Inspectie stelt Universitair Medisch Centrum Utrecht onder Verscherp..


Nieuwsbericht | 14-04-2016

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het Universitair Medisch Centrum Utrecht per 6 april 2016 voor een periode van maximaal zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie is van mening dat de voorgenomen koers van de raad van bestuur versneld moet worden ingezet. Daarnaast
wil de inspectie, met inachtneming van de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en raad van toezicht, de ontwikkelingen ten aanzien van kwaliteit en veiligheid van zorg nauwgezet kunnen volgen.

Sinds november 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) het toezicht op het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) geintensiveerd. Aanleiding daarvoor waren gebeurtenissen op de afdelingen Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) en Hoofd-Hals Chirurgische Oncologie
(HHCO) van het UMC Utrecht en hetgeen daarover naar buiten is gekomen in de uitzending van Zembla van 4 november 2015.

De inspectie heeft onderzoek ingesteld naar de kwaliteit en veiligheid van de zorg op de afdelingen KNO en HHCO en ook breder binnen het UMC Utrecht. De inspectie wordt in dit onderzoek bijgestaan door een externe commissie.

Directe aanleiding voor Verscherpt Toezicht is het handelen van de raad van bestuur in de afgelopen periode en met name de communicatie van het ziekenhuis richting de inspectie rond de werkhervatting van een arts die sinds november was vrijgesteld van directe patientenzorg. De inspectie heeft
vertrouwen in de ingezette koers, maar is van mening dat deze sneller moet worden doorgevoerd en volgt dit nauwgezet.

Met het instellen van verscherpt toezicht blijft de inspectie nauwkeurig volgen of de raad van bestuur de noodzakelijke stappen zet bij het herstellen van het vertrouwen in de kwaliteit en veiligheid van zorg binnen het UMC Utrecht.

De inspectie zal binnen de periode van verscherpt toezicht aangekondigde en onaangekondigde bezoeken brengen en verwacht van de raad van bestuur maandelijks resultaatsverslagen over de ingezette verbetermaatregelen.

Meer informatie

* Zienswijze UMC Utrecht april 201614-04-2016 | PDF-document, 99 kB
* Brief verscherpt toezicht UMC Utrecht april 2016 14-04-2016 | PDF-document, 81 kB