MijnGemeenteDichtbij: twee gemeenten, een werkorganisatie


[IMG]

13-04-2016

Sinds 1 januari 2016 werken de gemeenten Sint-Michielsgestel en Boxtel ambtelijke samen. Alle ambtenaren van Boxtel en Sint-Michielsgestel zijn nu in dienst bij MijnGemeenteDichtbij en werken voor beide gemeenten. De gemeente Boxtel en de gemeente Sint-Michielsgestel blijven zelfstandig.

Twee zelfstandige gemeenten

Een gemeente bestaat uit ambtenaren, de burgemeester en wethouders (het college van B&W), de gemeenteraad en natuurlijk inwoners. Aan het college en de gemeenteraad verandert door de samenwerking helemaal niets. In Boxtel blijft bijvoorbeeld Mark Buijs burgemeester, zoals Jan Pommer dat in
Sint-Michielsgestel is. Voor u als inwoner verandert er ook niets. Uw paspoort, rijbewijs of vergunning vraagt u aan bij de gemeente waarin u woont. Voor de ambtenaren is er wel wat veranderd. Zij werken vanaf 1 januari samen bij MijnGemeenteDichtbij voor zowel Sint-Michielsgestel als Boxtel.

Waarom samenwerken?

Gemeenten hebben te maken met verschillende uitdagingen. Er zijn bijvoorbeeld veel zorgtaken van het rijk naar de gemeente gekomen. Ook op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt er meer verwacht van de gemeente. Daarnaast willen we onze dienstverlening dichterbij de
burger organiseren. Tegelijk ligt er een bezuinigingsopgave. Om van al deze uitdagingen kansen te maken en deze zo goed mogelijk te benutten, is besloten een ambtelijke organisatie te vormen. Samenwerken brengt ons verder.

Contact

Wanneer u contact heeft met een ambtenaar kan het zijn dat u e-mail ontvangt vanuit @mijngemeentedichtbij.nl. U hoeft dan niet ongerust te zijn. Dit is het nieuwe e-mailadres van MijnGemeenteDichtbij. Heeft u vragen voor de gemeente Boxtel of de gemeente Sint-Michielsgestel? Dan kunt u mailen
naar gemeente@boxtel.nl. Wilt u telefonisch contact met ons opnemen? Dat kan natuurlijk ook; via 0411 655 911.