Nederland schort hulp aan Burundi op

Nieuwsbericht | 14-05-2015 - Nederland heeft de hulp aan Burundi deels opgeschort. Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Koenders van Buitenlandse zaken hebben daar meerdere redenen voor: 'De situatie in Burundi is momenteel zeer onoverzichtelijk en zeer zorgelijk. Daarnaast is er het geweld en intimidatie in de afgelopen weken in aanloop naar de verkiezingen en het gebrek aan inzet bij alle partijen om tot een compromis te komen. Dit alles maakt het onmogelijk om door te gaan zoals gepland.' Er is constant contact met de Nederlandse Ambassadeur in Bujumbura en VN Speciaal Gezant voor de Grote Meren Said Djinnit. 'De situatie blijft zeer ongewis en vol risico's', aldus beide ministers.

Om Burundi te helpen bij het houden van verkiezingen eind deze maand heeft Nederland -samen met andere landen- aanvankelijk toegezegd menskracht en middelen ter beschikking te stellen. Minister Koenders: 'Nederland had de hoop dat de EAC top van Oost-Afrikaanse landen over Burundi in Dar Es Salaam gisteren uitzicht zou bieden op normalisering van de verhoudingen. Maar door de ontwikkelingen van de afgelopen 24 uur in Burundi moest deze bijeenkomst worden uitgesteld.' Minister Ploumen voegt daaraan toe: 'Pas als de omstandigheden verbeteren, de rust is weergekeerd en alle partijen via een dialoog tot afspraken zijn gekomen over het herstellen van een vreedzaam klimaat, zal Nederland hervatting van de hulp heroverwegen.'

Verder heeft minister Ploumen besloten om de ondersteuning van het hervormingsprogramma van leger en politie in Burundi op te schorten. 'Nederland en Belgie hebben langere tijd succesvol samengewerkt bij professionalisering van de veiligheidssector. Maar door de nu ontstane situatie is het niet verantwoord om daarmee door te gaan.' De Burundese politie ervan wordt beschuldigd recentelijk ver over de schreef te zijn gegaan bij het neerslaan van demonstraties. Daarbij zijn meerdere doden gevallen.

Nederland zal zowel in directe contacten als via de Europese Unie in dialoog blijven met de Burundese autoriteiten en ander relevante groeperingen om aan te dringen op de-escalatie en normalisering van de verhoudingen in het land. 'Dat is allereerst in het belang van de Burundezen', aldus Koenders, die hieraan toevoegt de afgelopen tijd veelvuldig contact te hebben gehad met diverse hoofdrolspelers, zoals de VN gezant en de EU vertegenwoordiger in Burundi, om te komen tot een oplossing van de situatie.

Een aantal andere activiteiten in Burundi, die ver afstaan van het huidige geweld, wordt vooralsnog wel gecontinueerd. Zo lopen er programma's voor kleine boeren en voor vrouwen. Daarnaast stelt Nederland middelen beschikbaar via Burundees maatschappelijk middenveld, voor projecten onder meer op het gebied van media en mensenrechten.