Oude Hollandse Waterlinie op de kaart


De Rampjaarroute is op 13 april 2016 feestelijk in gebruik genomen. Dit gebeurde met de onthulling van enkele informatieborden en picknickplaatsen langs de Oude Hollandse Waterlinie in de gemeente Nieuwkoop. Gedeputeerde Rik Janssen en burgemeester Buijserd van de gemeente Nieuwkoop
verrichtten de openingshandelingen.

Ook namen de bestuurders de vouwkaart en folder van de provinciale erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie en de digitale versie van de Rampjaarroute in ontvangst.

Groene Hart

De Rampjaarroute is 42 kilometer lang en gaat door het Groene Hart. Bij de voormalige posten aan het Woerdense Verlaat, die van de Groene Jonker en aan de Hollandse Kade wordt op informatieborden de opmars van het Franse leger en de tegenstand vanuit het - toen - Staatse leger in de huidige
gemeenten Woerden, Bodegraven, Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop in 1672 uit de doeken gedaan.

Erfgoedlijnen

De provincie Zuid-Holland heeft 7 erfgoedlijnen benoemd. Een ervan is de Oude Hollandse Waterlinie. De Oude Hollandse Waterlinie is het verhaal van het rampjaar 1672, ook bekend uit de geschiedenisboeken. Het traumatische jaar in de Gouden eeuw. Volgens een gezegde was `het volk destijds
redeloos, het land reddeloos en de regering radeloos'. Ons land werd belaagd door de Engelsen, Fransen en enkele Duitse bisdommen. De Oude Hollandse Waterlinie was van groot nut en succesvol in het keren van de vijand.

Praktische vouwkaart

Op een praktische vouwkaart is de onderwaterzetting van het gebied tussen Muiden en Gorinchem in het Rampjaar 1672 weergegeven. Verder is de kaart voorzien van teksten over de vestingsteden, forten, sluizen en schansen, waarvan nog resten van deze militaire verdedigingslinie bewaard zijn
gebleven.

Monumentaal

`De Oude Hollandse Waterlinie is 1 van de 7 erfgoedlijnen in Zuid-Holland. Een erfgoedlijn is een verbinding van monumentale objecten met een eigen verhaal die de omgeving mooier, oorspronkelijker en aantrekkelijker maakt en die recreatief en toeristisch interessant is.

De provincie hecht grote waarde aan het behoud en beleefbaar maken van cultureel erfgoed. Het erfgoed moet doorgegeven worden aan volgende generaties. En dat kunnen we als provincie niet alleen. Dat doen we samen met vele partners van het gebied of rond het thema van de erfgoedlijn, in dit
geval de Oude Hollandse Waterlinie. "Ik ben trots op dit mooie Zuid-Hollandse gebied en daarnaast verheugd dat partijen de samenwerking zoeken en mooie producten maken voor het publiek", aldus gedeputeerde Janssen.

Uitvoerder van het project Rampjaarroute is de Stichting Groene Hart. Naast gedeputeerde Janssen en burgemeester Buijserd van Nieuwkoop waren ook de heer Veerman (directeur van de Stichting Groene Hart) en mevrouw Tegelaers (directeur Erfgoedhuis Zuid-Holland) aanwezig.