Gratis overvaltraining voor ondernemers Baanstee


Lees voor
14 april 2016

Een overval heeft een enorme impact, niet alleen bij de slachtoffers zelf maar ook bij hun omgeving zoals collega-ondernemers. In februari heeft een gewapende overval plaatsgevonden bij Auto Clean Service aan de Maxwellstraat in de Baanstee. De gemeente biedt ondernemers van de Baanstee, in
samenwerking met het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland, een gratis overvaltraining aan.

Tijdens de training krijgen deelnemers praktische informatie over hoe een overval zoveel mogelijk is te voorkomen, en hoe iemand het beste kan handelen als het in de toekomst toch voorkomt. Een realistische simulatie onder professionele begeleiding is onderdeel van de training. De training
wordt verzorgd door ervaren trainers van het RPC (Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding) Noord-Holland, in samenwerking met politie en gemeente.

Aanmelden

De training is op maandag 18 april 2016 van 19.00 tot 22.00 uur. Geinteresseerde ondernemers kunnen zich hiervoor aanmelden.