Werkgevers welkom bij bijeenkomst over passend werk voor iedereen - ..


De gemeente Oldebroek gaat uit van het motto: werk, tenzij. Wethouder Liesbeth Vos - Van de Weg geeft aan dat werk belangrijk is voor iedereen. Ook voor wie om - allerlei redenen - afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Om werkgevers mee te nemen in het zogeheten thema `inclusieve arbeidsmarkt'
organiseert de gemeente op dinsdag 19 april 2016 van 17.00-19.00 uur een net-werkbijeenkomst.

Het belooft een leerzame en interessante bijeenkomst te worden met onder meer Arjan Jansen van PEC Zwolle die zijn gehoor op inspirerende wijze meeneemt. "Hoe kunnen werkgevers mensen die een extra zetje nodig hebben op een slimme manier aan het werk helpen?" Werkgevers kunnen zich aanmelden
bij Alfred Helmholt, via gemeente@oldebroek.nl of 06 83 98 00 27 (voor maandag 18 april 2016).

Ook in Oldebroek ziet de gemeente de voordelen van arbeid. Het leidt tot economische zelfstandigheid, tot integratie, brengt structuur in het leven, bevordert gezondheid en welzijn en versterkt de persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de netwerkbijeenkomst komen vragen aan bod als: `Hoe levert u
als werkgever uw bijdrage aan de `banenafspraak', hoe zorgen we samen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt passend werk krijgen', `welke instrumenten kunnen we vanuit de gemeente of vanuit het UWV inzetten?'

De bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst licht wethouder Liesbeth Vos - Van de Weg kort toe waarom de banenafspraak zo belangrijk is. Arjan Janssen van PEC Zwolle benadrukt het belang van de maatschappelijke opdracht. Rene Post van Stichting Natuurkracht komt vertellen wat natuurkracht betekent en waarom dat
juist veel ondernemers in Oldebroek typeert. Na afloop is er gelegenheid om te netwerken met een hapje en een drankje.

De samenwerking

Werkbedrijf Regio Zwolle is een netwerkorganisatie van veertien gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV en onderwijs. Deze netwerkorganisatie zorgt voor verbinding, prioritering en facilitering van bestaande en nieuwe activiteiten. Op deze wijze is het beter mogelijk om de
problemen op de regionale arbeidsmarkt oplossen.

Digitaal platform

Om de verbondenheid tussen samenwerkende partners te vergroten is een digitaal platform ontwikkeld. Een plek waar alle informatie over Werkbedrijf Regio Zwolle, de partners en de activiteiten te vinden is staat op daarwerkenweaan.nl.