Viering van barmhartigheid op 3 april in Groenlo

26-3-2016 - Sinds het jaar 2000 heet de Tweede Zondag van Pasen (Beloken Pasen) de 'Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid'. In dat jaar gaf paus Johannes Paulus II de titel aan deze dag. Na de indrukwekkende viering van vorig jaar wordt op zondag 3 april weer een Viering van Barmhartigheid georganiseerd in de H. Calixtusbasiliek te Groenlo (St. Paulusparochie). Er is gelegenheid tot stil gebed bij het Allerheiligste Sacrament, de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid wordt gebeden en er is gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening.

Beschrijving

Als biechtvaders zijn aanwezig pastoor C. Pikkemaat van de St. Ludgerparochie en pastoor H. de Jong, rector van de basiliek. Deze basiliek (Kerkstraat 8, Groenlo) is in dit Heilig Jaar van de Barmhartigheid een van de drie kerken in het Aartsbisdom Utrecht met een Heilige Deur. De viering wordt gehouden van 15.00 uur tot 16.30 uur. Het is ook mogelijk om een gedeelte van de viering mee te maken. Eerder op deze zondag begint de Hoogmis in de basiliek om 10.30 uur. Pastoor De Jong van de St. Paulusparochie laat weten: "De Heilige Deur van Barmhartigheid staat voor u open!"

Het besluit om de `Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid' in te stellen is gerelateerd aan de ervaringen van de Poolse zuster Faustina Kowalska, van wie Johannes Paulus II een vereerder was. Aan haar heeft de Heer zich bekend gemaakt en haar gevraagd de devotie tot zijn Goddelijke Barmhartigheid te bevorderen. Hij beloofde gelovigen, die op Barmhartigheidszondag naderen tot het sacrament van boete en verzoening en de heilige communie ontvangen, bijzondere genaden te schenken.