Vanaf zondag 12 januari: Paradisolezingen 2014 - Science of fiction

SCIENCE OF FICTION: zin en onzin van wetenschap in films

In films - met name in het genre science fiction - worden soms verbluffendewetenschappelijke vergezichten en technologische hoogstandjes getoond. Ook buiten het specifieke genre van science fiction wordt in films gerefereerd aan de wetenschap. In hoeverre is wat wij te zien krijgen op het witte doek ook werkelijk mogelijk? Hoeveel ;Sechte` wetenschap zit er in fictie? En hoe ziet de toekomst er uit? In de nieuwe serie Paradisolezingen worden de zin en onzin van wetenschappelijke thema's in speelfilms door acht topwetenschappers belicht.

Prof. Dr. Ron A.M. Fouchier bijt het spits af op zondag 12 januari 2014. Fouchier doet als hoogleraar Moleculaire Virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam onderzoek naar de evolutie van virussen. H7N9 vogelgriep, H5N1 vogelgriep, Mexicaanse griep - de ene dreiging volgt de andere. Na alle waarschuwingen leek het in 2009 nogal mee te vallen met die pandemie. In zijn Paradisolezing bespreekt Fouchier de pandemieen en pandemische dreigingen uit het verleden en heden. Hij vertelt hoe virussen overspringen van dieren naar de mens. Hoe virussen zich aanpassen aan hun nieuwe gastheer. Waarom sommige virussen ernstige symptomen geven en andere niet. En wat we kunnen doen om ons op pandemieen voor te bereiden. Recent zijn in Rotterdam experimenten gedaan om beter te begrijpen hoe uit vogelgriepvirussen nieuwe varianten kunnen ontstaan die door hoesten en niezen worden overgedragen. Over dit onderzoek is nogal wat commotie ontstaan. Moeten we dit onderzoek eigenlijk wel doen? Is het onderzoek niet te gevaarlijk? Wat leren we ervan?

De Paradisolezingen worden georganiseerd door Verstegen & Stigter culturele projecten en Paradiso, met steun van de vereniging van universiteiten VSNU, science center NEMO, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en de VPRO.

De lezingen vinden plaats op zondagochtenden van 11.00 tot 12.00 uur in Paradiso, Weteringschans 6 te Amsterdam. Na afloop van de lezing is er tot 13.00 uur gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie tussen spreker en publiek. Toegangskaarten kosten EUR 11,- per persoon. Vrienden van V&S en VPRO-leden betalen EUR 9,-; studenten EUR 5,-. Informatie en kaartverkoop: Verstegen & Stigter, t. 020 623 54 51 of www.verstigt.nl

Het volledige programma

12 januari 2014 Prof. dr. Ron Fouchier (virologie, Erasmus MC): Pandemieen: rampenfilm of reeel gevaar

2 februari 2014 Prof. dr. Vincent Icke (astrofysica, Universiteit Leiden): De tragiek van de lichtsnelheid

16 februari 2014 Prof. dr. Peter Hagoort (cognitieve neurowetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen): De magie van het talige brein

9 maart 2014 Prof. dr. Marcel Dicke (entomologie, Wageningen Universiteit): De reputatie van insecten in Hollywood en in de wetenschap

30 maart 2014 Dr. Appy Sluijs (paleo-klimatologie, Universiteit Utrecht): The Day After Tomorrow - klimaatverandering van overmorgen en eergisteren

13 april 2014 Prof. dr. Douwe Draaisma (psychologie, Rijksuniversiteit Groningen): De dromenwever - waarom dromen en films op elkaar zijn gaan lijken

18 mei 2014 Prof. dr. Ronald Hanson (nanofysica, TU Delft): Zin en onzin van teleportatie

1 juni 2014 Kees Moeliker (biologie, Natuurhistorisch Museum Rotterdam): Onwaarschijnlijk onderzoek