14 april 2016Nieuwe bestuurlijke inrichting NBA op agenda ledenverga..


14 april 2016 Categorie:

De voorgenomen herziening van het bestuursmodel van de NBA wordt door het bestuur van de beroepsorganisatie toegelicht op de komende Ledenvergadering van 17 mei aanstaande. De plannen voor een nieuw governancemodel van de NBA zijn uitgewerkt in de publicatie `Een vernieuwd bestuursmodel:
Betrokken en slagvaardig'.

Kernpunten van het voorstel zijn het inkrimpen van het bestuur van dertien naar zeven bestuursleden en het benoemen van meerdere niet-accountants in dat kleinere bestuur. De meerderheid van de bestuursleden wordt gevormd door accountants. Ook de voorzitter is een accountant.

Vertegenwoordiging leden en maatschappelijk verkeer

Om de vertegenwoordiging van alle ledengroep recht te doen introduceert het nieuwe model een Ledenraad, bestaande uit 24 leden. Deze Ledenraad heeft een adviserende rol naar zowel het bestuur als de Ledenvergadering. Om de inbreng van maatschappelijke stakeholders tot uitdrukking te brengen,
wordt er een Maatschappelijk forum ingericht.

De Ledenvergadering van de NBA blijft het hoogste orgaan. Om de betrokkenheid van de leden te verbeteren moet in de toekomst digitaal stemmen tijdens de Ledenvergadering mogelijk worden. Dit vraagt om een wetswijziging; het ministerie van Financien onderzoekt inmiddels mogelijke knelpunten
voor het online stemmen.

Slagvaardig

De formele fusie van NIVRA en NOvAA dateert van 1 januari 2013, maar de bestuurlijke inrichting van de fusieorganisatie werd al jaren eerder bepaald. Tijd om het bestaande governance-model van de beroepsorganisatie opnieuw tegen het licht gehouden, aldus het NBA-bestuur. Uitgangspunten
hierbij: een zwaardere en beter zichtbare inbreng van de leden, een krachtiger stem van het maatschappelijk verkeer en een slagvaardiger bestuur.

* Interview met NBA-voorzitter Pieter Jongstra op Accountant.nl >>

Voorstellen

De voorstellen voor het nieuwe bestuursmodel inclusief concept-ontwerpverordeningen treft u hieronder aan, zowel in pdf-versie als in interactieve vorm. De voorstellen zullen door het NBA-bestuur tijdens de ALV van 17 mei nader worden toegelicht. Ook de ontvangen reacties uit de peiling en uit
de rondgang bij verschillende NBA-gremia worden dan meegenomen. Bedoeling is om de plannen in een extra ALV, in september 2016, ter besluitvorming aan de leden voor te leggen.

* Voorstellen voor het nieuwe NBA-bestuursmodel (versie voor web) >>
* Voorstellen voor het nieuwe NBA-bestuursmodel (versie voor ipad) >>
* Voorstellen voor het nieuwe NBA-bestuursmodel (pdf) >>

Ledenpeiling

Wat vindt u van de voorstellen? Doe mee aan de ledenpeiling >>

Download als pdf Print Verstuur
Tweet dit Deel dit op LinkedIn
Vorige bericht Volgende bericht

Snel naar

* ALV 17 mei 2016
* HRA
* Voorbeeldteksten
* Helpdesk vaktechniek
* Vind een accountant

[No translation for /Modules/AccountantRSS/Title, nl]

Meer berichten op Accountant.nl

Mijn NBA Inloggen noodzakelijk

Ga naar MijnNBA.nl voor informatie speciaal voor leden:

* HRA en Verklaringengenerator
* PE registreren
* Infromatie voorkeuren aangeven

Ga naar MijnNBA.nl

Nieuws

* Agenda
* Nieuwsarchief
* Nieuwsbrief

Diensten

* Publicaties
* Beroepsvoorlichting

Projecten

* Publieke Managementletters en Kennis delen
* NBA Adviesgroep Cultuur, Ethiek & Gedrag
* Project Toekomst Accountantsberoep

[IMG] [IMG] [IMG] [IMG]

Evenementenagenda

* apr 15 Bijeenkomst post-actieve... NBA, Amsterdam
* apr 20 Openbare RJ vergadering... Amsterdam
* apr 21 Vergadering Afdeling...

Meer evenementen

Zoeken in register

* Lid
* Kantoor
* Plaats

_____________________ [ Zoeken ]
_____________________ [ Zoeken ]
_____________________ [ Zoeken ]

Actueel

Nieuws

* Agenda
* Nieuwsarchief
* Nieuwsbrief

Diensten

* Publicaties
* Beroepsvoorlichting

Projecten

* Publieke Managementletters en Kennis delen
* NBA Adviesgroep Cultuur, Ethiek & Gedrag
* Project Toekomst Accountantsberoep

Voor leden

ALV

* Ledenvergadering 17 mei 2016

Diensten

* Register
* Publicaties
* Model algemene voorwaarden
* Waarnemingsovereenkomst
* Websites van de NBA
* Collectie voormalige NIVRA-bibliotheek
* Apps
* Commissie Vertrouwenspersonen Integriteit

