Benoemingen bij Defensie


20 december 2013, 13.00 uur

Commodore Emile van Duren (53) wordt per 24 maart 2014 plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten in de rang van generaal-majoor. Hij volgt generaal-majoor Ton Tieland op die met functioneel leeftijdsontslag gaat.

Na de Koninklijke Militaire Academie doorliep Van Duren plaatsingen op de vliegbases Volkel en Leeuwarden. Hij vervulde hij diverse functies op de luchtmachtstaf na een studie aan de Technische Universiteit Eindhoven. In 1997 werd Van Duren plaatsvervangend commandant vliegbasis Volkel en in
2001 projectleider JSF.
Onder zijn leiding tekende Nederland 2 internationale overeenkomsten over deelname aan ontwikkeling en productie van het toestel.
In 2007 werd Van Duren directeur van het Logistiek Centrum Woensdrecht. 2 jaar later werd hij voor 1 jaar uitgezonden naar in Afghanistan. Voor zijn werk daar ontving Van Duren de Amerikaanse Bronze Star. Op dit moment is hij Souschef Wapensystemen van de Directie Materieel/Logistiek van de
Defensie Materieel Organisatie.

Kapitein-ter-zee Rob Kramer (51) wordt per 13 maart 2014 Commander Netherlands Maritime Force (COMNLMARFOR) en bevorderd tot commandeur. Hij volgt commandeur Peter Lenselink op die de taak van projectmanager bij het Commando Zeestrijdkrachten op zich neemt.

Kramer rondde na het Koninklijke Instituut voor de Marine een studie bedrijfskunde af. Hij was daarna actief in diverse operationele functies aan boord van verschillende schepen. Kramer nam deel aan uitzendingen als operatie Sharp Guard voor de kust van het voormalig Joegoslavie en de
antipiraterijoperaties voor de kust van Somalie.
Daarnaast kende hij plaatsingen bij de Operationele School van de Marine in Den Helder, als plaatsingsofficier bij de afdeling Personeel van de Commandant Zeemacht en Liason Officier bij de staf van de Flag Officier Seatraining in Plymouth. Na een korte periode bij de defensiestaf in Den Haag
voerde kapitein ter zee Kramer van april 2010 tot april 2013 het commando over de Nederlandse opwerkstaf van Sea Training Command.

Kolonel Jack van Maaswaal wordt 2 januari 2014 plaatsvervangend commandant Division Schnelle Kraefte (DSK) en bevorderd tot brigadegeneraal. Het is de bedoeling om, vanwege een intensievere samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse krijgsmacht, 11 Luchtmobiele Brigade te integreren in de
DSK.

Kolonel van Maaswaal begon in 1978 op de Koninklijke Militaire Academie en vervulde daarna diverse functies bij de luchtdoelartillerie. Hij werkte ook bij de Directie Materieel van de landmacht, en had diverse plaatsingen in Duitsland en op de Haagse staf. Hij gaf vervolgens leiding aan de
Koninklijke Militaire School in Weert. Hij maakte uitzendingen mee in Bosnie en is sinds oktober terug van een uitzending naar Afghanistan. Kolonel van Maaswaal is in het bezit van de rode baret.