Cultuuraanbod van belang voor de aantrekkelijkheid van Haarlem


* 14 april 2016

De Haarlemse Cultuurmonitor 2015 laat opnieuw zien dat Haarlemmers zeer tevreden zijn over het cultuuraanbod in hun stad. Het bevestigt het beeld van de jaarlijkse Atlas voor Gemeenten, waarin Haarlem met haar cultuuraanbod de zesde plaats inneemt op de ranglijst van de vijftig grootste
gemeenten. Daarbij speelt cultuur een belangrijke factor in de toekenning van de zevende plaats aan Haarlem als meest aantrekkelijke stad.

Wethouder Jur Botter:"De Cultuurmonitor 2015 is een gedegen onderzoek dat de betekenis van cultuur voor de stad op diverse terreinen laat zien. Het toont aan dat cultuur van wezenlijk belang is voor de ontwikkeling en de identiteit van de stad en tevens een belangrijk motief is om er te wonen.
Cultuur is kortom niet louter een toefje slagroom op de taart. De cultuurmonitor laat bovenal zien dat Haarlem een culturele stad is om trots op te zijn en te koesteren".

Dit vertaalt zich ook in het cultuurbezoek. Voor het derde achtereenvolgende jaar overschreed in 2015 het aantal cultuurbezoekers in Haarlem de grens van 2 miljoen. Zo bezochten bijna 1,1 miljoen mensen de Haarlemse podia, ruim 16.000 meer dan in 2014. Toneelschuur/ Filmschuur beleefde met
165.000 bezoekers een topjaar. Stadsschouwburg en Philharmonie zagen de belangstelling voor het tweede achtereenvolgende jaar stijgen. De Haarlemse musea kregen voor het derde jaar achtereen meer dan een half miljoen bezoekers over de vloer. In 2015 liep de teller op tot bijna 537.000
belangstellenden. Dat waren er 29.000 meer dan in 2014.

Wethouder Jur Botter:"Als nieuwe wethouder Cultuur ben ik onder de indruk van het rijke culturele aanbod in Haarlem, in de podiumkunsten, de beeldende kunsten, de evenementen en het erfgoed".

Haarlem is ook bijzonder in trek bij internationale bezoekers. Relatief veel buitenlandse bezoekers typeren hun vakantie in Haarlem bovendien als een cultuurvakantie: 12% tegen 9% gemiddeld voor heel Nederland. Naar verwachting neemt het aantal internationale bezoekers komende jaren nog toe.

Investeren in cultuur levert voor de stad ook veel geld op. De cultuurmonitor van 2014 gaf al een indicatie wat een cultuurbezoek voor de economie betekent: alleen de Haarlemmers zelf besteden al naar schatting gemiddeld EUR42,- tijdens een cultuurbezoek, waarvan een derde buiten de culturele
instelling. De intentie is om deze indicatie in een vervolgonderzoek nog verder uit te diepen. De bestedingen en de groei van het aantal bezoekers laten in ieder geval ook voor 2015 het belang van cultuur voor de levendigheid en de economie van de stad zien. Blijvend investeren in cultuur
loont.

Voor de eerstvolgende cultuurmonitor is de opdracht meegegeven de positie van Haarlem als cultuurstad te vergelijken binnen de Metropoolregio Amsterdam. Daarnaast brengt de monitor vanaf volgend jaar de (inter)nationale netwerken en samenwerkingsrelaties vanuit enkele culturele instellingen in
beeld en geeft het inzicht in de bestedingen van bezoekers in de stad.

De Haarlemse Cultuurmonitor is te lezen op www.haarlem.nl/cultuurmonitor (onder `Monitors').