Evaluatie woningsplitsing: weg met die 20m2

Door Nicky Beckers op 14 mei 2015

De VVD Maastricht maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van betaalbare woningen voor jongeren en studenten. Dit doet zij naar aanleiding van de evaluatie over woningsplitsing in Maastricht. In het evaluatierapport[1] komt duidelijk naar voren dat het aantal aanvragen voor nieuwe woningsplitsing drastisch is gedaald. In 2013 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen waarin staat dat het splitsen van een woning in kamers slechts is toegestaan indien een kamer uit minimaal 20 vierkante meter bestaat. Verder moeten nieuwe aparte woningen (dus ook studio's) uit minimaal 50 vierkante meter bestaan. Reden? Deze minimale eisen zouden de leefbaarheid in en rondom het pand voor bewoners en omwonenden ten goede zijn. Waarom de oppervlakteregels hieraan zouden bijdragen, was voor de VVD toentertijd al een raadsel.

Uit dataonderzoek in de evaluatie blijkt duidelijk dat het aantal aanvragen voor nieuwe kamerverhuur in de gebieden waar deze regel al is opgenomen in het bestemmingsplan sterk gedaald is. Volgens de VVD is dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. Terwijl de universiteit groeit in Maastricht, neemt het aantal aanvragen voor nieuwe kamers af. Het gevolg is dat de gemeente zelf kamernood binnen Maastricht creëert, terwijl onze stad er nu net bekend om staat dat het vinden van een kamer relatief eenvoudig is. Daarnaast is een kameroppervlakte van minimaal 20 vierkante meter volstrekt onrealistisch. De gemiddelde kameroppervlakte ligt op 17,06m^2[2] en mening student droomt alleen maar van zo een grote kamer. Aan die kamer hangt echter ook een duur prijskaartje. Veel grote (monumentale) eengezinswoningen, waar vroeger grote families in woonde, beschikken overigens niet over kamers die allemaal minimaal 20 vierkante meter zijn. Het is een uitdaging om voor al deze panden een nieuwe functie te vinden.

In de huidige situatie is het dus moeilijk om een nieuwe invulling aan een groot woonhuis te vinden en aan de andere kant wordt er woningnood voor studenten gecreëerd. Een belachelijke situatie! Laat studenten zelf kiezen welke oppervlakte zij nodig hebben en welke prijs ze hiervoor willen betalen! De VVD Maastricht pleit er dan ook voor dat deze onzinnige oppervlakte-eisen zo snel mogelijk verdwijnen.

Nicky Beckers

Burger-niet-raadslid voor de VVD in Maastricht en tevens student aan de UM.

[1] P. Tiggeloven, G. Claessens, 2015, Ontwikkeling woningsplitsing- en omzetting in kamers (Ontwikkeling woningsplitsingen omzetting in kamers, Minimale en eenduidige regels, maximale naleving, Gemeente Maastricht

[2] (in 2011) Bron: C. Hendrix, H. van Gastel, B. Weijers, T. Kissels, H. Vandenbergh, 2015, Toekomstvisie / Evaluatie Particuliere Verhuurmarkt Maastricht, Huizen Beheer Maastricht

Zie het origineel http://maastricht.vvd.nl/actueel_23887/76586/