Kwaliteitskringbegeleiders bijgeschoold


14 april 2016
Vakgebied

Kwaliteitskringbegeleiders bijgeschoold

KKB-dag 2 april: druk bezocht en geslaagd.

De jaarlijkse bijscholingsdag voor kwaliteitskringbegeleiders was een weerzien van `oude' gezichten en een kennismaking met nieuwe. Onder de 168 aanwezige NVLF-leden leefden wel wat vragen, over de administratieve last bijvoorbeeld, maar bovenal viel de goede sfeer af te lezen aan de -zowel
bekende als nieuwe- gezichten.

Boudewijn de Ridder, vestigingsmanager NVLF beet het spits af met een presentatie over het meerjarenbeleid van de vereniging. Kwaliteitskringbegeleiders zijn een belangrijke groep leden met wie de NVLF in goed contact wil staan. Deze leden juist en snel informeren helpt bij het uitwerken en
laten slagen van het kwaliteitsbeleid. De NVLF wil zich inzetten om ervaren last van het notuleren van verbetermethodieken te verminderen nu het KP daar inhoudelijk op is gaan toetsen, zowel bij geaccrediteerd- als niet geaccrediteerd intercollegiaal overleg.
Frits Slingerland hield zijn luisteraars voor waar je op kan letten bij samenwerking, wat samenwerking is en waarom het gebeurt.

In de middag waren er verschillende workshops over creatief denken, effectief vergaderen, het bespreken van een richtlijn in de kring en de kwaliteitscriteria 2015-2020.
De opzet van de dag was zeer geslaagd. "We moeten laten merken dat wij deze groep leden zeer waarderen en ondersteunen bij het leidinggeven aan hun kring", zei een van de NVLF-medewerkers die er deze dag bij was.

Openstaan voor vragen
Een andere positieve ervaring is dat de NVLF rechtstreeks in contact staat met leden en zo openstaat voor hun vragen. "Als NVLF-team er dan staan, is een meerwaarde vanuit de afdeling service, die we de leden willen geven". De dag werd zeer nuttig gevonden door de aanwezigen: "Fijn om als
kkb-er met collega's ervaringen uit te wisselen en informatie met uitleg van de NVLF te krijgen. Ik ga weer fris met nieuwe input verder met de kring", was een gehoorde reactie.

Met deze dag zijn de KKB-ers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over kwaliteit en deskundigheidsbevordering. "Zij weten wat er speelt rond de kwaliteitsdocumenten en methodieken; dat is iets wat KKB-ers door zullen geven aan de kringleden", zo werd de dag samengevat. Het leverde
voldoende input om mee te nemen naar de gesprekken met het Kwaliteitsregister Paramedici.

De handouts van de presentaties staan op de website.