Almere geen kandidaat-speelstad Europese Spelen 2019


13 mei 2015

Almere geen kandidaat-speelstad Europese Spelen 2019

De afgelopen weken heeft Almere samen met de provincie Flevoland, op verzoek van NOC*NSF, onderzocht of Almere kandidaat-speelstad voor de Europese Spelen in 2019 kan zijn, als NOC*NSF de organisatie voor Nederland hiervan toegewezen krijgt door het Europees Olympisch Comite. Hiertoe heeft
Almere deelgenomen aan een aantal overleggen met NOC*NSF, de G5 en een aantal provincies.

Op dit moment stelt Almere andere prioriteiten en gaat hiervoor niet de benodigde financiele middelen vrijmaken. Almere is derhalve geen kandidaat-speelstad meer in het geval de Europese Spelen 2019 aan Nederland toegewezen worden.