Vergadering gemeenteraad 20 april 2016


Gepubliceerd op: 14 april 2016
Op woensdag 20 april 2016 vergadert de gemeenteraad. Op de agenda staat onder andere de Programmarekening 2015, de uitvoering sociaal domein en de cultuuragenda 2016-2020.

Agenda en vergaderstukken

Voor de volledige agenda van de vergadering, een toelichting op de agendapunten en de bijbehorende vergaderstukken kijkt u op Agenda en vergaderstukken raadsvergadering 20 april 2016.

Bent u in het bezit van een tablet? Dan kunt u de agenda, de toelichting en de vergaderstukken ook raadplegen met de gratis app iBabs. Bij het installeren van deze app wordt gevraagd om enkele gegevens. Bij site vult u 'amstelveen' in. De login-naam is 'burger' en het wachtwoord is eveneens
'burger'.

Vergadering bijwonen

De vergadering van de raad is openbaar. Als u de vergadering wilt bijwonen, bent u van harte welkom op de publieke tribune in de raadzaal op het raadhuis. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.

Vergadering volgen via internet en RTV Amstelveen

Om de vergadering via internet te volgen gaat u naar de website http://amstelveen.raadsinformatie.nl. Er opent een afspeelprogramma, waarmee u de vergadering live in beeld en geluid kunt volgen. U kunt de vergadering daar ook op een later tijdstip bekijken.

De raadsvergadering wordt ook live uitgezonden door RTV Amstelveen.

Besluitvorming raad via Twitter

De besluiten die de raad tijdens de vergadering neemt, kunt u lezen op Twitter. Ga daarvoor naar www.twitter.com/raadamstelveen.

Delen op:

* facebook
* linkedin
* nujij

Wilt u meer weten?

* Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen
* Bel ons op: (020) 540 49 11
* Contactformulier
* gemeente@amstelveen.nl
* Openingstijden per balie
* Routebeschrijving
* Volg Gemeente Amstelveen op Twitter
* Volg Gemeente Amstelveen op Facebook
* Inschrijven voor de nieuwsbrief: nieuwsbrief@amstelveen.nl