Permanente educatie

* PE-registratieVOOR LEDEN
* Regelgeving en wettelijke eisen PE
* Erkende PE-instellingen
* Formulier voor ontheffingsverzoeken
* PE-activiteiten erkende PE-instellingenVOOR LEDEN
* Verplicht PE-onderwerp 2014/2015
* Verplichte PE-onderwerpen 2012 en 2012/2013
* Bestel de NBA Kennistoets
* Cursussen (PE)
* Veelgestelde vragen PE
* Nieuw PE-model voor accountants

Lidmaatschap

* Aanvraag lidmaatschap
* Contributie
* In- en uitschrijvingen
* Voordelen lidmaatschap
* Titelgebruik
* Opzeggen lidmaatschap

Ledengroepen

* Ledengroepbestuur Openbaar Accountants
* Ledengroep Accountants in Business
* Ledengroep Intern en Overheidsaccountants
* NBA Young Profs

Wet- en regelgeving

Gedrags- en beroepsregels

* HRA (NV COS)
* VGBA, ViO en Tijdelijke NVKS
* Standaard 4410
* Consultatie Gedrags- en beroepsregels
* Consultatie Gedrags- en beroepsregels Internationaal
* Vastgestelde toekomstige gedrags- en beroepsregels
* Archief

Regelgeving beroepsorganisatie

* Regelgeving beroepsorganisatie
* Regelgeving beroepsorganisatie in ontwerp
* Vastgestelde toekomstige regelgeving beroepsorganisatie
* Archief regelgeving beroepsorganisatie

Adviescollege Beroepsreglementering

* Over het Adviescollege voor Beroepsreglementering
* Naar een uitgebreidere controleverklaring
* Het regelgevend proces van de NBA
* Jaarplan 2016

Vaktechniek

Tools

* HRA
* Helpdesk vaktechniek
* Leidraden
* NBA Alerts
* NBA-handreikingen
* Modelrapporten 2014VOOR LEDEN
* Tool termijnen jaarrekening
* CheckMate
* Dilemma's en moresprudentie voor Accountants in Business
* Archief handreikingen, leidraden en alerts

Vaktechnische thema's

* Belastingen
* Controleprotocollen (COPRO)
* Corporate Governance
* Externe Verslaggeving
* Financiele sector
* Fraude
* ICT
* Mvo
* Publieke Sector
* WWFT

Verklaringen

* Voorbeeldteksten
* Voorbeeldrapportages en -brieven in WordVOOR LEDEN
* Verklaringengenerator 2014-2015
* Naar een uitgebreidere controleverklaring
* Uitleg over verklaringen
* Standaardbankverklaring
* Archief voorbeeldverklaringen en -brieven

MKB

Actueel

* Actieprogramma MKB-accountant
* App voor accountantskantoren
* NEMACC
* Tariefdruk

Vaktechniek

* Helpdesk mkb
* Belastingen
* SBR
* Leidraden
* NBA-handreikingen

Publicaties

* Gids Praktijkbeheer
* Handboek derivaten
* MVO flyer
* Notitie Flex-bv
* ZakenZakboekje
* Gratis MKB-bundel

Op zoek naar een accountant?

* Vind een accountant
* Daarom een accountant
* Klacht over een accountant

Klacht- en tuchtrecht

Klacht- en tuchtrecht voor accountants

* Jurisprudentie
* Klacht- en tuchtrecht voor individuele accountants
* Status handhaving NBA

Klachten over beroepsmatig handelen

* Verschillende klachteninstanties
* Klachtinstantie binnen het accountantskantoor
* Klachtencommissie NBA
* Accountantskamer

Civielrechtelijke geschillen

* Civielrechtelijke geschillen
* Raad voor Geschillen

Bezwaarschriften

* Bezwaarschriftenprocedure

Praktijkopleiding

Uitgelicht

* Nieuws
* Agenda
* Theoretische opleiding RA
* Verplichte cursussen RA
* Theoretische opleiding AA
* Verplichte cursussen AA
* Common content project

Praktijkopleiding AA

* Praktijkopleiding AA
* Stagebureaus
* NBA stagebureau
* Eerste jaar
* Tweede jaar
* Derde jaar
* Praktijkexamen

Praktijkopleiding RA

* Praktijkopleiding RA
* Stagebureaus
* NBA stagebureau
* Eerste jaar
* Tweede jaar
* Derde jaar
* Afstudeerscriptie
* Praktijkexamen

Ondersteuning

* Raad voor praktijkopleidingen
* Bestuur NBA Stagebureau
* Commissie eindtermen Accountancyopleiding
* De praktijkbegeleider
* De beoordelaar
* De afstudeerscriptiebegeleider
* De examinator

Over de NBA

De organisatie

* Missie, beleid en taken
* Jaarplan
* Jaaroverzicht
* Jaarrapporten
* Bestuur
* Ledengroepen
* Commissies & adviesorganen
* Afdelingen en kringen
* Directie en medewerkers
* Vacatures

Toezicht en Kwaliteit

* Raad voor Toezicht

Over het beroep

* Het beroep
* Lidmaatschap
* Helpdesk vaktechniek

Contact

* Contact & route
* Helpdesk
* Klacht over een accountant
* Een accountant nodig bij geschillen?
* Logogebruik
* Veelgestelde vragen
* Pers
* Social media

Foreign prospective accountants

* The NBA

RSS Feed Twitter LinkedIn
(c) Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants Privacystatement Disclaimer

Stuur deze pagina door

Naar:

_____________________ _____________________

Van:

_____________________ _____________________

Nieuwe bestuurlijke inrichting NBA op agenda ledenvergadering

_____________________
Verzenden Annuleren