Brabant woont slim: acties voor energiebesparing


[IMG]

13-04-2016

Met subsidiegeld vanuit het Nationaal Energieakkoord is in 2014 het regionale project Brabant Woont Slim (BWS) gestart. Het doel van dit project is om woningeigenaren te verleiden en te begeleiden bij het treffen van energiebesparende maatregelen.

18 gemeenten in Noordoost Brabant, 12 lokale energie initiatieven (energiecooeperaties) en 50 bedrijven werken binnen dit project samen. Er is een wensenlijst opgesteld waarmee iedere gemeente zelf lokale acties voor energiebesparing kan versterken en professionaliseren. Boxtel werkt al jaren
aan het voor het voetlicht brengen van energiebesparende maatregelen en ziet deze brede samenwerking als logische en extra stap in de ingezette koers naar een bewuster omgang met energie.

Digitaal energieloket

Een van de wensen is een digitaal energieloket. Zodat inwoners informatie kunnen opzoeken over energiebesparing. Via het loket kunnen bezoekers straks ook direct in contact komen met aanbieders. Verder is het de bedoeling dat de lokale energie cooeperatie er producten zoals zonnepanelen en
spouwmuurisolatie acties op zet. Een regionale bewustwordingscampagne staat ook op het lijstje. Inwoners kunnen via onder andere social media geprikkeld en gemotiveerd worden om na te denken en om actie te ondernemen voor energiebesparing. Tenslotte bieden diverse netwerkbijeenkomsten in dit
kader kansen om kennis te delen en elkaar te ontmoeten.

Wethouder Van de Wiel: "We kunnen met meerdere partijen en in bredere zin straks via een gezamenlijke ingang veel beter informeren en stimuleren om maatregelen uit te voeren. Onder aantrekkelijke voorwaarden, want daar waar je samenwerkt ontstaan ook voordelen."

Ondertekening BWS Noordoost-Brabant Deal

Alle wensen vragen om een forse investering. Daarom is een vierjarig commitment inclusief financiele bijdrage van kracht voor alle deelnemers. Voor het bekrachtigen van het commitment is de BWS Noordoost-Brabant Deal opgesteld. Deze deal wordt vrijdag 15 april getekend. Buurgemeenten
Sint-Michielsgestel, Haaren en Vught ondertekenen vrijdag a.s. ook de deal.

Boxtel stelt een lokaal plan op voor energiebesparing voor koopwoningen in samenwerking met lokale partners. Hiervoor wordt uiteraard gebruik gemaakt van de faciliteiten van Brabants Woont Slim. Na de zomer 2016 komt er landelijk ook weer een subsidieregeling voor energiebesparende
maatregelen. De initiatieven van BWS sluiten hier goed op aan.