Burgerkracht extra onder de aandacht in gemeente Heemskerk


donderdag, 14 april 2016

door: Webredacteur

In april en mei van dit jaar wordt de campagne Burgerkracht extra onder de aandacht gebracht in de gemeente Heemskerk, onder leiding van sociaal werkers van Welschap (het Basisteam) en buurtcooerdinatoren. Dit doen zij door affiches op te hangen, flyers uit te delen en met bewoners van de
gemeente Heemskerk in gesprek te gaan.

De teams van Burgerkracht bezoeken alle zes wijken in Heemskerk; Broekpolder, Zuidbroek-Oosterwijk, Boven de Baandert, Van Acker tot Burcht, Duin tot Dorp en Hart van Heemskerk.
Burgerkracht is vooral gericht op het stimuleren van initiatieven van bewoners. Initiatieven die erop gericht zijn dat mensen op een leuke manier met elkaar omgaan, dat buren elkaar wat beter leren kennen en dat daardoor de leefbaarheid in de wijken toeneemt.

Tijdens de campagne gaan de teams in gesprek met bewoners over wat zij onder Burgerkracht verstaan en welke initiatieven geinteresseerde bewoners kunnen ontplooien. De teams komen overal; op scholen, in sportkantines, bij ijssalons, kerken, cafetaria, supermarkten en kleine winkels. In enkele
gevallen begeleid door de camera van 0251TV.

Budget Burgerinitiatieven

Vanuit de gemeente Heemskerk is er geld beschikbaar voor Burgerkracht, via het Budget Burgerinitiatieven. Een aanvraag indienen kan via de site. Deze aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door een budgetcommissie, bestaande uit bewoners.