14-4-2016 De nieuwe zeesluis: voorbereidingen voor de bouw in volle ..


donderdag 14 april 2016

Dat er gebouwd wordt op het sluizencomplex in IJmuiden is nu wel duidelijk en zichtbaar! Het zijn nog de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van 's werelds grootste zeesluis, vanaf juli gaat de bouw echt van start. De afgelopen maanden is in het gebied gezocht naar niet-gesprongen
explosieven, tot nu toe is er alleen nog maar geschutsmunitie gevonden (munitie die inmiddels door de EOD is vernietigd). Momenteel wordt gewerkt op het middensluiseiland waar de stormbolders worden verwijderd zodat de weg daar verlegd kan worden. Op de plek waar nu de weg ligt langs de
Noordersluis komt straks het bouwterrein voor de noordzijde van de nieuwe sluis. In de grond liggen vele kabels en leidingen die verlegd moeten worden, dat moet heel nauwkeurig om beschadiging aan de kabels te voorkomen.

De oostelijke landtong van Zuidersluiseiland wordt verwijderd en is al bijna volledig afgegraven. De komende weken wordt begonnen met het mobiliseren van de baggermateriaal, het aanleggen van een opslag depot in het Noorderbuitentoeleidingskanaal en het aanbrengen van een leiding vanaf de
Zuidersluiseiland naar het Noorderbuitentoeleidingskanaal om materiaal af te voeren.

Vanaf 6 juli wordt de vaarweg van de Middensluis verlegd en wordt al snel de vorm van de nieuwe sluis duidelijk door het aanbrengen van damwanden.

Voor meer informatie over het project zie de website van Rijkswaterstaat.