KEI-congres informeert professionals over modernisering civiele en bestuursrechtelijke rechtsgang

Nieuwsbericht | 30-01-2015

Professionals uit de civiele- en bestuursrechtelijke praktijk zijn vandaag in Rotterdam geinformeerd over de modernisering van de civiele en bestuursrechtelijke rechtsgang tijdens het KEI-congres (kwaliteit en Innovatie rechtspraak) van het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Raad voor de rechtspraak (Rvdr).

Door nieuwe wetgeving zullen procedures voor de civiele rechter en de bestuursrechter worden vereenvoudigd en gedigitaliseerd. Naar verwachting is de wetgeving hiervoor in de loop van dit jaar gereed. Voor professionals in de rechtspraktijk verandert er daardoor veel. Een aantal voorbeelden:

* Papieren dossiers worden vervangen door digitale dossiers.

* De start van procedures en de stukkenwisseling met de rechter verlopen voortaan digitaal.

* Via een digitaal portaal kunnen dossiers worden ingezien en kan de voortgang van procedures worden gevolgd.

* Door aanpassing van het burgerlijk procesrecht kunnen civielrechtelijke procedures eenvoudiger en sneller verlopen.

* De Rvdr ontwikkelt een digitaal portaal voor zaken waarin de rechter toezicht houdt, zoals faillissements- of bewindvoeringszaken.

Deelnemers zijn over de modernisering geinformeerd in diverse workshops en door sprekers als Richard Susskind (hoogleraar aan Oxford, wereldwijd adviseur van multinationals en overheden), Frits Bakker (Voorzitter van de Rvdr) en Fred Hammerstein (als regeringscommissaris betrokken bij de KEI-wetgeving).

Lees een uitgebreid verslag van het KEI-congres op www.derechtspraakvanmorgen.nl.

Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak

Het Ministerie van VenJ en de Rvdr moderniseren met het programma KEI gezamenlijk de civiele en bestuursrechtelijke rechtsgang. Het ministerie is verantwoordelijk voor de wetsvoorstellen. De Rvdr bouwt het nieuwe digitale systeem van de gerechten. Kijk voor meer informatie over KEI op Rijksoverheid.nl (link invoegen). Of volg het Twitter-profiel van het programma KEI (link invoegen).