Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)


21-11-2014LTO wijst op knelpunten aanpak vogelgriep

In het overleg met EZ heeft LTO vanmiddag aandacht gevraagd voor knelpunten, zoals bedrijven met vleeskuikens en eendagskuikens; dit in verband met dierwelzijn. LTO pleit ervoor afspraken te maken over te volgen hoofdlijnen met EZ.

Wat betreft verpakkingsmateriaal eieren: nieuwe verpakking mag aan de weg geleverd worden, gebruikte verpakking moet volgens hygiëne protocol worden goedgekeurd door NVWA.

Er is maximale inzet vanuit LTO om na de stand-still zo snel als mogelijk de melkafvoer van bedrijven te organiseren. Dus versoepeling van transport en logistiek om de melk direct zondag bij gemengde melk-pluimvee bedrijven te verwerken.

Ondernemers die in de knel komen, moeten zich melden bij de NVWA via het algemeen nummer (centrale meldpunt 088 â 042 42 42). LTO neemt met de NVWA het protocol afhandeling meldingen en Q&A verder door, met de dringende vraag hier vaart mee te maken.