Werkzoekenden organiseren zelf 'Samen sterk naar werk' - Rotterdam S..


Werkzoekenden organiseren zelf `Samen sterk naar werk'

14 april 2016

Vanaf 2016 heeft Bewegen naar Werk een aantal veranderingen ondergaan die voor een belangrijk deel zijn ingegeven door bezuinigingen bij de dienst Werk en Inkomen van gemeente Rotterdam. Het programma onderging een aantal aanpassingen en wordt nu in enkele gebieden in Rotterdam, met name in
Rotterdam Zuid, aangeboden.

Voor andere gebieden betekent dit dat langdurig werkzoekenden sinds dit jaar geen mogelijkheden hebben om mee te doen aan Bewegen naar Werk. Jasper Dierx, die in Crooswijk meedeed aan het programma, vindt het gaan optie om opnieuw stil komen te staan. Hij ging samen met zijn medesporters uit
de Bewegen naar Werk-groep aan de slag om met elkaar te kunnen blijven sporten.

Na wervingsacties bij andere Bewegen naar Werk-groepen sporten inmiddels zo'n 25 werkzoekenden twee keer per week zelfstandig, onder leiding van Jasper, op het Schuttersveld. Ze beoefenen daar niet alleen op verschillende niveaus allerlei sporten en spelvormen, zoals basketbal, voetbal en
tennis. Om zich ook buiten het veld te ontwikkelen, organiseren ze tevens taallessen, waar zo'n 5 deelnemers per keer aan meedoen. Net als de trainingen is ook deze leiding op vrijwillige basis.

OPEN Rotterdam bezocht de sportgroep, die hun project heeft omgedoopt tot `Samen sterk naar werk'. De reportage bekijk je hieronder.

IFrame