Concept visiedocument "Ridderkerk Centrum-Oost"


De gemeente heeft de wettelijke plicht om bestemmingsplannen te actualiseren. Op dit moment is de gemeente bezig met het opstellen van een visiedocument voor het gebied in de omgeving van Noordenweg-Westmolendijk, bedrijventerrein De Gieterij, en bedrijventerrein Havenstraat-Westmolendijk. Dit
visiedocument vormt uiteindelijk de basis voor het nieuwe bestemmingsplan Ridderkerk Centrum-Oost.

Wat staat er te gebeuren?

Op 28 april 2015 heeft het college besloten om het concept visiedocument Ridderkerk Centrum-Oost ter beschikking te stellen voor belangstellenden. Met deze conceptvisie wil Ridderkerk de verbeterpunten en kansen in het projectgebied aanduiden. Samen met inwoners en ondernemers in het
plangebied wordt het concept verder opgesteld. Daarover ontvangen zij op korte termijn een uitnodiging.

Ter beschikking stelling visiedocument

U kunt het concept visiedocument Ridderkerk Centrum-Oost komen bekijken vanaf 15 mei 2015 t/m 25 juni 2015. Dit kunt u doen op de volgende manieren:

* onderaan deze pagina;
* in de centrale hal van de gemeente Ridderkerk (Koningsplein 1) bij de balie Bouwen en Wonen.

Tijdens de termijn van ter inzageligging mag iedereen bij het college schriftelijk reageren op het concept visiedocument. U kunt uw reactie sturen naar Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk. U kunt ook mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met de heer Koene van de afdeling advies
Ruimte. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0180-451 240. Een brief heeft onze voorkeur.

Vervolgstappen

Het visiedocument vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan Ridderkerk Centrum-Oost. De bestemmingsplanprocedure start in de tweede helft van 2015 met de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan.

Heeft u een reactie gegeven op het concept visiedocument? Dan krijgt u van ons een brief waarin wij u antwoord geven op uw reactie. In deze brief laten wij u ook weten wanneer u het voorontwerpbestemmingsplan kunt bekijken.

* Visie Ridderkerk Centrum-Oost.pdfpdf(7,6 MB)

Document download informatie:

* Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader