in de uitwerking van deze afspraak alleen maar vastgesteld dat ze het beide ook steunen. Maar wel tot de conclusie kwamen, ook mede op basis van een rapport van Doctors van Leeuwen, die er ook nog eens heel grondig naar gekeken heeft, dat als je letterlijk de regeerakkoord tekst zou omzetten, dan je dan een stuk bureaucratie oproept waar je niks aan hebt. En wat er nu gaat gebeuren is dat, in de Buitenlandse dienst veel vaker zichtbaar zal worden toptalent dan de rest van de overheid, maar dus ook omgekeerd, dat diplomaten op het tweede of derde niveau, of op het hoogste niveau, van ambassadeurs, een carrierestap doen ergens in de Rijksdienst.

DE WINTHER Nu wil ik over een ander onderwerp graag een vraag stellen.

RUTTE Een nog grotere kwestie?

DE WINTHER (...) Uw partijgenoot in Maastricht, heeft u daar nog contact mee gehad deze week, heeft u daar nog opbeurende woorden voor?

RUTTE De fractievoorzitters in Maastricht bereiden zich voor op verkiezingen. Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat daar mijn opbeurende woorden nodig zijn. Zij zijn volop bezig de campagne voor te bereiden en de VVD rekent daar kan ik u zeggen, ik vertrouw er op dat ook de Partij van de Arbeid daar een mooie uitslag gaat maken, ik sta hier voor de hele coalitie, maar u vraagt mij specifiek naar de VVD, de VVD-fractie in Maastricht verheugt zich op een prachtige verkiezingsuitslag.

DE WINTHER U wilt niks zeggen over uw partijgenoot Onno Hoes en de problemen waar hij mee kampt?

RUTTE Dat lijkt mij puur een privezaak en het antwoord wat Lodewijk Asscher daar over gaf, hoorde ik later even terug bij het touwtje, kan ik mij honderd procent in vinden, een heel liberaal antwoord. Dat iedereen zelf beslist met wie hij zoent.

VISCHJAGER U bent in Israel geweest, wat heeft u precies kunnen doen voor een beter verhouding tussen de Palestijnen en de Israeli's?

RUTTE Ok, dat ga ik nu opschrijven. Wij zijn een van de weinige landen in de wereld die ene evenwichtige relatie heeft met beiden. En dat betekent dat wij zowel bij de Palestijnen gezien worden als bij de Israeli. En dat heb ik ook nu weer gemerkt bij dit bezoek. En ook daardoor Nederland ook kan boksen boven zijn gewichtsklasse. Ook op lastige dossiers. En ook meer invloed heeft dan de omvang van Nederland relatief in de Europese Unie zou doen vermoeden. En dat is echt omdat we niet partij kiezen, wel een standpunt hebben. We vinden iets van de bezette gebieden, we vinden iets over wat er moet gebeuren aan Palestijnse kant, maar die evenwichtige relatie, dat merkte ik zeer duidelijk bij dat bezoek, die wordt zeer gewaardeerd aan beide kanten en het geeft ons ook invloed.