VN-missie Mali hecht belang aan Nederlandse bijdrage

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft donderdag in Mali een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van de VN-vredesmissie. Waarnemend hoofd van MINUSMA, Koen Davidse, en de force commander Michael Lollesgaard, benadrukten in een gesprek met Koenders het belang van de hoogwaardige

Nederlandse bijdrage aan de missie met inlichtingen, helikopters en speciale eenheden.

Koenders gaf aan dat het kabinet de mogelijkheden onderzoekt voor een eventuele verlenging van de bijdrage aan MINUSMA. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het Franse EU-hulpverzoek aan Nederland om langer in de Sahel-regio aanwezig te blijven.

Nederland levert sinds april 2014 een bijdrage aan MINUSMA en helpt op die manier mee aan veiligheid en stabiliteit in Mali. Koenders: `Blijven bijdragen aan stabiliteit in Mali en daarmee in de regio is niet alleen in het belang van de Malinezen, maar ook voor het aanpakken van

migratiestromen via Libie naar Europa. Toenemende migratie via Mali en Ivoorkust moet worden aangepakt. Instabiliteit in regio's nabij Europa heeft ook directe gevolgen voor onze eigen veiligheid en economische belangen.'

Koenders constateerde ook dat de missie in Mali een hernieuwde betrokkenheid van Europese landen bij VN-vredesmissies laat zien. `Dat is belangrijk, omdat we als Europa goed getrainde troepen en hoogwaardige capaciteiten als helikopters kunnen leveren. Bij de VN is daar veel behoefte aan',

aldus de minister.

Vanaf de jaren negentig zijn Europese landen minder gaan deelnemen aan VN-missies. Koenders is blij dat daarin verandering is gekomen. `Er is sprake van een terugkeer van Europa in VN-vredeshandhaving. Dat is een goede zaak. MINUSMA is daarvan een mooi en zichtbaar voorbeeld', aldus de

minister, die hoofd van de missie is geweest.

Zo is het aanvankelijk puur Nederlandse militaire Kamp Castor in Gao sterk van samenstelling veranderd. Duitsland ontplooit deze maanden 400 militairen in Gao, heeft de bescherming van de troepen op het kamp al van Nederland overgenomen en zal vanaf juni de inlichtingeneenheid leiden. Ook

werken in Gao straks speciale eenheden van Denemarken en Tsjechie samen met Nederland.

Koenders zal na het bezoek aan MINUSMA namens de EU een politieke dialoog over migratie voeren met Mali, Ghana en Ivoorkust. Hij doet dat op verzoek van de Hoge Vertegenwoordiger Mogherini.