PARLEMENT KEURT VERBOD WILDE DIEREN IN CIRCUSSEN GOED


18/12/2013

Brussel 18 december 2013. Het Parlement keurde met 127 stemmen voor, 3 tegen (FDF) en 11 onthoudingen vandaag het wetsontwerp van minister Laurette Onkelinx (bevoegd voor dierenwelzijn) goed dat wilde dieren in circussen verbiedt . Eerder keurde de regering het initiatief van de minister goed
dat ze nam na advies van de Raad voor Dierenwelzijn. Twee weken geleden stemde de Commissie Volksgezondheid van de Kamer dit verbod al. De nieuwe wetgeving sluit het gebruik en het houden van wilde dieren in circussen uit. Belgie volgt hiermee het voorbeeld van Oostenrijk en Groot-Brittannie,
die wilde dieren in circussen respectievelijk verboden in 2004 en 2013. De dierenrechtenorganisatie GAIA reageert zeer opgetogen.Mijlpaal voor dieren

"Deze nieuwe wetgeving bekroont een 10 jaar lange strijd die GAIA in ons land heeft gevoerd voor een verbod op wilde dieren in circussen. Aan het welzijn van wilde dieren in circussen kan onmogelijk voldaan worden, o.a. omwille van de totaal ontoereikende omstandigheden waarin wilde dieren in
circussen opgesloten worden, zoals tijgers en leeuwen in kleine kooien van enkele vierkante meter, olifanten constant aan de ketting. Een verbod is dan ook de enige juiste maatregel. Wilde dieren stellen te hoge welzijnseisen om ze op een aanvaardbare wijze te kunnen houden in circussen, met
daar bovenop de gevaren voor de veiligheid, meer bepaald de gebeurlijke, al dan niet dodelijke ongevallen met olifanten en tijgers, die hun temmer of een bezoeker lelijk toetakelen. We zijn heel erg tevreden. Dit is een nieuwe mijlpaal in de strijd voor dieren in ons land," zegt Michel
Vandenbosch, voorzitter van GAIA.Slecht dierenwelzijn

Verschillende rapporten van terreinonderzoekers van GAIA hebben keer op keer aangetoond dat aan het welzijn van wilde dieren met hun specifieke behoeften onmogelijk kan voldaan worden in circussen. Dat komt vooral door de veelvuldige verplaatsingen en de beperkte ruimte. Wilde dieren in
circussen vertonen uit frustratie en verveling dan ook vaak abnormaal, gestoord gedrag, (tijgers die voortdurend rondjes draaien, apathische leeuwen, heen en weer wiegende olifanten, wat wijst op slecht welzijn.10 jaar lange strijd

GAIA voerde tussen 1995 en 2002 onderzoek in 18 circussen. In januari 2003 onthulde de dierenrechtenorganisatie voor het eerst de slechte levensomstandigheden van wilde dieren in circussen (bekijk hier de beelden ) Er was op dat moment geen enkele wetgeving voor circusdieren in Belgie. Uit het
rapport van GAIA 'Dierenleed is geen amusement' bleek duidelijk dat de situatie van de wilde dieren in circussen schrijnend was. En die situatie verbeterde maar niet. GAIA is al die jaren blijven acties en campagne voeren voor een verbod. Ook nadat de wetgever in 2005 de dierentuinnormen voor
het houden van wilde dieren oplegde aan circussen. Deze wetgeving werd pas in 2012 volledig uitgevoerd maar GAIA stelde systematisch vast dat circussen deze minimale normen niet (wilden) naleven.Steden en gemeenten gaven voorbeeld

Naarmate de welzijnsproblemen van wilde dieren in circussen meer en meer aan het licht kwamen en omdat een nationaal verbod op zich liet wachten, richtte GAIA zich de afgelopen jaren ook tot lokale overheden. Met succes: meer dan 130 steden en gemeenten voeren weigeren circussen met wilde
dieren op hun grondgebied. Meer en meer Belgische circussen stopten met wilde dieren te houden. Vooral Franse piratencircussen lapten de bestaande wetgeving aan hun laars. Ondertussen bleef GAIA ijveren voor en wettelijk verbod op federaal niveau. Vorig jaar adviseerde de federale Raad voor
Dierenwelzijn na grondige analyse van de toestand minister Onkelinx het houden en het gebruik van wilde dieren in circussen te verbieden. De minister en de regering gingen daarop in, en werden gevolgd door het parlement.

Tags: circusdieren