Nieuwe mestscheider verlaagt afzetkosten witvlees-kalvermest

donderdag 14 januari 2016 11:34

Dit is een origineel bericht van Keydollar BV

Keydollar lanceert een nieuwe mestscheider om efficient witvlees-kalvermest te scheiden

BALK - De vette en moeilijk te scheiden mest van witvleeskalveren was tot nu toe een erg lastig product dat niet te scheiden was met een standaard mestscheider. Het bedrijf Keydollar uit Balk brengt hier nu verandering in. Met de gepatenteerde kunststof laag die is aangebracht op de vijzel hebben zij inmiddels bewezen dat het mogelijk is om met persschroeven de dikke en dunne fractie van elkaar te scheiden, waardoor de afzetkosten van deze mestsoort aanzienlijk worden verlaagd.

De mestafzet van witvleeskalvermest is de laatste jaren steeds lastiger geworden. De toenemende druk op de mestmarkt en de hoger wordende fosfaatgehaltes in deze mest spelen hierbij een grote rol. Waar er voorheen in de akkerbouw nog interesse was voor deze mest, wordt nu veelal de voorkeur gegeven aan rundveemest vanwege de lagere fosfaatgehaltes. Daarbij zijn door de verhoogde ruwvoergift in de kalverhouderij de fosfaatgehaltes in de kalvermest toegenomen. Twee zaken die de mestafzetkosten hebben verhoogd. Deze situatie in de mestmarkt inspireerde het innovatief ingestelde bedrijf Keydollar om een machine te ontwikkelen die deze mest wel kan scheiden en zo het fosfaatgehalte verlaagt en de mestafzetkosten aanzienlijk drukt.

Door middel van de gepatenteerde kunststof laag die wordt aangebracht op de vijzel van de Keydollar DryBed mestscheider is het nu goed mogelijk deze vettige en structuurloze mest te scheiden. 'Analyseresultaten tonen ons dat fosfaatgehaltes oplopend tot 15 g/kg in de dikke fractie prima te behalen zijn', aldus mestbewerkingsspecialist Edze Westra van Keydollar. De dunne fractie daarentegen kan in drogestof-percentage, en daarmee het fosfaatgehalte, behoorlijk worden verlaagd. Hierdoor worden de afzetkosten direct gedrukt. Een ander bijkomend voordeel van de kunststoflaag is dat de onderhoudskosten aanzienlijk kunnen worden verlaagd.

EINDE PERSBERICHT

Over Keydollar BV

Keydollar BV is een bedrijf met wortels in de agrarische sector. Het bedrijf is opgericht door Edze Westra in 2010, na al geruime tijd samengewerkt te hebben met Key Dollar inc., het Amerikaanse zusterbedrijf. Keydollar BV kan putten uit een jarenlange ervaring in mestverwerking en mestbewerking vanuit Amerika, waar de eerste mestscheiders van Keydollar sinds de jaren zeventig operationeel zijn. Keydollar BV is vanaf het prille begin actief met eenvoudige en duurzame mestscheiders en bracht de laatste jaren verschillende machines met verbeterde technieken en een hogere capaciteit op de markt.

*

*

*

*