Overlast door hondenpoep


23-11-2015
" " Klik om te vergroten

Hondenpoep op straat is een bron van ergernis en irritatie. Het is slechts even een kleine moeite om het op te ruimen.

Uit St.-Annaparochie krijgen we regelmatig klachten over hondenpoep uit onder andere de Nassaustraat, de Brandsmalaan en de W. Boumastraat.

De regels

De regels van het hondenpoepbeleid even op een rij:

* Op het Bildt geldt een opruimplicht.
Hondenbezitters moeten zelf de poep van hun hond opruimen.

* Uitzondering opruimplicht:
Hondenbezitters kunnen hun hond zijn behoefte laten doen buiten de bebouwde kom en op de speciale uitlaatplaats. Dat is het wandelpad tussen Stadhoudersweg en de Tulpappel (de voormalige spoorbaan) in St.-Annaparochie. Ook voor de "dorpsbosjes" geldt geen opruimplicht.

* In de bebouwde kom geldt een aanlijnplicht.
Hondenbezitters kunnen een bekeuring krijgen als ze zich niet aan de regels houden.

Suggesties, vragen of klachten?

Voor al uw vragen of klachten over bijv. poepoverlast of het hondenpoepbeleid kunt u terecht bij de gemeente het Bildt, tel 409234.