In beslag genomen camera teruggegeven


31 augustus 2015 - Arrondissementsparket Noord-Holland

De camera en de beelden die zondag 30 augustus in Hippolytushoef in beslag zijn genomen op de plek waar een stoffelijk overschot is gevonden (vermoeden van misdrijf) worden maandagmiddag teruggegeven aan de eigenaar.

De man, fotograaf van beroep maar geen nieuwsfotograaf, was toevallig ter plaatse toen hij het lichaam zag. Hij maakte daar foto's van. De politie nam die na toestemming van het Openbaar Ministerie in beslag: de beelden zijn immers gemaakt voordat de politie ter plaatse kwam. In het kader van
de waarheidsvinding (art 94 Wetboek van Stafvordering) zijn daarom de beelden bekeken. Daarop bleek niets te staan dat bij kan dragen aan de waarheidsvinding. Alles is maandagmiddag vrijgegeven.

Diverse journalisten stelden vragen over de rechtmatigheid van inbeslagname. Ook op Twitter ontstond een discussie. Vast staat dat:

* De inbeslagname rechtmatig was op grond van artikel 94 Strafvordering (zie ook Aanwijzing Inbeslagneming),
* In dit geval slechts bij een formeel bezwaarschrift tegen het beslag een rechterlijke toets plaatsvindt,
* De Aanwijzing Toepassing Dwangmiddelen tegen Journalisten in dit specifieke geval niet van toepassing is nu

* fotograaf geen beroepsmatige nieuwsfotograaf/journalist is en hij ook niet in bezit was van een politieperskaart,
* er geen sprake was van noodzaak tot bronbescherming (waar de aanwijzing over gaat)

* Uit eerdere rechterlijke uitspraken blijkt dat het belang van strafvordering mag prevaleren boven het belang van vrije nieuwsgaring.

De politie heeft de apparatuur teruggegeven. Op de beelden is het stoffelijk overschot te zien. Politie en Openbaar Ministerie geeft de fotograaf en overige media in overweging voorafgaand aan een eventuele publicatie van foto's na te denken over de negatieve gevolgen voor:

* de nabestaanden (schokkende beelden),
* publiek (idem)
* het onderzoek (op de beelden zou daderwetenschap te zien kunnen zijn. Bij publicatie kan dat het onderzoek in een later stadium schaden. Wij kunnen dan immers niet achterhalen of de verdachte(n) uit eigen wetenschap verklaart/verklaren of uit wat hij of zij in de media heeft/hebben gelezen
en gezien).

Deel dit op

*