Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)


21-11-2014Belangrijke hygiëne-tips voor pluimveehouders

Nu het vogelgriepvirus ook in Overijssel is opgedoken, is het om verdere verspreiding tegen te gaan van groot belang de aller strengste hygiënemaatregelen in acht te nemen. LTO heeft aan de hand van het hygiëneprotocol een aantal belangrijke tips opgesteld die u als pluimveehouder direct kunt toepassen.

Pluimvee kan op verschillende manieren vogelgriep oplopen:
* Vanaf uw erf. Afgaande op de gevallen die we nu zien is het zaak om er vanuit te gaan dat het erf/bedrijfsterrein besmettelijk materiaal bevat, bijvoorbeeld mest van al geïnfecteerde vogels.
* Via direct contact met (trek)vogels. Besmette vogels verspreiden het virus via lucht, oogvocht en mest.

* Via besmet materiaal zoals kratten, transportmiddelen en mensen die via hun schoenen of kleding in contact zijn geweest met het virus.
* Via stof uit een besmette stal (die door de lucht wordt verspreid).

Richt uw voorzorgsmaatregelen zo in dat insleep van ziekteverwekkers via bovengenoemde besmettingsroutes niet plaatsvindt. Essentie is:
* Zorg ervoor dat er géén mensen in de stal komen.
* Maak een duidelijke scheiding tussen het bedrijfsterrein en de ruimte rondom het woonhuis.

* Zorg dat uw bedrijfsterrein afgesloten is voor bezoekers.
* Zorg dat uw bedrijfsterrein overal schoon is, vergeet de achterzijde van de stallen niet.

* Houd er rekening mee dat u, als pluimveehouder, zelf ook smetstof kunt verspreiden. Houd u zich daarom zelf ook aan de regels.

Specifieke voorzorgsmaatregelen:
Hygiëne op uw erf en in en rond de stal

* Sluit de toegangsweg tot uw bedrijfsterrein en de pluimveestallen af en maak met markering duidelijk dat toegang niet toegestaan is.
* Plaats een ontsmettingsbak met schoon water met ontsmettingsmiddel, bijvoorbeeld met een chloorhoudend desinfectans, bij het toegangshek en bij de ingang van de stallen. Dek deze bak af om verdunning van het desinfectants door regenwater te voorkomen. Ook bij de toegang die u zelf gebruikt. Ververs de inhoud minimaal eens per dag.

* Laat geen personen toe tot het bedrijfsterrein dan wel tot de stallen. Dit geldt ook voor huisdieren.

* Reinig en ontsmet de looppaden naar de stallen dagelijks.
* Maak gebruik van apart schoeisel en een bedrijfsoverall tussen de afscheiding van het bedrijfsterrein en de stallen.
* Voor het betreden van de stal de laarzen ontsmetten in de ontsmettingsbak.

* Gebruik bij het betreden van de stalruimte altijd staleigen schoeisel en overall.

* Nog beter: maak achter de ingangsdeur van de stal een (verplaatsbare) drempel, zet uw schoeisel voor die drempel, trek een staleigen overall aan en stap achter de drempel over in staleigen schoeisel. Wissel vervolgens nogmaals van schoeisel als u vanuit de voorruimte de dierruimte betreedt.
* Zorg voor een goede ongediertebestrijding. Intensiveer deze.

In geval uw bedrijf in een waterrijk gebied ligt:
* Scherm uw bedrijfsterrein zo goed mogelijk af voor watervogels en alle typen wilde vogels en vermijd direct contact, maar ook mestcontact. Loop niet met bedrijfslaarzen in graslanden of langs sloten.

* Plaats vogelverschrikkers om deze dieren op afstand van uw stallen te houden.

In geval van bezoek in de huidige situatie:

* Indien bezoek noodzakelijk is, dienen de bezoekers hun vervoersmiddel aan de weg te laten staan. De bezoekers melden zich op het huisadres, gekleed in wegwerpoverall en voorzien van haarnetje en overschoentjes. Op het huisadres worden de handen gewassen.

* Bij het huis of gebouw welke de afscheiding vormt tussen bedrijf en privéterrein stappen de bezoekers over in bedrijfsschoeisel in combinatie met wegwerpsokken.

* Bij de toegang tot de stal wordt het bedrijfsschoeisel ontsmet.
* In de stal wordt een staleigen overall over de wegwerpoverall aangetrokken en stapt men over in staleigen schoeisel. Gebruik in de stal een veiligheidsbril, mondneuskapje, haarnet en wegwerphandschoenen.

* Bij het verlaten van de stal wordt de wegwerpoverall achtergelaten en de handen gewassen.

* Bij vertrek worden de handen weer gewassen en gewassen met alcohol.
* Wegwerpmaterialen laat men in een plastic zak bij de auto achter. De inhoud besprenkelen met alcohol.

Voor vervoermiddelen geldt:

* Laat auto's pas op het terrein toe na ontsmetting van de wielen en de wielkasten. Doe dit als pluimveehouder zelf en laat de chauffeur zoveel mogelijk in de auto blijven.

* De chauffeur dient bij het verlaten van de cabine voor het betreden van de grond overschoentjes aan te trekken. Tevens trekt hij een wegwerpoverall aan.

* Laat de bulkautochauffeur de bulkauto niet direct onder de stal-inlaat plaatsen. Bij vertrek worden de slangen en dergelijke ontsmet.

* Wegwerpkleding bij het verlaten van het terrein achterlaten. Elke keer wanneer de chauffeur van een bedrijf vertrekt gebruikt hij een nieuwe stoelhoes.

* Om ieder risico te vermijden is het belangrijk geen materialen van andere (pluimvee)bedrijven te gebruiken.