Provinciale webpagina bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard


Provinciale webpagina bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard

Provinciale webpagina bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard

22-03-2016

De provincie Zuid-Holland is gestart met het open overleg over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en mede-overheden in en rond de Hoeksche Waard worden gevraagd om mee te praten in dit open overleg.

Inmiddels is de speciale provinciale webpagina www.zuid-holland.nl/hw online gegaan en op 23 maart staat er een advertentie in Het Kompas.

Ook worden er in alle gemeenten inloopavonden georganiseerd. De data zijn terug te vinden op de website en in de advertentie in Het Kompas.

In de advertentie is onderstaande brief van gedeputeerde Rogier van der Sande opgenomen:

Geachte inwoners van de gemeenten in de Hoeksche Waard,

De raadsleden, wethouders en burgemeesters van de vijf gemeenten praten al geruime tijd over de toekomst van de Hoeksche Waard. Het gaat daarbij met name over de vraag hoe besluiten die voor het hele eiland van belang zijn het beste kunnen worden genomen en uitgevoerd. De provincie gaat de
gemeenten hierbij helpen en wil hiervoor in gesprek met alle betrokkenen. Omdat het ook u aangaat hoe het eiland in de toekomst bestuurd wordt, nodig ik u van harte uit om mee te doen aan dit open overleg.

In deze advertentie kunt u lezen welke problemen er spelen die een gezamenlijke oplossing voor het hele eiland vragen. Ook kunt u lezen welke oplossingen er al onderzocht zijn en hoe u kunt meepraten. Meer informatie kunt u vinden op de webpagina www.zuid-holland.nl/hw. Nieuwe ontwikkelingen
zullen via deze website, de websites van de gemeenten en berichtgeving in het Kompas bekend gemaakt worden.

Ik hoop u binnenkort tijdens een van mijn bezoeken aan de Hoeksche Waard te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Rogier van der Sande
Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland