Meepraten over evenementenbeleid


21 april in de Vorstin.

De gemeente Hilversum nodigt iedere betrokken (horeca)ondernemer en inwoner uit om mee te praten over haar evenementenbeleid. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe visie op evenementen in en rond Hilversum. Als onderdeel van het nieuwe evenementenbeleid zullen verschillende locaties als
evenemententerrein worden aangewezen. Uitgangspunt is om de evenementen zoveel mogelijk te houden op plekken waar ze de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Maar ook op een aantal nieuwe locaties wil de gemeente evenementen mogelijk maken.

Tijdens evenementen is er vaak muziek. Andere activiteiten die tegelijkertijd plaatsvinden kunnen hier hinder van ondervinden. Ook omwonenden kunnen overlast ervaren. Bewoners en ondernemers worden uitgenodigd om mee te praten over het nieuwe evenementenbeleid. Dit kan op donderdag 21 april
van 19:30 tot 21:30 in poppodium De Vorstin waar officieel vanaf 20:00 uur de discussie van start gaat.